Nedbrytning Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder nedbrytning, varianter, uttal och böjningar av nedbrytning

Nedbrytning synonym, annat ord för nedbrytning, vad betyder nedbrytning, förklaring, uttal och böjningar av nedbrytning.

Synonymer till nedbrytning

Andra språk

Nedbrytning på Engelska

 • decay, decomposition, deterioration, degredation, de-compostition

Hur används ordet nedbrytning

 1. Abrasion inom geologi är ett annat ord för vågerosion, dvs nedbrytning av kuster och stränder genom inverkan av vågor, bränningar, tidvatten och kustströmmar. Det betyder att abrasion är ett samlingsnamn för vågornas erosiva verkan. Abrasion kan även syfta till en mekanisk nötning av en klippyta, som skapas av friktionen mellan klippan och små rörliga partiklar (sandkorn, lerpartiklar) som transporteras av vind, vågor, glaciärer, gravitation eller rinnande vatten. Abrasionens intensitet beror på hårdhet, koncentration, hastighet och massa på de rörliga partiklarna. (wikipedia.org)
 2. Ökad nedbrytning av fettlagret i fettvävnaden, vilket gör att mängden fettsyror som cirkulerar i blodet ökar. Fettsyrorna använder cellerna för att bilda mer ATP. (wikipedia.org)
 3. Spädbarn kan också få symptomet gulsot 2–3 dygn efter förlossningen. I det fallet beror det på att bilirubin är en restprodukt från nedbrytning av röda blodkroppar. Vid födseln har barn oftast ett överskott av röda blodkroppar samtidigt som levern inte ännu har tillräckligt med kapacitet att bryta ner bilirubinet. (wikipedia.org)
 4. Den kemiska föreningen metan är det enklaste kolvätet, med den kemiska formeln CH4. Metan är en luktfri och färglös gas. När den säljs kommersiellt blandas den vanligen med små mängder illaluktande svavelföreningar såsom THT (tetrahydrotiofen) för att läckor lättare ska kunna upptäckas Metan kallas även sumpgas, eftersom den bildas vid nedbrytning av organiskt material i syrefattiga miljöer, till exempel bottnen på kärr. Ett annat namn är gruvgas efter dess benägenhet att sippra ut i gruvgångar, där den sedan riskerar att antändas vilket gör den till ett allvarligt hot mot gruvarbetare - gasexplosioner kostar regelbundet människoliv. Metan är även den växthusgas som (efter koldioxid) står för det näst största bidraget till den globala uppvärmningen. (wikipedia.org)
 5. Renoveringar av skorsten eller husgrund där kalk används kan i vissa fall vara en utlösande faktor på grund av att svampen behöver kalken för att neutralisera den oxalsyra som den bildar vid sin nedbrytning av trämaterialet. Därmed försvinner den tillväxthämmande faktor som normalt försvårar eller hindrar svampen att sprida sig i trämaterialet. Svampen kan med hjälp av kalken skapa de livsbetingelser den behöver för att kunna sprida sig vidare till andra delar i huskonstruktionen. (wikipedia.org)
 6. Hyalin är en kroppsvätska som förekommer vid sjuklig nedbrytning av kroppsvävnad, och normalt också i hyalint brosk. Hyalin påminner om glas, varav dess namn som är bildat av grekiskans hyalos, 'glas'. Det är bildat av albumin vid nedbrytning av amyloid. Hyalin kan påträffas vid flera sklerotiska sjukdomar. (wikipedia.org)
 7. Inkrementella innovationer innebär små förändringar och förstärker snarare tidigare kunskap inom en organisation. Joseph Schumpeter menade att radikala innovationer medförde en nödvändig nedbrytning av existerande strukturer. Han kallade detta för kreativ förstörelse. Schumpeter ansåg att samtidigt som innovation är nödvändig för nya utvecklingssteg, görs existerande kunskap och struktur mindre värdefull genom att nya kunskaper och strukturer utvecklas. En radikal innovation kan vara införandet av e-mail. E-posten ledde till förändringar i beteenden och hur arbetet organiseras. En inkrementell innovation kan vara en magnettavla som ersätter en vanlig anslagstavla med häftstift. Bytet förenklar, men ändrar inte beteendet. Ett annat exempel är den elektroniska räknedosan som var överlägsen mekaniska räknemaskiner både i pris och prestanda. Kunskapen om hur man använder en mekanisk räknemaskin och hur man tillverkar en mekanisk räknemaskin blev mindre efterfrågad. Beteendet ändrades. Tillverkare slogs ut, exempelvis Facit. (wikipedia.org)
 8. Jeans avsedda för barn visade sig 2013 en andel på 9 av 10 jeans innehålla gifter som nonylfenoletoxilat som är förbjudet inom EU utom för import och som vid nedbrytning omvandlas till det hormonstörande nonylfenol, allergi- och cancerframkallande anilin. En ytterst liten mängd kan starta en allergisk reaktion hos känsliga personer. Tillverkningsländerna är Tunisien, Pakistan, Bangladesh och Kina. Branschorganisationen textilimportörerna rekommenderar att hålla nivån under 100 mg/kg. Analys visar dock att halten i Cubus jeans ligger på 140 mg/kg. Jeans från Åhléns 85 mg/kg och Esprit 80 mg/kg. En undersökning våren 2013 av den tyska konsumenttidningen Öko-Test hittade förbjudna arylaminer och formaldehyd. (wikipedia.org)
 9. Jordfärgerna är mycket hållbara mot nedbrytning av sol, vind och nederbörd. De är också alkalibeständiga ("kalkäkta") och kan användas i alla bindemedel. De har därmed fått stor betydelse i utvändigt måleri. Deras sammansättning varierar med både fyndplats och tid, vilket gör att varken utseende eller tekniska egenskaper är helt konstanta. Jämfört med motsvarande syntetiskt tillverkade pigment innehåller de mindre av den färgande substansen och mer av andra ämnen. Detta gör oftast att jordfärgerna inte ger lika intensiva kulörer som sina syntetiska motsvarigheter. Färgen kan upplevas som lite dämpad, och får samtidigt en lyster som ofta går förlorad när man målar med renare pigment. (wikipedia.org)
 10. Kiseloxid är en ganska stor beståndsdel i vissa växter – det rör sig om enhjärtbladiga växter som bambu och andra gräs och fräkenväxter. Ofta finns kiseloxiden som små kristaller i epidermis. Dessa kan överleva nedbrytning och bevaras som mikrofossil. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.