Hål Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder hål, varianter, uttal och böjningar av hål

Hål synonym, annat ord för hål, vad betyder hål, förklaring, uttal och böjningar av hål.

Synonymer till hål

Vad betyder och hur uttalas hål

Hål uttalas hål och är ett substantiv -et; pl. hål.

Ordformer av hål

Singular

hål
obestämd grundform
håls
obestämd genitiv
hålet
bestämd grundform
hålets
bestämd genitiv

Plural

hål
obestämd grundform
håls
obestämd genitiv
hålen
bestämd grundform
hålens
bestämd genitiv

Hål är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Hål på Engelska

 • hole - an opening through or in an object, buttonhole, bullet hole, free period, keyhole, bore hole, have cavities in one', s teeth, dig holes in the ground

Hur används ordet hål

 1. "Det är dags att slå hål på myten att det finns en gratisfil på internet. De föreslagna EU-reglerna för upphovsrätt är avgörande för att musiker, låtskrivare, författare och andra kulturskapare ska kunna försörja sig och få rättvis ersättning, skriver Europaparlamentarikerna Jytte Guteland och Marita Ulvskog (S) i Svenska Dagbladet.". (källa)
 2. En galax (galaktisk) (från grekiskans γαλαξίας κύκλος, galaxías kýklos – "mjölkringen", avseende Vintergatan), är en stor samling av materia i universum, som stjärnor, gas, rymdstoft och förmodad mörk materia sammanbunden genom gravitation. De större galaxerna har cirka 1011 solmassor stjärnor, mellan en och tio miljarder solmassor interstellär gas och 1012 solmassor mörk materia. Många galaxer, kanske de flesta, inkluderar även supermassiva kompakta objekt, sannolikt svarta hål i centrum. Några av dessa kompakta objekt uppträder som aktiva galaxkärnor. (källa)
 3. Kvinnovetenskapens huvudsakliga syfte var initialt att synliggöra kvinnor och kvinnors erfarenheter då man ansåg att den tidigare mansdominerade forskningen misslyckats med detta. Forskningen var vid denna tid huvudsakligen tilläggsforskning, den försökte "täppa till hål" i tidigare forskning. Namnet kvinnovetenskap (women's studies) var en tydlig signal för ståndpunkten att kvinnors erfarenheter var relevanta i vetenskapliga sammanhang, och detta är en av orsakerna att namnet dröjt kvar även då forskningen kommit att få ett mycket bredare fokus. (källa)
 4. Norsk getost, brunost, är mesost med getmjölk. Osten är helt utan hål och konsistensen är ganska hård, men ostskivorna smälter i munnen. Brunosten säljs oftast som fyrkantiga block. Den smakar inte get så utpräglat som den franska varianten, och äts nästan uteslutande som smörgåspålägg. Smaken är, för att vara ost, mycket söt. (källa)
 5. Andabatus - (blindkämpe) - bar en hjälm utan hål för ögonen och slogs i blindo med sin motståndare. (källa)
 6. Råmaterialet till glasull kan vara returglas eller sand, SiO2. Råmaterialet smälts vid cirka 1400 °C och den smälta massan leds till roterande spinnare varvid glaset slungas ut ur små hål och stelnar. De tunna trådarna av glas bearbetas tillsammans med fenolharts och cirka 0,5 % mineralolja för att binda damm. Glasullen formas sedan till isolerskivor eller andra produkter. Glasull används som isoleringsmaterial och har mycket goda värme- och ljudabsorptionssegenskaper och är obrännbar (A1 enligt Euroclass ). Glasullens kemiska bindemedel förgasas vid 200 °C. Glasull kan ha vissa hälsoaspekter eftersom dess fiber kan förorsaka damm vid till exempel isolering av en byggnad. I Europa är dock glasull sedan 1998 klassificerad som biolöslig och icke-cancerogen enligt EUCEB . Glasfiberull kan skapa hudirritationer för känsliga personer vid kroppskontakt men är idag gjord av en fin fiber som inte kan jämföras med den som användes på 1970-talet. (källa)
 7. Begreppet hål har inom golfen två betydelser. (källa)
 8. En golfbana är en golfklubbs hela område för utövande av golf. Golfbanan består av så kallade hål, som är spelplanerna vid spel. En golfbana byggs alltid med nio hål i taget, och kan alltså bestå av 9, 18, 27 hål, och så vidare. (källa)
 9. Birdie innebär att spelaren avslutat hålet på ett slag under dess par, det vill säga tre slag i hål på ett par 4-hål etcetera. En birdie uppnås oftast av att spelaren når green på rätt antal slag, men lyckas med att putta bollen i hål på första försöket. Ett bra inspel som lägger bollen nära hålet underlättar. (källa)
 10. Driver är den golfklubba som normalt används som utslagsklubba vid långa hål, såsom par 4- och 5-hål. Denna klubba, som egentligen är en träetta, är på grund av sin låga klubbhuvudsvinkel (cirka 7°–12°) svår att använda utan peg och används därför främst från utslagsplatsen, tee. Den tekniska utvecklingen har gjort att regler har införts som begränsar storlek och andra egenskaper. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.