Mantel Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder mantel, varianter, uttal och böjningar av mantel

Mantel synonym, annat ord för mantel, vad betyder mantel, förklaring, uttal och böjningar av mantel.

Synonym till mantel

Vad betyder och hur uttalas mantel

Mantel uttalas mantel och är ett substantiv -n mantlar.

Mantel betyder:

Ordformer av mantel

Singular

mantel
obestämd grundform
mantels
obestämd genitiv
manteln
bestämd grundform
mantelns
bestämd genitiv

Plural

mantlar
obestämd grundform
mantlars
obestämd genitiv
mantlarna
bestämd grundform
mantlarnas
bestämd genitiv

Mantel är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Mantel på Engelska

  • cloak

Hur används ordet mantel

  1. I Gamla Testamentet omnämns granatäpplen i samband med översteprästens mantel i 2 Mos. 28:33 samt i berättelsen om utsmyckningen av Salomos tempel i 1 Kung. 7:18 som symboler för Guds nåderika välsignelse. I Höga visan liknas den älskandes kind vid ett brustet granatäpple. Blomfodret sitter kvar på frukten och det sägs att kung Salomo inspirerades av dessa frukter när han formade sin krona. (källa)
  2. Lervulkaner finns på havsbotten, ofta i områden där det finns olja och där bergskedjor håller på att bildas. När lervulkaner får utbrott släpper de ifrån sig stora mängder gaser, främst metan och andra kolväten men även helium. Troligen kommer dessa gaser upp från jordens mantel via djupa förkastningssprickor. De mängder som frisläpps är alldeles för stora för att de ska kunna härröra frånågon lokal gasansamling, och det vatten som bärs upp till ytan vid utbrott för med sig ämnen som jod, brom och bor vilka inte kan komma från lokala sediment. Lervulkaner finns ofta i närheten av lavavulkaner. När så är fallet släpper lervulkanerna i närheten av lavavulkanen ut obrännbara gaser, medan de som befinner sig längre bort släpper ut metan. (källa)
  3. Palliativ vård (från latinets pallium, "mantel" och palliatus, "bemantlad" där manteln symboliserar omsorgen om den döende människan) omfattar vård av en patient med icke botbar sjukdom med förväntad dödlig utgång. Palliativt vård i tidigt skede är inriktad på att förlänga livslängden, medan palliativ vård i sent skede är symtomlindrande. Den sista fasen av sen palliativ vård omfattar livets absoluta slutskede. Vid övergång från tidig till sen palliativ vård genomförs i Sverige vanligen ett brytpunktssamtal. (källa)
  4. Eldning i kamin ger bra ventilation med stor luftomsättning i det utrymme där kaminen står, eftersom den luft som behövs för förbränningen normalt tas från utrymmet invid kaminen. Frisk luft sugs härvid istället in i utrymmet eller rummet. Förbränningsluften kan som alternativ tas in direkt i kaminen utifrån eller genom en mantel i skorstenen, vilket kan minska värmeförlusten genom mindre utsugning av varm rumsluft. Även när eldning inte sker kan den uppvärmda inomhusluften ge självdrag genom en kamin, vilket kan ge god ventilation. Vissa kaminer ger möjlighet till matlagning eller för att till exempel att koka kaffe. Är kaminen huvudsakligen avsedd för matlagning benämns den istället för spis. (källa)
  5. Brokpetrellen är en medelstor medlem i familjen liror som har ett distinkt utseende med en svart och vitfärgad fjäderdräkt. Könen är lika. Den har ett helsvart huvud, hals och mantel. Buken och bröstet är vitt, undersidan av vingen är vit med svarta kanter, ovansidan av vingen och ryggen är spräckligt svartvita med två lite större vita runda fält och svarta vingspetsar. Ovansidan av stjärten och övergumpen är vita med svarta prickar och den har ett brett svart ändband på stjärten. Denna iögonfallande teckning är den ensam om inom sin familj. Den har svarta fötter och svart näbb. (källa)
  6. Ursprungligen var en kappsäck en mjuk tygpåse för förvaring av kläder. Den användes av ryttare och hängdes över sadelknappen. Ordet kappsäck är känt i svenskan sedan 1482. Det kan vara en direkt översättning av tyskans Mantelsack (ty. Mantel, sv. mantel, kappa). (källa)
  7. 'Double Gold' (Gebr. C. och T.T. Mantel B.V. 1998) - har citrongula, fyllda blommor. (källa)
  8. Vid långvarig automateld kommer kulsprutans pipa att hettas upp till sådana temperaturer att den skadas. Kulsprutor har därför någon typ av kylsystem för pipan. Tidigare var det vanligt med vattenkylda kulsprutor. Dessa har en vattenfylld mantel kring pipan som kylsystem. Detta gör vapnet tungt och otympligt och är idag så gott som helt ersatt av luftkylning. Detta innebär att man använder den omgivande luften för att kyla pipan. Många kulsprutor är konstruerade så att det med några relativt enkla handgrepp går att byta pipa på vapnet. På så vis kan varje vapen utrustas med en extra pipa och skytt eller medhjälpare kan snabbt byta pipa innan den hinner överhettas. (källa)
  9. Ultramafisk lava som komatiit och andra magmor rika på magnesium (som boninit) utgör en extrem form av lava. Komasiit innehåller mer än 18 procent magnesiumoxid och tros ha sprutat upp ur jorden vid temperaturer på omkring 1 600 °C. Vid denna temperatur sker ingen polymerisering i smältan vilket resulterar i ett lavaflöde med en viskositet motsvarande vattnets. Nästan alla ultramafiska lavor härstammar från proterozoikum (2 400–542 miljoner år sedan) men några yngre komatiitlavor är kända. I modern tid (fanerozoikum) har jordens mantel svalnat för mycket för att tillräckligt magnesiumrik magma ska kunna bildas. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast: