Furstlig Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder furstlig, varianter, uttal och böjningar av furstlig

Furstlig synonym, annat ord för furstlig, vad betyder furstlig, förklaring, uttal och böjningar av furstlig.

Synonym till furstlig

Vad betyder och hur uttalas furstlig

Furstlig uttalas furst|lig och är ett adjektiv -t -a.

Furstlig betyder:

Ordformer av furstlig

Böjning (i positiv) furstlig en ~ + subst. furstligt ett ~ + subst. furstliga den/det/de ~ + subst. furstlige den ~ + mask. subst.

Furstlig är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Hur används ordet furstlig

  1. I brevet anges adelskapets rang: obetitlad, friherrlig, eller grevlig (i två fall har även furstlig rang utdelats: Fredrik Vilhelm von Hessenstein och Wilhelm Putbus). Där anges också hur adelskapet ärvs (om detta inte reglerades i lag), en beskrivning av ättens heraldiska vapen, och ofta framgår vilka grunder adelskapet har. Adelns ställning som grupp, dess adelsprivilegier, reglerades förr i särskilda lagar. (källa)
  2. Den enda nödvändiga och alltid centrala delen av ett vapen är vapenskölden. Skölden kan sedan omgivas av ytterligare symboler, såsom en hjälm eller krona ovanpå skölden, sköldhållare vid sidan om eller bakom skölden, devisband, ordenstecken m.m. Av hävd gäller att ju högre rang, enligt det gamla ståndssamhället, ägaren till ett vapen har, desto flera bisymboler kan han utrusta vapnet med, detta var förr också reglerat i lag. Också detaljutformningen av många bisymboler, särskilt hjälmar och kronor, används för att upplysa om ägarens rang eller natur – varje adlig och furstlig rang har sin rangkrona, en stad kan ha murkrona. (källa)
  3. Hovkapell kallades en orkester (ett musikkapell) i kunglig eller furstlig tjänst. Hovkapellet leddes av en hovkapellmästare. (källa)
  4. Titeln användes ursprungligen för en av de främsta ämbetsmännen inom ett rike, vilken hade till uppgift att sköta finanserna. Senare kom den att avse den som förestod en kunglig eller furstlig hovhållning. (källa)
  5. Hovmästarinna är en tjänst vid de Kungliga hovstaterna. Begreppet används om en kvinna ur en adlig familj som har överinseende över hovhållningen för en drottning eller annan furstlig kvinna. En annan betydelse betecknar en kvinnlig hovmästare på ett näringsställe. (källa)
  6. Ett hov är en furstlig persons uppvaktning och betjäning. Ursprungligen utgjorde en monarks hov hela statsmakten. Anställd personal vid ett hov kallas för en hovstat. (källa)
  7. En kammarherre är en manlig medlem av ett hov med uppgift att tjänstgöra i en furstlig persons omedelbara närhet. I tjänst bär kammarherrar en nyckel som ämbetstecken, vilken symboliserar att de historiskt har haft tillträde till den furstliga personens privata rum. (källa)
  8. I Europa började organiserad konstutbildning i Italien med undervisning inom Accademia delle Arti del Disegno i Florens 1563. Den stod under beskydd av hertigen av Toscana, Cosimo I. de' Medici och denna skolmodell med kunglig/furstlig beskyddad utbildning vann efterföljd i andra europeiska länder. Påven skaffade sig inflytande 1593 i Accademia di San Luca i Rom och den franske kungen inrättade 1648 Académie royale de peinture et de sculpture. (källa)
  9. Ett livgarde (livgardist) är en militär trupp som från historisk tid haft som uppgift att skydda en furstlig person. I modern tid förekommer garden både i monarkier och republiker. De har då högvakts-, representations- och paraduppgifter, vid sidan om sina vanliga militära eller polisiära uppgifter. (källa)
  10. Livmedikus är titeln för en läkare hos en furstlig person. I Sverige kallas den som förestår hovets medicinska service Förste livmedikus, en titel som inrättades 1806 av kung Gustav IV Adolf speciellt för läkaren Gabriel Gamaliel Rislachi. Även överläkaren vid Loka brunn fick bära titeln livmedikus. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.