Nedtrampad synonym, annat ord för nedtrampad, vad betyder nedtrampad, förklaring, uttal och böjningar av nedtrampad.

Vad betyder och hur uttalas nedtrampad

Nedtrampad uttalas ned|tramp|ad el. ner|tramp|ad och är ett adjektiv.

Ordformer av nedtrampad

Böjning (i positiv) nedtrampad en ~ + subst. nedtrampat ett ~ + subst. nedtrampade den/det/de ~ + subst. Variantstavning böjning (i positiv) nertrampad en ~ + subst. nertrampat ett ~ + subst. nertrampade den/det/de ~ + subst.

Nedtrampad är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Nedtrampad Synonymer Betyder Uttal