Reflektion Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder reflektion, varianter, uttal och böjningar av reflektion

Reflektion synonym, annat ord för reflektion, vad betyder reflektion, förklaring, uttal och böjningar av reflektion.

Synonymer till reflektion

Vad betyder och hur uttalas reflektion

Reflektion uttalas reflektion variantform till reflexion.

Ordformer av reflektion

reflektion variantform till reflexion

Andra språk

Reflektion på Engelska

 • reflection

Hur används ordet reflektion

 1. I optik innebär absorption att energin från fotoner upptas av elektroner i atomer. Fotonerna försvinner och övergår till inre energi i atomerna, genom att elektroner exciteras till en högre energinivå. För de flesta material gäller att en del av infallande strålning absorberas, medan andra delar reflekteras, i många fall beror fördelningen mellan absorption och reflektion på fotonernas våglängd. Ett exempel är ett ämnes förmåga att absorbera ljus i till exempel spektroskopi. (wikipedia.org)
 2. Det är klart att jag lär mig nåt men jag tänker inte på det – att medvetandegöra grundskoleelevers lärandeprocess genom skriftlig reflektion, examensarbete av Marina Åström och Anne Thiger, Luleå tekniska universitet 2004. (wikipedia.org)
 3. Ytan i fråga kan vara en planet eller ett annat objekt som träffas av solens strålar, inräknat exempelvis rymdfarkoster. En del av solstrålningen absorberas av ytan, vilket resulterar i uppvärmning, och resten reflekteras. Förhållandet absorption/reflektion beror på objektets reflexion eller albedo. (wikipedia.org)
 4. Optiska instrument – redskap som påverkar ljus, ofta genom refraktion eller reflektion (wikipedia.org)
 5. Med tiden började man inse möjligheten att använda rovoljelampor i fyrar (på Eddystones ryktbara fyr föredrog man talgljus. För ljusets reflektion använde man kupade metallspeglar av så kallad Stevensonsmodell. (wikipedia.org)
 6. Litteraturkritik är reflektion eller undersökning samt värdering av litteratur. Den som ger denna typ av kritik brukar kallas för litteraturkritiker. Viktiga skillnader mellan litteraturkritik och litteraturteori ligger dels i att litteraturkritikern låter de egna värderingarna synas, medan litteraturteoretikern eftersträvar objektivitet. Litteraturkritik publiceras till exempel i essäform, medan litteraturteori hör till genrer som vetenskapliga artiklar och avhandlingar. (wikipedia.org)
 7. Fotometeorer – meteorer som är optiska fenomen som uppstår genom solens eller månens reflektion, refraktion, diffraktion eller interferens. Exempel på fotometeorer är halofenomen och regnbåge. (wikipedia.org)
 8. Etik (från gr. ethos, 'etos', 'sed') är en teoretisk och kritisk reflektion över moralen. Den är en vetenskaplig disciplin som hör hemma dels inom den praktiska filosofin (moralfilosofi) och dels inom teologin (moralteologi). Som en vetenskap om moralen studerar den frågan om moraliska omdömens semantiska funktion och frågan om hur moraliska omdömen kan berättigas. Den behandlar också kritiskt frågorna om vad som utmärker en god handling och vad som kännetecknar en god människa. Studiet av etik brukar delas in i tre underområden: normativ etik, metaetik och tillämpad etik. (wikipedia.org)
 9. Utvecklingen av "neutronlinser" baserade på total inre reflektion i tunna glasrör eller via reflektion i aluminiumplattor med urgröpningar har drivit på utvecklingen av neutronmikroskopi och neutron-/gammastrålnings-tomografi. (wikipedia.org)
 10. En vanlig missuppfattning är att oceanerna är blåa på grund av att himlen är blå. I själva verket har vatten en mycket svag blå färg som endast kan ses i stora volymer. Medan himlens reflektion som bidrar till det blåa utseendet av ytan, inte är den främsta orsaken. Den främsta orsaken är vattenmolekylernas absorberande av röda fotoner från ljuset. Det är det enda kända exemplet på att färg i naturen resulterar från vibrationell, snarare än elektronisk, dynamik. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.