Instifta Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder instifta, varianter, uttal och böjningar av instifta

Instifta synonym, annat ord för instifta, vad betyder instifta, förklaring, uttal och böjningar av instifta.

Synonymer till instifta

Vad betyder och hur uttalas instifta

Instifta uttalas in|stifta och är ett verb -de.

Ordformer av instifta

Aktiv

instifta
infinitiv
instiftar
presens
instiftade
preteritum
instiftat
supinum
instiftande
presens particip
instifta
imperativ

Passiv

instiftas
infinitiv
instiftas
presens
instiftades
preteritum
instiftats
supinum

Perfekt particip

instiftad en
~ + subst.
instiftat ett
~ + subst.
instiftade den/det/de
~ + subst.

Instifta är ett verb

Verb (av lat. verbum, ord), ordklass som innefattar ord som uttrycker handlingar, skeenden, processer, tillstånd och liknande. En vanlig minnesramsa, som även finns i många andra varianter, är Verb är någonting man gör, cyklar, tutar, springer, kör. Exempel på verb är redigera, skriva, åldras, må, trivas, sjunga, ljuga. Eller helt enkelt ord man kan sätta att framför.

Hur används ordet instifta

  1. Riksidrottsförbundets idrottsmärke, instiftat 1907 för män och 1916 för kvinnor, senare flera gånger reviderat. Finns i brons, silver och guld, för prov i ett flertal grenar under kontroll av två av distriktsstyrelsen godkända kontrollanter. (källa)
  2. Kungliga Serafimerorden (i stiftelseurkunden kallad Serafinerorden) är en svensk kunglig riddarorden/statsorden som instiftades 23 februari 1748, på ständernas inrådan, av kung Fredrik I. Orden är Sveriges främsta och högsta utmärkelse. Den utdelas i en klass med värdighet av riddare eller, för kvinnor och kyrkliga ämbetsmän, ledamot. Den utdelas sedan ordensreformen 1975 endast till utländska statschefer eller därmed jämställda personer samt, sedan 1995, till medlemmar av det svenska kungahuset. Till orden hör Serafimermedaljen som fortfarande utdelas. (källa)
  3. Temat på skärtorsdagens gudstjänst är nattvardens instiftande, "Det nya förbundet". Den liturgiska färgen är vit, vilket symboliserar glädje, och det betyder att textilierna på predikstol, altare och prästens kläder är vita. Altaret dekoreras med vita och röda blommor och sex ljus. Det är sex altarljus innebärande högtid. Denna dag firar kristendomen att Jesus instiftade nattvarden då han den natten firade den judiska påskmåltiden tillsammans med sina lärjungar. Namnet, skärtorsdagen, kommer av att Jesus tvättade lärjungarnas fötter före måltiden, se fottvagning. Skär betyder ren. (källa)
  4. Sedan riddarhuset under 1600-talet instiftades att organisera och katalogisera Sveriges adel har 2 962 ätter introducerats. Omkring 80% av dessa är utslocknade. Några har också strukits fast de fortlever, till exempel friherrliga ätter som von Albedyhl, von Segerbaden och Wadenstierna. (Ätten har bott utomlands i över 100 år och har därmed förlorat säte och stämma på riddarhuset. Dock kan den adliga, kommendörsätten eller grevliga ätten vara representerad i riddarhuset.). (källa)
  5. År 1760 återupptogs tanken på en ett svenskt ordenssällskap, och Stora Amaranterorden instiftades, inspirerad av drottning Kristinas orden. Stora Amaranterorden fortlever ännu. (källa)
  6. År 1753 invaldes han som ledamot nummer 137 av Kungliga Vetenskapsakademien. Han var Kungliga Patriotiska Sällskapets ordförande och år 1775 donerade han 72 000 d.kmt till sällskapet som instiftats av Gustav III 1772. Han var idérik och generös och skapade tidskriften Hushållningsjournalen, utlyste pristävling om den svenska dräkten med flera frågor. Sällskapet gav ut skådepeng med hans bild som gav som uppmuntran till dugliga bönder och andra förtjänta personer. Så småningom utgavs medaljer med kungens bild, något som fortgår än i dag. (källa)
  7. Lärarförbundet i samarbete med Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom (NCFF) utdelade priset första gången år 2010, som en vidareutveckling av de två tidigare instiftar prisen årets Hk-lärare och årets idrottslärare. Under 2012 blev det klart att NCFF skulle läggas ner efter att finansieringen indragits vilket ledde till att prisen inte delades ut detta år. Lärarförbundet beslutade då överta årets fritidspedagog (samt årets Hk-lärare) och priset fick en nystart 2013. Juryn bestod då av en representant vardera från Lärarförbundets styrelse och Lärarförbundets ämnesråd för fritidspedagogik, en fritidspedagog från forskarvärlden samt föregående årets fritidspedagog. Priset består av ett diplom och en summa, där Lärarförbundet varje år har bidragit med 5 000 kr. Priset delas ut på Skolforum, sedan 2015 under ny benämning. (källa)
  8. Svärdsordens krigskors är den senaste utmärkelsen som kopplats till Svärdsorden. Det ingår i de utmärkelser som benämns såsom svenska krigsdekorationer och instiftades 1952 som belöning för "särskilt välförhållande och förtjänst om fäderneslandet". Krigskorset skulle tilldelas svenska medborgare tillhörande krigsmakten då riket var i krig eller med anledning av bedrifter under kriget. (källa)
  9. Naturskydd och naturvård har en lång historia i Sverige. En första, och viktig lag tillkom i riksdagen 1909. I Sverige instiftades de första (stora) nationalparkerna på mark i fjällen där brukarintressen (förutom renskötseln) knappast fanns, vilket sannolikt bidrog till att riksdagen 1909 klubbade igenom naturskyddslagstiftningen. Sverige blev då ett föregångsland i Europa genom att instifta nationalparker. (källa)
  10. 1686 års kyrkolag rekommenderade kyrkans församling att instifta fattighus eller fattigstugor, och 1734 blev rekommendationen tvingande. Trots detta instiftades inte fattighus överallt, och även där de fanns spelade rotegång och inkvartering hos privatpersoner mot ersättning, ofta i form av fattigvårdsauktioner, en större roll. I större städer började under 1700-talet så kallade arbetshus inrättas. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast:

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.