Nedtill synonym, annat ord för nedtill, vad betyder nedtill, förklaring, uttal och böjningar av nedtill.

Vad betyder och hur uttalas nedtill

Nedtill uttalas ned|till el. ner|till ad och är ett verb.

Ordformer av nedtill

Ordform(er) nedtill adverb Variantstavning nertill adverb

Nedtill översättning

Engelska

on the lower part

Hur används ordet nedtill

  1. Luftstrupen på fåglar delar sig nedtill i två luftrör (bronker). I luftstrupen finns två struphuvuden, ett övre larynx (som saknar stämband) och ett nedre syrinx som sitter ungefär där de två bronkerna går samman i luftstrupen. Syrinx finns endast hos fåglar och är en broskig struktur försedd med muskler och är det organ som fåglar använder för att skapa läten. Eftersom detta ljudalstrande organ sitter i brösthålan utgörs resonansrummet, utöver munnen, även av luftstrupen. Detta resonansrum är förhållandevis orörligt och kan liknas vid röret i ett blåsinstrument. Hos en del fåglar är luftstrupen förlängd och kan bilda ett flertal slingor. Ljud skapas genom att luft pressas upp genom luftrören samtidigt som fågeln med hjälp av sin bröstmuskulatur böjer in de yttre stämläpparna mot de inre stämläpparna som är små och fasta. Det bildas då två röstspringor som är mycket formbara och kan åstadkomma en stor mängd ljud. Vanligast är att bara en av de två röstspringorna används men vissa arter kan kontrollera dem båda, oberoende av varandra, och kan på så vis producera två toner på samma gång. Syrinx är också försett med ett eller flera vibrerande membraner som bidrar till ljudproduktionen. (wikipedia.org)
  2. Ett getingbo är någonting som (sociala) getingar bor i och finns i olika utseenden och placeringar. Boet byggs genom att getingen tuggar avgnagt trä med sin saliv så att det papperslika materialet bildas. Fritt upphängda bon har sin öppning nedtill. I boet finns våningar av sexkantiga celler med öppningen neråt och som innehåller ägg, larver och puppor. Ett stort bo kan rymma flera tusen getingar. (wikipedia.org)
  3. Den enklaste typen av grill är en värmetålig behållare som fylls med grillkol eller grillbriketter. Ovanför behållaren monteras ett grillgaller eller grillspett på vilket man placerar det som ska grillas. En del rätter lämpar sig inte för grillning på galler. Då kan de antingen träs upp på grillspett eller klämmas fast mellan halster, som kan fästas i grillen. Vanligen kan gallret flyttas upp eller ned för att styra grilltemperaturen, dessa grillar saknar ofta ett spjäll. Med ett spjäll (reglerbara öppningar nedtill i behållaren) kan mängden tillfört syre styras. Mängden tillförd syre och utförda bränngaser bestämmer till stor del den uppnådda värmeeffekten i grillen, varför grillar där man kan styra tilluften och frånluften ger goda möjligheter till ett bra grill resultat. En del grillar har ett lock med vilket man kan täcka över grillen och därmed styra mängden utförda bränngaser. Om man grillar med locket på kan även en viss rök hållas kvar runt maten, och det grillade får en kraftigare rökig smak. Det finns även elektriska grillar där värmen kommer från en strömförande värmeslinga, och varken kol eller briketter behövs. I elspisens ugn, såväl som i mikrovågsugnen, kan det finnas ett grillelement som ger en liknande effekt. (wikipedia.org)
  4. Mjölksaften får sippra ut genom snitt i träden, oftast så att man strax ovanför markytan och upp till en höjd av 3 meter gör en skruvformad inskärning. Saften flyter längs spåret och samlas upp nedtill i lämpliga behållare där den under någon månad får stelna. (wikipedia.org)
  5. På det mellansvenska halmtaket, som förekommer norr om det sydsvenska halmtaket upp till en linje från norra Bohuslän, Vänerns norra strand, i hela Örebro län och Västmanland, och sedan i Uppland frånräknat de nordligaste delarna och i ett område efter kusten ned till Norrtälje, hålls halmen på plats genom "hång" eller "hängslor", stänger som sammanknäppts över ryggåsen och nedtill fastsätts med en horisontellt liggande stång. (wikipedia.org)
  6. Hundkäx är en ganska storväxt (50–150 centimeter) bienn eller kortlivat flerårig ört med en kraftig, om än spröd, kraftigt grenad och ihålig stjälk. Stjälken är upprätt, fårad och nedtill hårig. Blommorna är små, vita till gräddvita, och samlade i flera blomställningar som blommar i maj-juni. Blomställningen är en dubbel flock sammansatt av 7–16 flockskaft som övergår till småflockar med 4–8 blommor. Hundkäx saknar allmänt svepe men har enskilt svepe av 3–7 svepeblad med håriga bladkanter. Blommor i allmänhet större i flockens utkant. Frukten är långsträckt, glänsande svartbrun, 8–10 millimeter och har ett kort spröt. Bladen är två till tre gånger parflikiga med en triangulär bladskiva som ofta uppfattas som grönglänsande. Bladskaften är ej ihåliga och hjärtformade. Roten är en något grenad 10–15 centimeter lång pålrot. (wikipedia.org)
  7. Igelknoppen är en vattenväxt eller sumpväxt som växer i sjöar, åar, dammar, bäckar och diken. Den har vanligen en upprätt stjälk och upprätta, jämnbreda blad som till sin form oftast är trekantiga nedtill och mer platta upptill, men på djupt vatten kan växten vara nedliggande och bladen hos denna form är inte upprätta utan långa och flytande. (wikipedia.org)
  8. En jeansjacka är som namnet antyder en jacka av jeanstyg (denim) och har oftast en speciell grundmodell. Den klassiska jeansjackan knäpps med knappar framtill, har krage och två bröstfickor med ficklock. Längst ut på ärmarna finns en knapp och baktill i nederkant knappar och stroppar som ursprungligen är tänkta för att justera omfånget nedtill. Modellerna har med åren utvecklats och varierats i alla tänkbara former. Jeansjackan kan sägas vara en klassiker. Den första dokumenterade jeansjackan tillverkades av Levi Strauss någon gång runt 1880. Ungefär tio år hade då gått sedan Strauss och partnern Jacob Davis tog patent på de tåliga denimkläder som snart blev tongivande bland grovarbetare, cowboys och guldgrävare. (wikipedia.org)
  9. Karyatiderna dyker upp i den grekiska konstens kolonner, bland annat i Sifniernas skattehus i Delfi. Mest berömda är de sex karyatiderna på Atens Akropolis. Här bär karyatiderna ett slags kapitäl, på vilket bjälklaget vilar. Romarna tog upp karyatidmotivet. Renässansen och i synnerhet barocken tog även upp karyatidmotivet, ofta dock med övre delen av en kvinnlig kropp, nedtill avslutad som en herm. (wikipedia.org)
  10. Temporalis-kanten ligger posterosuperiort och är krökt som ett kursiverat f. Upptill övergår den i början på linea temporalis och nedtill i okbensbågens (arcus zygomaticus) övre kant. Fascia temporalis är fäst i denna kant. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Nedtill Synonymer Betyder Uttal