Gris Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder gris, varianter, uttal och böjningar av gris

Gris synonym, annat ord för gris, vad betyder gris, förklaring, uttal och böjningar av gris.

Synonymer till gris

Vad betyder och hur uttalas gris

Gris uttalas gris och är ett substantiv -en -ar.

Ordformer av gris

Singular

gris
obestämd grundform
gris
obestämd genitiv
grisen
bestämd grundform
grisens
bestämd genitiv

Plural

grisar
obestämd grundform
grisars
obestämd genitiv
grisarna
bestämd grundform
grisarnas
bestämd genitiv

Gris är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Gris på Engelska

  • pig - Christmas pig, pork

Hur används ordet gris

  1. De smidiga scenövergångarna förvandlar en polisstation till en gris­farm på fyra sekunder. (källa)
  2. Transgena organismer har fått stor användning inom biomedicinsk forskning för att skapa modeller över mänskliga sjukdomar och för att förstå sambandet mellan gener och fysiologi. Även inom avelsindustrin förekommer transgena däggdjur (fr. a. gris, får, get och ko) och fåglar (fr.a. höns) men inga finns idag tillgängliga på marknaden. Det däggdjur som varit närmast att marknadsföras kommersiellt för humankonsumtion var en transgen gris som benämndes EnviroPig i Kanada. Den hade försetts med bakteriegener som kodade för fytas (ett enzym som frigör bundet fosfor) vilket gjorde att grisen kunde utvinna mer fosfor från sin föda och det blev därmed mindre fosfor i dess avföring (därav namnet "miljögris" eftersom den förväntades minska övergödningsproblem). På grund av bristande konsumentintresse och krånglig lagstiftning lade man under 2012 ner projektet, grisarna avlivades och deras DNA frystes ner ifall man skulle vilja framställa dem igen. De enda legalt kommersiella produkterna på marknaden för närvarande (Sep 2012) som härrör från transgena däggdjur är ATryn (R) från get och Rhucin(R) från kanin som är mediciner. (källa)
  3. Lila/violett finns med bland de upp till 11 färgord som anses vara grundläggande i alla språk, men i svenska finns det inget stabilt och självklart sätt att benämna de färger som ordet kan syfta på. I början av 1800-talet kallades de blåröda färgerna normalt för violett. I slutet av 1800-talet introduceras gredelin (från franskans gris de lin, lingrå, möjligen syftande på färgen hos oblekt lingarn) och fick ett starkt men kortlivat genomslag som kommer till uttryck i Elsa Beskows böcker om Tant Grön, Tant Brun och Tant Gredelin. Från det tidiga 1900-talet har lila gradvis konkurrerat ut både gredelin och violett och är i dag det absolut vanligaste ordet för färger mellan rött och blått. (källa)
  4. Gris, svin, tamsvin betraktas som en domesticerad art, Sus domestica, eller en underart, Sus scrofa domestica, av vildsvinet, S. scrofa. Grisen hålls i det kommersiella lantbruket för produktion av fläskkött. Grisen är ett av de äldsta husdjuren och var domesticerad omkring år 9 000 f.Kr i Anatolien och Kina. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.