Nirvana Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder nirvana, varianter, uttal och böjningar av nirvana

Nirvana synonym, annat ord för nirvana, vad betyder nirvana, förklaring, uttal och böjningar av nirvana.

Vad betyder och hur uttalas nirvana

Nirvana uttalas nirvana [-va´-] och är ett substantiv -t.

Nirvana betyder:

Ordformer av nirvana

Singular

nirvana
obestämd grundform
nirvanas
obestämd genitiv
nirvanat
bestämd grundform
nirvanats
bestämd genitiv

Nirvana är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet nirvana

  1. Grupper som brukar förknippas med grunge är Nirvana, Soundgarden, Alice in Chains och Pearl Jam, dessa var de band som bidrog till grungens kommersiella genombrott och går även under namnet "Seattle's Big Four". Fler pionjärer inom genren var Mudhoney, Green River, Mother Love Bone, Malfunkshun, Skin Yard, och The Melvins. (wikipedia.org)
  2. http://www.zock.com/8-Bit/Main.HTML 8-bit Nirvana (wikipedia.org)
  3. Icon (musikalbum av Nirvana) – ett album av Nirvana (wikipedia.org)
  4. Målet för den buddhistiska vägen är att bli upplyst, uppnå nirvana och att därmed bli fri från de karmiska effekterna och samsara. Detta genomförs bland annat genom att förstöra besattheten hos illusionen av en själ/ett jag. (wikipedia.org)
  5. Den religiösa innerligheten och insikt går just under namnet "gnosis", som betyder insikt, av de kristna gnostikerna. Andra kristna skulle beskriva det som fullständig "frälsning". För de muslimska mystikerna (Sufismen), och även för bahá'íerna, är målet ett tillstånd av "enhet" med Gud, för hinduisterna en upplysthet som leder till utplånandet av all negativ karma, befrielse från samsara (kretsloppet av död och återfödelse) och en kommande enhet med Gud. Det mystika begreppet moksha inom Hinduismen motsvaras av nirvana inom Buddhismen, där det högsta målet är att bli "upplyst" och därmed ofjättrad när det gäller samsara. Även om det är mera uttalat inom Hinduismen, Buddhismen och Daoismen, så är insikten om att sökaren måste ge upp det egna jaget central i de flesta religioners mysterietraditioner. (wikipedia.org)
  6. Nirvâna (sanskr., निर्वाण "utslocknande"), alternativt pali nibbâna är målet av den buddhistiska vägen. Nirvana ses ofta som frigörandet från sensualitet/girighet/begär, hat och ignorans. Nirvana betraktas inte som en plats eller en existensform, utan istället som en avsaknad på de negativa ting som karaktäriserar den samsariska existensen. Om nirvana beskrivs i negativa termer är nirvana avsaknad från jord, vatten, eld, luft, liv, död och lidande. I positiva termer kan nirvana beskrivas som dödslöst, oförgängligt, oskapat, fritt, salighet, etc. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.