Läge synonym, annat ord för läge, vad betyder läge, förklaring, uttal och böjningar av läge.

Synonymer till läge

Vad betyder och hur uttalas läge

Läge uttalas läge och är ett substantiv -t -n.

Ordformer av läge

Singular

läge
obestämd grundform
läges
obestämd genitiv
läget
bestämd grundform
lägets
bestämd genitiv

Plural

lägen
obestämd grundform
lägens
obestämd genitiv
lägena
bestämd grundform
lägenas
bestämd genitiv

Läge är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Läge översättning

Engelska

position
the house is beautifully situated
situation
starting point, as things stand today, status (progress) report, the political situation
site, berth
ferry berth, fishing village

Hur används ordet läge

  1. Du har varit hårt ansatt under de här veckorna, och i något läge används orden ”spiken i kistan”. (expressen.se)
  2. Ett stort adamsäpple är ofta associerat med en djup röst, även om det inte nödvändigtvis är så. Detta har att göra med att både adamsäpplets storlek och röstens tonhöjd/läge påverkas av struphuvudets storlek. Ett stort struphuvud brukar innebära långa stämband vilket i sin tur innebär en djup röst. (wikipedia.org)
  3. Skjutstativtrucken är en truck utrustad med ett i flera delar teleskoperande stativ som kan skjutas in och ut för att möjliggöra smalare gångbredd. Med stativet i utskjutet läge är lasten utanför truckens stödyta (som med en motviktstruck) och med stativet inskjutet är lasten innanför truckens stödyta (som med en stödbenstruck). Trucktypen är vanlig i många lager på grund av sin mångsidighet. (wikipedia.org)
  4. En vipport har ett stort dörrblad som fälls upp med hjälp av ett handtag eller med motordrift (med fjärrstyrning). Bladet sitter fast i metallarmar på sidorna och justerbara fjädrar hjälper till att dra upp portbladet. I öppet läge sticker knappt hälften av portbladet ut utanför huset och resten sticker in i huset. Det är en enkel konstruktion som håller länge. Lätt och snabb att montera. Vissa vipportar kan ha oskyddade fjädrar som ger klämrisk. (wikipedia.org)
  5. En gatuadress beskriver läget längs en gata för en plats. Normalt är det en tomts läge längs en gata. Termen brukar användas i adressangivelse i postadress, men kan även användas som platsangivelse för lägessökning. Termen belägenhetsadress har tillkommit för att skilja på gatuadressdelen i en postadress från adresser som rena lägesbeskrivningar. (wikipedia.org)
  6. Geodesi (från grekiska geo = jord och daiein = att dela), handlar om att bestämma jordens figur och storlek, punkters läge på jordytan, deras höjd över havet och tyngdkraftsvärde. Även tyngdkraftsfältets struktur och geoidbestämning hör till geodesin. En forskare inom geodesi kallas geodet. (wikipedia.org)
  7. Efter förebild från Carl von Linné började den tyske bergsmannen Abraham Gottlob Werner samla kring sig en skara lärjungar och bilda en vetenskaplig skola för studiet av olika bergarter, och klassificerade dem i grupper efter sitt läge i berget - äldst "grundberget" eller "urberget", så "övergångsberget" och "flötsberget" samt yngst "de hopsvämmade bergen". Werner menade att alla bergarter förutom ett mindre antal yngre lavabergarter och några som bildats på kemisk väg att alla var avsatta som sediment i havet. (wikipedia.org)
  8. Giljotin (franska guillotine) eller fallbila är ett avrättningsverktyg som introducerades i Frankrike 1792 i samband med den franska revolutionen (skräckväldet). En giljotin består av två vertikala skenor och en snedställd bila. Vid avrättningen frigörs bilan från sitt högsta läge och hugger igenom offret vid halsen och offret dör omedelbart. (wikipedia.org)
  9. Golfklubbor finns i olika typer, träklubbor, järnklubbor och putter. Beroende på vilket slag som ska slås med avseende på bland annat avstånd och bollens läge så bestämmer spelaren vilken klubba som ska användas. (wikipedia.org)
  10. En traditionell handhyvel består av en handtagsförsedd stock av hårt träslag, gärna bok. Stocken har försetts med ett speciellt utformat hål. I detta hål nedstickes stålet, som fasthålles i ett noga injusterat läge med hjälp av en kil. Den del av hyveln, som glider mot det som skall hyvlas, kallas sula. Äldre hyvlar saknade spånbrytare, ett stål som kan justeras i höjd mot själva hyvelns skärstål. Den enklaste varianten förs för hand över materialet varvid en kniv skär bort det översta lagret. En profilhyvel har knivar som kan bearbeta materialet till önskad form. Senare har stocken utförts i stål, och kilen (också i stål) har modifierats på olika sätt för att underlätta stålets exakta injustering. Pionjär inom området hyvlar av stål är USA-firman Stanley. För handhyvling med större kapacitet används elhyvlar med roterande kuttrar med knivar. Det finns även stationära maskiner såsom rikthyvel och planhyvel samt olika listhyvlar. För profilhyvling som tidigare utfördes för hand finns olika fräsmaskiner att tillgå. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Läge Synonymer Betyder Uttal

Populärast: