Nedbäddad synonym, annat ord för nedbäddad, vad betyder nedbäddad, förklaring, uttal och böjningar av nedbäddad.

Vad betyder och hur uttalas nedbäddad

Nedbäddad uttalas ned|bädd|ad el. ner|bädd|ad och är ett adjektiv.

Ordformer av nedbäddad

Böjning (i positiv) nedbäddad en ~ + subst. nedbäddat ett ~ + subst. nedbäddade den/det/de ~ + subst. Variantstavning böjning (i positiv) nerbäddad en ~ + subst. nerbäddat ett ~ + subst. nerbäddade den/det/de ~ + subst.

Nedbäddad är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Hur används ordet nedbäddad

  1. Samuel Ödmann beskrev seden i sin barndoms Småland, där flickan låg nedbäddad med täcket upp till halsen, och man noga höll på att mannen inte tilläts stoppa in någon hand under täcket. Han beskriver också att de flesta flickorna på det här sättet hunnit ligga hos mer än halva socknen. De unga männens besök som företogs på natten mellan söndag och måndag kallades här att gå "på ligg". (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.