Ledig Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder ledig, varianter, uttal och böjningar av ledig

Ledig synonym, annat ord för ledig, vad betyder ledig, förklaring, uttal och böjningar av ledig.

Synonymer till ledig

Vad betyder och hur uttalas ledig

Ledig uttalas led|ig och är ett adjektiv -t -a.

Ordformer av ledig

Böjning (i positiv) ledig en ~ + subst. ledigt ett ~ + subst. lediga den/det/de ~ + subst. ledige den ~ + mask. subst. Komparation ledigare en/ett/den/det/de ~ + subst. ledigast är ~ ledigaste den/det/de ~ + subst.

Ledig är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Ledig på Engelska

 • free, available - take time off from work, an unoccupied chair, job openings
 • free and easy - comfortable clothing, relaxed behaviour

Hur används ordet ledig

 1. Efter den djupa och långdragna lågkonjunkturen på 1920- och 30-talen, som kulminerade vid Kreugerkoncernens sammanbrott 1932, då många företag och banker i Sverige försattes i konkurs, upphörde i stort sett byggnationen av stora sommarresidens. Efter andra världskriget ersattes sommarvillorna av de enklare sportstugorna, även kallad sommarstuga, som var byggda med efterkrigstidens samhällsekonomiska situation som bakgrund och semesterlagstiftningen som infördes 1938, där även den vanlige inkomsttagaren, genom statligt subventionerade lån med låga räntor skulle ges möjlighet att skaffa sig ett eget sommarhus utanför stadskärnorna med avsikt att främja friluftsliv nära naturen under ledig tid. Ett av dessa områden var de mycket enkla stugorna vid Årsta havsbad som uppfördes med början 1929 av HSB. (källa)
 2. I dagligt tal är helg även en benämning på veckoslutet, eftersom man har helgledigt med anledning av söndagen (och lördagen kan räknas som en ledig helgdagsafton). (källa)
 3. Om helgdagen infaller på en lördag eller söndag blir efterföljande måndag automatiskt en ledig dag. (källa)
 4. En helgafton eller en helgdagsafton är dagen före vissa allmänna helgdagar och inte bara kvällen innan, trots namnet. Helgdagsaftonen kan vara helt ledig, eller så är arbetsdagen och skoldagen förkortad (undantaget yrken som polis, brandsoldat eller läkare, vilka alltid måste finnas till hands). (källa)
 5. Ett inneboende hembiträde kan bo i ett eller flera rum i arbetsgivarens bostad. Traditionellt kallades detta jungfrukammare i Sverige. Där kan de sova på nätterna, tillbringa ledig tid och vila på raster, men får många gånger inte ta in vänner. (källa)
 6. Hovfröken ansågs som en offentlig befattning. Hon blev utnämnd av monarken, och utnämningen offentliggjordes i pressen. När en tjänst blev ledig, rekommenderades en högadlig kandidat som väntades kunna uppföra sig enligt etiketten och vara pålitlig rojalist. Det vanliga var en anhörig till en hovfunktionär. En initierad person, ibland en hovdam, ibland en vän till drottningen, hörde sig då för informellt om personen var intresserad. Det ansågs som en skymf av en kunglig kvinna att få ett nej på förfrågan, och därför fick kandidaten aldrig formellt frågan förrän man informellt redan tagit reda på att svaret skulle bli positivt. Först därefter ställdes frågan formellt av överhovmästarinnan, som kallade till intervju i sin tjänstevåning. Eftersom arbetsuppgiften i princip var att tjänstgöra som sällskap, var personlig sympati viktig. Arbetsgivaren brukade därför ofta avbryta mötet genom att "spontant" besöka sin överhovmästarinna (som drottning Josefina), eller gömma sig bakom en pelare (som drottning Lovisa). Formellt var det kungen som utnämnde hovfröken, men detta var endast formalia och allt avgjordes i praktiken av drottning och överhovmästarinna där utnämningen endast var bekräftelsen. (källa)
 7. Semester lagstadgades i Sverige år 1938 (SFS 1938:287). Då fick alla arbetare rätt till två veckors betald semester per år. Enligt 1938 års semesterlag var semestern dock högst 12 vardagar per år (veckoarbetstiden fördelades på 6 dagar per vecka och endast söndagen var ledig). (källa)
 8. I rummet får den inneboende husligt anställde sova, och förvara till exempel arbetskläder-uniformer och andra kläder. I jungfrukammaren kan de även tillbringa ledig tid och vila på raster, men får många gånger inte ta in vänner. (källa)
 9. - flexkontor: de anställda har inte en egen fast kontorsplats utan är hänvisad till en plats som är ledig (kan vara uppdelat i t ex hemvister eller avdelningar). (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast:

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.