Natursten synonym, annat ord för natursten, vad betyder natursten, förklaring, uttal och böjningar av natursten.

Vad betyder och hur uttalas natursten

Natursten uttalas nat|ur|sten och är ett substantiv.

Ordformer av natursten

Singular

natursten
obestämd grundform
naturstens
obestämd genitiv
naturstenen
bestämd grundform
naturstenens
bestämd genitiv

Plural

naturstenar
obestämd grundform
naturstenars
obestämd genitiv
naturstenarna
bestämd grundform
naturstenarnas
bestämd genitiv

Natursten är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet natursten

  1. Krypgrundens ursprung är den traditionella torpargrunden som var en enkel grundläggning bestående av en grundmur av natursten och en stenkonstruktion för att ta upp lasten av murstocken med tillhörande spis eller eldstad. Bjälklaget kunde vara isolerat med sågspån, kutterspån, torr mossa, sand, gamla tidningar. Grundbotten liksom grundmuren (mullbänk) isolerades ofta med torv eller liknande material. Näver tjänade som fuktspärr mellan syllar och grundmur eller grundsten. (wikipedia.org)
  2. Murförband är namnet på de olika tekniker för att ordna stenarna i en mur, antingen av tegelsten eller natursten. (wikipedia.org)
  3. Det nationalromantiska Sverige hämtade sina förebilder i äldre svensk arkitektur, till exempel allmogestil, vasatidens slott eller stormaktstidens barock. Material som trä, tegel och natursten var vanliga. Stilen premierade ett hantverksmässigt utförande. Städernas hus hade ofta tegel eller puts, medan villor och egnahem ofta hade fasader i tjärat eller rödfärgat trä med tätspröjsade fönster. Knutar, foder och fönster målades vita, bruna eller gröna. Takfallen var ofta branta och brutna med kupor. Asymmetrisk planlösning var vanligt. (wikipedia.org)
  4. Oorganiskt material Natursten (exempelvis flinta, granit, obsidian, sandsten, sand, ädelsten) (wikipedia.org)
  5. Byggnadssten är sten som bryts ur berggrunden och används för byggnader och anläggningar. I byggnader förekommer natursten i husfasader, golv, trappor samt inredningsdetaljer som köksbänkar och öppna spisar. Inom anläggningsarbeten förekommer natursten i broar, kajer, stödmurar och gatubeläggningar. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Natursten Synonymer Betyder Uttal