Konsumtion Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder konsumtion, varianter, uttal och böjningar av konsumtion

Konsumtion synonym, annat ord för konsumtion, vad betyder konsumtion, förklaring, uttal och böjningar av konsumtion.

Synonym till konsumtion

Vad betyder och hur uttalas konsumtion

Konsumtion uttalas kon|sumt|ion [-m?o´n] och är ett substantiv -en.

Konsumtion betyder:

Ordformer av konsumtion

Singular

konsumtion
obestämd grundform
konsumtions
obestämd genitiv
konsumtionen
bestämd grundform
konsumtionens
bestämd genitiv

Konsumtion är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Konsumtion på Engelska

  • consumption - consumption of electricity, consumer good, consumer society, private consumption

Hur används ordet konsumtion

  1. Ett grönsaksland används för att odla grönsaker och andra ätbara plantor för mänsklig konsumtion. (källa)
  2. Genom resultaten från studien kunde man se ett tydligt samband mellan intag av frukt och grönsaker och den dagliga fettkonsumtionen från mejeriprodukter. Ett dagligt intag av frukt och grönsaker är förknippat med lägre risk för kranskärlssjukdomar, dock endast i kombination med högt intag av mjölkfett. Genom undersökningen kunde man även se att låg konsumtion av mejeriprodukter var associerat med större risk för kranskärlssjukdomar. Undersökningen visade inga samband mellan kranskärlssjukdomar och de män som åt fullkornsbröd och fisk två gånger i veckan. (källa)
  3. Ränta har sitt ursprung i individers tidspreferens. En individs tidspreferens avgörs av hur mycket denne individ föredrar konsumtion nu i relation till framtida konsumtion. Att individer föredrar konsumtion nu framför framtida konsumtion kan påvisas genom att en viss mån av konsumtion (av föda) är nödvändig för överlevnad. En individs ränta är då den mängd varor eller tjänster denne vill ha i utbyte vid en given tidpunkt i framtiden för att avstå viss konsumtion nu. (källa)
  4. Inom nationalekonomin diskuteras ofta de ovanstående varianterna med andra termer. Finansiella investeringar kallas där ofta för sparande, och ställs som regel i motsats till konsumtion. Begreppet investeringar begränsas därmed till industriella investeringar, det vill säga hur mycket företagen satsar på produktionsförbättringar. (källa)
  5. Trots namnet har ischoklad ingenting med is att göra utan det anspelar istället på att chokladen smälter väldigt lätt på grund av innehållet av kokosfett. I vissa fall tillsätts glukos eller mentol till chokladen vilket ytterligare ökar på en kylande känsla vid konsumtion. (källa)
  6. Pomaceolja är den missvisande beteckningen för en blandning av olivpomace-olja som "förbättrats" genom inblandning av jungfruolja. Eller omvänt kan man beskriva det som jungfruolja, som "drygats ut" med den enklare oliv-pomaceoljan. Denna blandning är avsedd för konsumtion. Enligt IOOC:s regler får pomaceolja inte kallas olivolja. Kvalitetsförfalskning förekommer bland mindre nogräknade producenter. (källa)
  7. Överdriven konsumtion av kalciumpreparat kan leda till hyperkalcemi, vilket innebär trötthet, andningsproblem, förvirring, koma, psykos och ytterst hjärtstillestånd, på grund av den förhöjda nivån av kalcium i blodet. (källa)
  8. Kanel innehåller kumarin som kan ge leverskador vid förtäring i stor mängd. Normal konsumtion av kanel betraktas dock inte vara skadlig. Kassiakanel innehåller mer kumarin än ceylonkanel (äkta kanel). (källa)
  9. Det är svårt att avgöra den dagliga förbrukningen hos vilt levande sälar. Tillgängliga data är från studier av fångna djur som hålls på en aktivitetsnivå som liknar den som förekommer i deras naturliga miljö. Studier som gjorts under årstidernas växlingar ger en uppskattning att knubbsälen i genomsnitt dagligen har ett energibehov på 4680 kcal vilket motsvarar en daglig konsumtion av 3,6-4,15 kg fisk, beroende på dietens sammansättning. Knubbsälarnas totala konsumtion är proportionerliga i förhållande till beståndets storlek och i en studie från 1989 i Skagerrak utgjorde knubbsälens konsumtionen av de kommersiellt viktiga fiskarterna mindre än 1 % av yrkesfiskets fångster. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast:

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.