Makthavare synonym, annat ord för makthavare, vad betyder makthavare, förklaring, uttal och böjningar av makthavare.

Synonymer till makthavare

Makthavare översättning

Engelska

ruler

Hur används ordet makthavare

  1. En gunstling eller en favorit är en person som en makthavare anser sig ha särskild nytta av, och som själv får en anmärkningsvärd makt. Begreppet har särskilt använts för personer vid kungliga hov under tidigmodern tid – från 1500- till 1700-talet. En gunstling utsätts ofta för avundsjuka och ifrågasätts, i synnerhet om han uppfattas som en ”uppkomling”. Karaktäristiskt för gunstlingen är att han inte sällan kommer långt in i makthavarens privata sfär. Gunstlingen drabbas ibland hårt när majestätet dött eller störtats. (wikipedia.org)
  2. ett vi-mot-dem-tänkande (folket mot eliten, svenskar [eller annan nationalitet] mot invandrare, land mot land, arbetande mot bidragstagare) grundat i argument om det "sunda förnuftet". Ett högerpopulistiskt parti anspelar på ett tänkt "gap" mellan makthavare och en majoritet av folket, och är allmänt skeptiskt till den representativa demokratin. (wikipedia.org)
  3. Typiskt för individualism, som ibland är liktydigt med varianter av individualistisk anarkism, libertarianism eller klassisk liberalism, är att man tar för givet att individen vet bäst, och att offentliga makthavare eller samhället endast får ingripa i individuella angelägenheter om överhängande behov finns till att göra så (och för somliga riktningar inte ens i sådana fall). (wikipedia.org)
  4. Boforsaffären avslöjades på 1980-talet, och omfattade vapensmuggling till diktaturer, och mutor till Indiska beslutsfattare. Stora dolda belopp har överförts från BAE Systems till beslutsfattare i tre av de fyra länder till vilka JAS Gripen har exporterats eller hyrts ut, samt även till Grekiska makthavare i samband med försäljning av radarsystemet Erieye. År 2012 avslöjades Projekt Simoom eller Saudiaffären som var ett kontroversiellt samarbete mellan Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Saudiarabien i syfte att bygga en vapenfabrik i Saudiarabien. (wikipedia.org)
  5. Lobbying – professionella företrädare för intressegrupper och särintressen i organiserad form framför sina åsikter till politiska makthavare (wikipedia.org)
  6. Lobbying, lobbyism, lobby eller lobbning (från engelska: lobby) innebär politiskt påtryckningsarbete, det vill säga att professionella företrädare för intressegrupper och särintressen i organiserad form framför sina åsikter till politiska makthavare. Lobbyister kan exempelvis vara anställda som PR-konsulter eller ombudsmän. Närliggande begrepp är public affairs och samhällskontakter. (wikipedia.org)
  7. Ordet "magi" kommer från senlatinets magica (<, lat. magice <, grek. μαγικη (magikē), adj. till μάγος (mágos) <, fpers. maguš (möjl. "makthavare", till roten i makt och mekanik), medlem av det zoroastriska prästerskapet magerna). (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Makthavare Synonymer Betyder Uttal

Populärast: