Lodlinje Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder lodlinje, varianter, uttal och böjningar av lodlinje

Lodlinje synonym, annat ord för lodlinje, vad betyder lodlinje, förklaring, uttal och böjningar av lodlinje.

Vad betyder och hur uttalas lodlinje

Lodlinje uttalas lod|linje och är ett substantiv.

Ordformer av lodlinje

Singular

lodlinje
obestämd grundform
lodlinjes
obestämd genitiv
lodlinjen
bestämd grundform
lodlinjens
bestämd genitiv

Plural

lodlinjer
obestämd grundform
lodlinjers
obestämd genitiv
lodlinjerna
bestämd grundform
lodlinjernas
bestämd genitiv

Lodlinje är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet lodlinje

  1. Vertikal (från latin ve'rtex) (även lodrätt, stående) är den riktning, som anges av en genom en påhängd tyngd sträckt tråd. Synonymer är lodlinje och astronomisk normal. Den riktning, som är vinkelrät mot lodlinjen, kallas horisontell. Varje punkt på jordytan har sin särskilda vertikallinje (lodlinje, zenitallinje).
  2. Vertikalplan kallas ett plan, som går genom en vertikallinje. För varje punkt på jordytan finnas alltså oändligt många vertikalplan. Både vertikallinje och vertikalplan är vinkelräta mot ytan av stillastående vatten ("horisontalplan"). Den vertikala riktningen bestäms inte ensamt av jordens attraktionskraft, utan av resultanten till denna och den av jordens rotation framkallade centrifugalkraften. Därav följer, att lodlinjen i princip är riktad rätt emot jordens medelpunkt endast då centrifugalkraften ligger i rät linje med attraktionskraften (vid ekvatorn) eller då centrifugalkraften är noll (vid polerna).
  3. I verkligheten går emellertid lodlinjen i allmänhet inte exakt genom jordens (geometriska) medelpunkt på grund av att jordens inre inte är homogen, det vill säga massfördelningen är ojämn. Detta leder till en lodavvikelse, vars storlek varierar från ort till ort. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.