Läger Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder läger, varianter, uttal och böjningar av läger

Läger synonym, annat ord för läger, vad betyder läger, förklaring, uttal och böjningar av läger.

Synonymer till läger

Vad betyder och hur uttalas läger

Läger uttalas läger och är ett substantiv lägret; pl. läger, best. pl. lägren.

Ordformer av läger

Singular

läger
obestämd grundform
lägers
obestämd genitiv
lägret
bestämd grundform
lägrets
bestämd genitiv

Plural

läger
obestämd grundform
lägers
obestämd genitiv
lägren
bestämd grundform
lägrens
bestämd genitiv

Läger är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Läger på Engelska

 • camp - camp school, camp, refugee camp
 • camp - split into two camps

Hur används ordet läger

 1. Auschwitz II (Birkenau) var det läger i Nazityskland där flest människor gasades och sedan kremerades. Det tyska företaget J. A. Topf & (wikipedia.org)
 2. I bokserien Percy Jackson är huvudkaraktären en halvgud och hans far är Poseidon, Havsguden. I bokseriens värld finns grekiska gudarna i hemlighet och det är så vanlig med halvgudar att Percy blir skickad till ett läger för halvgudar. (wikipedia.org)
 3. De med inställningen att enbart njuta av sin hobby är vanligtvis mindre kritiska och öppna för att lyssna sig fram utan en sträng vetenskaplig rutin. Mellan dessa läger pågår en ständig diskussion. Dock har debatten hyfsats på senare år och "vetenskaparna" deltar på hifi-mässorna som utställare. Alla åsikter är således välkomna. (wikipedia.org)
 4. den inflytelserika ätten Guise ställde sig under parollen "un roi, une foi, une loi" ("en kung, en tro, en lag") i spetsen för den katolska heliga ligan mot husen Condé och Coligny under ledning av Henrik av Navarra på den protestantiska sidan. Mellan dessa två läger fanns de som försökte upprätthålla statens kontinuitet under konflikten samt införa religionsfrihet, till exempel Katarina av Medici, mor till Karl IX och Henrik III, och hennes kansler Michel de l'Hospital. (wikipedia.org)
 5. En övergångsregering, alternativt interimsregering eller provisorisk regering, kallas en regering som tillfälligt har tagit över styret i ett land till dess att en ordinarie regering kan utses. I regel bildas sådana regeringar i stater som befinner sig i en sådan djup nationell kris att existerande lagstiftning inte längre ses som applicerbar för att styra landet, t.ex. vid plötsligt byte av statsskick, författningskris, inbördeskrig, statskollaps eller utländsk ockupation. Övergångsregeringar inkluderar ofta medlemmar från många olika politiska läger i landet för så stor legitimitet som möjligt, men är sällan folkvalda på grund av det politiska och juridiska vakuum de uppstår ur. (wikipedia.org)
 6. Interneringsläger var enligt Svenska akademiens ordbok 1926 läger för politiska fångar. (wikipedia.org)
 7. Under början av 1900-talet uppstod i västvärlden en kritik mot bokstavstrogna kristna, vilka i USA fick benämningen fundamentalister. Ordet började sedan användas om andra religiösa grupper, vilka ville integrera den moderna statens politik, juridik och offentliga förvaltning med religionen. Tämligen omedelbart uppstod debatter om ordets legitimitet, i synnerhet i Frankrike, som har många muslimska intellektuella. Som kompromiss, myntade då Le Monde termen "islamist" för de muslimer som strävade efter ett sådant religiöst samhälle. Ordet kom att uppfattas som värdeneutralt av alla läger, och spred sig till de flesta språk, även arabiska (islâmîyûn). (wikipedia.org)
 8. Koncentrationsläger är läger där stora grupper av civilpersoner interneras på obestämd tid. Koncentrationsläger upprättas oftast i krigstider som tillfälliga interneringsläger för personer som anses utgöra ett hot mot nationen eller regimen. I dessa läger förs de personer samman, det vill säga koncentreras, som på grund av sin nationella, etniska, religiösa, klassmässiga eller politiska tillhörighet betraktas som farliga, opålitliga eller oönskade. De har alltså i strikt bemärkelse inte begått något brott. (wikipedia.org)
 9. Andra former av korttidsvistelse utanför det egna hemmet kan vara en placering hos en familj eller i form av kollo eller läger. (wikipedia.org)
 10. Kreol har även betecknat ättlingar till européer som fötts i de centralamerikanska kolonierna, ofta med en förälder med ursprung i den afrikanska slav- eller ursprungsbefolkningen. De ansågs inte ha samma kopplingar till Europa, och därigenom hade de inte samma status, som de administratörer som var ditskickade från kolonialmakterna. Det gjorde att de hade svårt att accepteras i den härskande samhällsklassen. Samtidigt stöttes de ofta ut från slavgemenskapen där man inte accepterades som likar. Man accepterades således inte riktigt i något läger, och hamnade därför i en ovanlig och ofta svår situation. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.