Nedbrytningsprodukt synonym, annat ord för nedbrytningsprodukt, vad betyder nedbrytningsprodukt, förklaring, uttal och böjningar av nedbrytningsprodukt.

Vad betyder och hur uttalas nedbrytningsprodukt

Nedbrytningsprodukt uttalas ned|bryt|nings|pro|dukt el. ner|bryt|nings|pro|dukt och är ett substantiv.

Ordformer av nedbrytningsprodukt

Singular

nedbrytningsprodukt
obestämd grundform
nedbrytningsprodukts
obestämd genitiv
nedbrytningsprodukten
bestämd grundform
nedbrytningsproduktens
bestämd genitiv

Plural

nedbrytningsprodukter
obestämd grundform
nedbrytningsprodukters
obestämd genitiv
nedbrytningsprodukterna
bestämd grundform
nedbrytningsprodukternas
bestämd genitiv

Variantstavning singular

nerbrytningsprodukt
obestämd grundform
nerbrytningsprodukts
obestämd genitiv
nerbrytningsprodukten
bestämd grundform
nerbrytningsproduktens
bestämd genitiv

Variantstavning plural

nerbrytningsprodukter
obestämd grundform
nerbrytningsprodukters
obestämd genitiv
nerbrytningsprodukterna
bestämd grundform
nerbrytningsprodukternas
bestämd genitiv

Nedbrytningsprodukt är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet nedbrytningsprodukt

  1. Ansamlingen av nedbrytningsprodukt av blodets hemoglobin i kroppen kan orsakas av ökad blodnedbrytning, dålig leverfunktion eller stopp "nedströms" från levern. Den vanligaste orsaken till gulsot är leverinflammation (hepatisk ikterus), till exempel hepatit A, B och C som orsakas av virus. Gulsot kan uppstå även vid exempelvis förgiftningar eller cancer i levern. Många olika gifter och läkemedel kan vid överdos orsaka leverskada och gulsot. Vid destruktion av röda blodkroppar uppstår prehepatisk ikterus som vid exempelvis malaria. Posthepatisk ikterus orsakas av gallstas (hindrat avflöde av galla). Detta kan orsakas av exempelvis gallsten, tumörer (både godartade och elakartade processer) och corpus alienum (främmande kropp). (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Nedbrytningsprodukt Synonymer Betyder Uttal