Grisa Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder grisa, varianter, uttal och böjningar av grisa

Grisa synonym, annat ord för grisa, vad betyder grisa, förklaring, uttal och böjningar av grisa.

Synonymer till grisa

Vad betyder och hur uttalas grisa

Grisa uttalas grisa och är ett verb -de.

Grisa betyder:

Ordformer av grisa

Aktiv

grisa
infinitiv
grisar
presens
grisade
preteritum
grisat
supinum
grisande
presens particip
grisa
imperativ

Passiv

grisas
infinitiv
grisas
presens
grisades
preteritum
grisats
supinum

Grisa är ett verb

Verb (av lat. verbum, ord), ordklass som innefattar ord som uttrycker handlingar, skeenden, processer, tillstånd och liknande. En vanlig minnesramsa, som även finns i många andra varianter, är Verb är någonting man gör, cyklar, tutar, springer, kör. Exempel på verb är redigera, skriva, åldras, må, trivas, sjunga, ljuga. Eller helt enkelt ord man kan sätta att framför.

Hur används ordet grisa

  1. I Sverige fanns det som flest grisar år 1980, då antalet djur översteg 2 600 000. Sedan dess har antalet minskat till cirka 1 500 000. På Jordbruksverkets webbplats publiceras årligen statistik om antalet grisar i Sverige i det Statistiska meddelandet om husdjur. I Eurostats databas publiceras statistik om antal grisar i Europa under kategorin Agriculture och underkategorin Regional Agriculture Statistics. I FAO:s databas publiceras statistik om antal grisar i världen under kategorin Production och underkategorin Live Animals. (källa)
  2. Tre små grisar är en musiktrio i Jönköping, som bildades 1987 och som sedan starten består av Göran Hallqvist, Håkan Bülow och Anders Tellander. De framför främst visor och gladjazz, blandat med blues, folkmusik och pop. De har omskrivits mycket i den lokala pressen, som Jönköpings-Posten och Smålands Folkblad. Deras repertoar består både av egna sånger, oftast skrivna av Göran Hallqvist, samt äldre sånger med nya texter. Sångerna framförs på bred Jönköpingsdialekt, och texterna handlar i allmänhet om Jönköpingstrakten. (källa)
  3. Från slutet av 1800-talet till mitten på 1900-talet samlade många kommuner in matavfall som sedan desinficerades genom ånga och blev föda till grisar. I dag hämtas matavfall vanligtvis vid samma tillfälle som också annat avfall avhämtas. Det gör att matavfallet blandas med övrigt avfall och kan inte hanteras på alla de för matavfall specifika sätt. Särskilda hämtningar av matavfall har dock börjat ordnas i vissa områden runt om i världen. (källa)
  4. Benämningen lergök är relativt ny i svenskan. 1847 förekommer ordet första gången i August Blanches roman Vålnaden, där lergök förekommer som skällsord. 1850 utgav Vilhelm Olof Anders Bäckman Sjöjungfruns sagor, där det fanns en saga som hette Lergöken och sparbössan, vilken på vinjettbilden illustreras av en lergök av traditionell typ. Fåglar, ibland just gökar, har förekommit sedan medeltiden, men andra typer, särskilt ugglor och grisar var vanligare. Särskilt under 1500-talet blev ugglor populära. I Östeuropa har gumsar, får och andra fyrbenta djur varit vanliga. Gökformade kärlflöjter i lera blev populära i Tyskland, särskilt i Thüringen under 1700-talet, och importerades då till Sverige. (källa)
  5. Flodhästen utgör typart inom familjen Hippopotamidae som även omfattar dvärgflodhästen vilken placeras i ett annat släkte inom familjen. Flodhästarna tillhör ordningen partåiga hovdjur tillsammans med bland annat kameler, kor, hjortdjur och grisar. Men flodhästarna är inte närbesläktade med någon av dessa grupper. Fram till 1909 antogs flodhästarna vara närbesläktade med grisar på grund av morfologiska likheter vad gäller kindtänderna. Men forskning, som på senare tid bekräftats av genetiska studier visar att deras närmsta släktingar utgörs av valarna. Den gemensamma förfadern till valar och flodhästar urskiljde sig från övriga partåiga klövdjur för ungefär 60 miljoner år sedan. Den äldsta kända flodhästen är släktet Kenyapotamus, funnet som fossil i Afrika och dateras till ungefär 16 miljoner år gammalt. (källa)
  6. Principen att flå ett djur är lika för nöt och lamm man kan även flå tamgris. Det är dock ovanligt då grisar oftast lögas (skållas) och dess hår tas bort genom skrapning, slutligen sveder man grisen med gasbrännare för att ta bort de sista hårresterna samt desinficera slaktkroppen. De grisar som brukar flås är vildsvin på grund av deras tjocka hårlager samt att det ofta saknas de redskap som krävs för lögning. (källa)
  7. Zeke Midas Varg, alias Stora Stygga Vargen (orig. Zeke Wolf, The Big Bad Wolf), är en figur med ursprung i flera folksagor, främst Tre små grisar, och inkorporerades i Disneys värld i och med kortfilmen med samma namn från 1933. Filmen fick tre uppföljare i Den stora stygga vargen (The Big Bad Wolf, 1934), Tre små vargar (Three Little Wolves, 1936) och Tre små grisar på vift (The Practical Pig, 1939), alla med vargen och de tre små grisarna i huvudrollerna. I filmerna, liksom i de senare tecknade serierna, är vargen ständigt ute efter att få sätta sina tänder i kultingarna. (källa)
  8. Föräldrarna förvandlas till grisar efter att de satt i sig av maten de funnit längs en liten stadsgata som tycks vara öde. Det är den emellertid inte, då den ligger i anslutning till ett stort badhus dit Japans andar och gudar på natten beger sig för att tvätta sig. Chihiro tvingas ta tjänst i badhuset, i sitt letande efter ett sätt att förvandla sina föräldrar till människor igen. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.