Nedbrytningsprocess synonym, annat ord för nedbrytningsprocess, vad betyder nedbrytningsprocess, förklaring, uttal och böjningar av nedbrytningsprocess.

Vad betyder och hur uttalas nedbrytningsprocess

Nedbrytningsprocess uttalas ned|bryt|nings|pro|cess el. ner|bryt|nings|pro|cess och är ett substantiv.

Ordformer av nedbrytningsprocess

Singular

nedbrytningsprocess
obestämd grundform
nedbrytningsprocess
obestämd genitiv
nedbrytningsprocessen
bestämd grundform
nedbrytningsprocessens
bestämd genitiv

Plural

nedbrytningsprocesser
obestämd grundform
nedbrytningsprocessers
obestämd genitiv
nedbrytningsprocesserna
bestämd grundform
nedbrytningsprocessernas
bestämd genitiv

Variantstavning singular

nerbrytningsprocess
obestämd grundform
nerbrytningsprocess
obestämd genitiv
nerbrytningsprocessen
bestämd grundform
nerbrytningsprocessens
bestämd genitiv

Variantstavning plural

nerbrytningsprocesser
obestämd grundform
nerbrytningsprocessers
obestämd genitiv
nerbrytningsprocesserna
bestämd grundform
nerbrytningsprocessernas
bestämd genitiv

Nedbrytningsprocess är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet nedbrytningsprocess

  1. Denna nedbrytningsprocess kallas kompostering och är ett sätt att ta hand om biologiskt nedbrytbart hushållsavfall eller trädgårdsavfall. När processen är klar återstår jord, som kan användas i till exempel planteringar eller för att blanda med annan jord som jordförbättringsmedel. (wikipedia.org)
  2. Efter skörd av vegetabilier och slakt av kött och fisk, påbörjas en nedbrytningsprocess med målet att återinföra produkten i kretsloppet. Konservering av livsmedel används för att förlänga produktens hållbarhet, genom att göra så att förstörelseprocesserna går långsammare och därmed behålla livsmedlets kvalitet. (wikipedia.org)
  3. Levern producerar galla som lagras i gallblåsan för vidare transport ut i tolvfingertarmen. Gallan höjer pH-värdet och hjälper till vid matspjälkningen av främst fetter. Vissa andra nedbrytningsprodukter som bildas i levern utsöndras via gallan (ut med avföringen). Till exempel hemoglobinet från nedbrytningen av uttjänta erytrocyter i mjälten och som transporterats från denna via portvenen, vena portae. Den slutprodukt som fås av denna nedbrytningsprocess kallas bilirubin som ger både avföringen och urinen dess färg. Bilirubin utsöndras från levern med gallan. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Nedbrytningsprocess Synonymer Betyder Uttal