Gälla Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder gälla, varianter, uttal och böjningar av gälla

Gälla synonym, annat ord för gälla, vad betyder gälla, förklaring, uttal och böjningar av gälla.

Synonymer till gälla

Vad betyder och hur uttalas gälla

Gälla uttalas gälla och är ett verb gällde  vara giltig; motsvara värdet av; angå, vara av vikt  kastrera.

Ordformer av gälla

Aktiv

gälla
infinitiv
gäller
presens
gällde
preteritum
gällt
supinum
gällande
presens particip
gäll
imperativ

Passiv

gällas
infinitiv
gälls
presens
gälldes
preteritum
gällts
supinum

Perfekt particip

gälld en
~ + subst.
gällt ett
~ + subst.
gällda den/det/de
~ + subst.

Alternativa böjningsformer passiv

gälles
presens

Gälla är ett verb

Verb (av lat. verbum, ord), ordklass som innefattar ord som uttrycker handlingar, skeenden, processer, tillstånd och liknande. En vanlig minnesramsa, som även finns i många andra varianter, är Verb är någonting man gör, cyklar, tutar, springer, kör. Exempel på verb är redigera, skriva, åldras, må, trivas, sjunga, ljuga. Eller helt enkelt ord man kan sätta att framför.

Andra språk

Gälla på Engelska

 • pertain to, apply, concern - it', s important to act quickly!, it', s a matter of life and death
 • be valid, be in effect - the speed limit still applies, current rules

Hur används ordet gälla

 1. Tidigare i december rapporterade Aftonbladet om ett kommande rökförbud på flera allmänna platser. Bland annat kan rökning komma att förbjudas på uteserveringar. Socialutskottet har backat förslaget som ska röstas om i riksdagen den 12 december. Om lagen går igenom kommer det nya förbudet börja gälla 1 juli 2019. (aftonbladet.se)
 2. – Det är ännu inte helt klart exakt vad som kommer att gälla, även om det mesta är tydligt, säger han och konstaterar att regeringens förslag exempelvis inte ringar in vilka andra tjänster som skulle kunna omfattas av de nya reglerna förutom webbplatser och appar. (idg.se)
 3. Adoption är en överenskommelse att en eller två personer adopterar en tredje person med innebörden att den tredje personen blir att betrakta som barn till den eller de som adopterar. Inom kultur- och socialantropologin har begreppet en vidare mening och kan gälla grupper av individer eller till och med klaner eller stammar. (wikipedia.org)
 4. Galjonsfigur används även i överförd betydelse, om någon som fungerar som representant utan att ha verklig makt. Detta kan gälla presidenter eller monarker, alternativt någon som får företräda ett företag eller en organisation. (wikipedia.org)
 5. Generalisering är inom vetenskap utökandet av en teori eller modell till att gälla under bredare villkor. En överförd betydelse i allmänt språk betecknar ett övergripande antagande, som kan ge missvisande information om enskilda fall. (wikipedia.org)
 6. Huruvida genitiven skall betraktas som ett kasus i standardsvenskan är omdiskuterat. Detta beror bland annat på att man ofta i modern svenska sätter ut genitivändelsen -s på det sista ordet i en nominalfras – i stället för på det substantiviska huvudordet. Genitivändelsen ‑s uppträder så vid exempelvis gruppgenitiv. Genitivändelsen får då gälla hela nominalfrasen och den beter sig alltså lite som ett självständigt ord (eller en klitisk partikel eller en frasklitika) – snarare än som en böjning eller kasus (se vidare: Kasus i svenska). Gruppgenitiv finns i uttryck som ”mannen på gatans åsikter”, och ändelsen ‑s kan fogas till icke‐nominala ord i talspråkliga vändningar som ”grabben ovanpås”. (wikipedia.org)
 7. Den gamla gränsgångarregeln upphörde att gälla den 1 januari 1997. De personer som då var gränsgångare och fortfarande uppfyller kraven omfattas av denna gamla regel. (wikipedia.org)
 8. Som ett resultat av det nordiska samarbetet blev gränsbevakningen under 1900-talet mildare mellan de nordiska staterna. Nordiska passunionen infördes den 1 juli 1954, vilket medförde fri rörlighet för personer inom Norden. Passkontroll avskaffades formellt, men behölls för inresa från Danmark och alla flygresor, där dock nordiska medborgare kunde passera utan pass (om de via utseende, språk eller id-kort kunde göra sannolikt att de var nordbor). Då Schengensamarbetet inleddes utvidgades denna rätt till att gälla också andra än nordbor. Tullkontrollen fortsatte dock som tidigare, förutom att den blivit mindre strikt vid bilresor. Den som har varor att förtulla skall dock fortsättningsvis i använda de officiella övergångsställena och kontakta tullen. (wikipedia.org)
 9. De flesta länder som använde sig av guldmyntfot övergav denna under mellankrigstiden, men BIS stabiliserade valutahandeln med sin guldfranc. För Sveriges del upphörde guldmyntfoten att gälla 27 september 1931 då man gick över till pappersmyntfot. Ett slags guldmyntfot användes dock i västvärlden från slutet av 1940- till början av 1970-talet, det så kallade Bretton Woodssystemet. (wikipedia.org)
 10. Den 27 maj 2008 meddelade Systembolaget att lokalproducenter, efter särskild ansökan, från och med 1 juni 2008, har rätt att få lämna in sina varor till den fysiskt närmsta Systembolagsbutiken för försäljning, även om dessa produkter inte är en del av företagets ordinarie sortiment. Den 1 juni 2010 ändrades detta till att gälla de tre fysiskt närmsta butikerna. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.