Konsistorium Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder konsistorium, varianter, uttal och böjningar av konsistorium

Konsistorium synonym, annat ord för konsistorium, vad betyder konsistorium, förklaring, uttal och böjningar av konsistorium.

Vad betyder och hur uttalas konsistorium

Konsistorium uttalas kon|sist|ori|um [-o´-] och är ett substantiv konsistoriet konsistorier.

Konsistorium betyder:

Ordformer av konsistorium

Singular

konsistorium
obestämd grundform
konsistoriums
obestämd genitiv
konsistoriet
bestämd grundform
konsistoriets
bestämd genitiv

Plural

konsistorier
obestämd grundform
konsistoriers
obestämd genitiv
konsistorierna
bestämd grundform
konsistoriernas
bestämd genitiv

Konsistorium är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet konsistorium

  1. Konsistorium (av ett latinskt ord som betyder församlingsställe) är en sorts styrelse som förekommer inom universitetsvärlden, inom kyrkan och den militära själavården.
  2. Fältkonsistoriet inrättades 1621. Medlemmar var samtliga regementspräster och ryttarpräster. Dessa kategorier tillsammans kallades fältpräster. Den militära själavården fick en modern form 1962 genom bestämmelser utfärdade av Försvarets personalvårdsnämnd och ett Kungligt brev.
  3. Konsistorium var tidigare beteckningen för ett beslutande organ på central nivå vid svenska universitet. Motsvarigheten idag är respektive lärosätes styrelse. Vid Uppsala universitet och Karolinska institutet brukas fortfarande namnet "konsistorium", även om detta organ rent förvaltningsrättsligt är en myndighetsstyrelse.
  4. Hovkonsistoriet är det organ som fullgör domkapitlets uppgifter gentemot Hovförsamlingen.
  5. Konsistorienotarie var en gammal benämning på en ämbetsman som tjänstgjorde vid ett konsistorium, alltså ett domkapitel. 1928 ändrades titeln till stiftssekreterare, en hög juridisk befattning. Befattningens benämning har alltjämt behållits för den juridiskt skolade tjänstemannen i hovkonsistoriet.
  6. Konsistorium är även en annan benämning på kardinalsmöte. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast:

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.