Nisch Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder nisch, varianter, uttal och böjningar av nisch

Nisch synonym, annat ord för nisch, vad betyder nisch, förklaring, uttal och böjningar av nisch.

Vad betyder och hur uttalas nisch

Nisch uttalas nisch och är ett substantiv -en -er.

Nisch betyder:

Ordformer av nisch

Singular

nisch
obestämd grundform
nischs
obestämd genitiv
nischen
bestämd grundform
nischens
bestämd genitiv

Plural

nischer
obestämd grundform
nischers
obestämd genitiv
nischerna
bestämd grundform
nischernas
bestämd genitiv

Nisch är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Nisch på Engelska

  • niche - window recess (bay)
  • niche - ecological niche

Hur används ordet nisch

  1. Kackerlackor är en av de äldsta idag levande ordningarna av insekter. De fanns redan under karbon, för 300 miljoner år sedan. Redan då var de väl anpassade för sin ekologiska nisch och de har heller inte ändrats mycket i utseende sedan dess. De kommer troligtvis klara sig bra även i framtiden. (källa)
  2. Ett kolumbarium är ett gravvalv med nischer avsedda för förvaring av de gravurnor i vilka de kremerade avlidnas aska finns. I en nisch kan det finnas möjlighet att förvara mer än en urna. Namnet kommer från latinets columbarium, som betyder duvslag. (källa)
  3. Den exakta taxonomiska placeringen av kondoren och de övriga sex arterna inom gruppen nya världens gamar är fortfarande omdiskuterat. Deras likhet med Gamla världens gamar, både vad gäller utseende och ekologisk nisch beror på konvergent evolution och inte på att de är närbesläktade. Studier genomförda på 1990-talet föreslog en placering av nya världens gamar i den mycket utökade ordningen storkfåglar, Detta har senare kritiserats och det visade sig att en tidig DNA-studie baserades på felaktiga data och resultatet drogs sedermera tillbaka. Osäkerheten ledde till att flera auktoriteter under en period placerade Nya världens gamar i den egna ordningen Cathartiformes som alltså inte skulle vara närbesläktad med vare sig rovfåglar eller storkar. (källa)
  4. Efter kremeringen rakas de brända benen ned i ett metallkärl, som sedan får svalna. Obrända ting som spikar, höftproteser med mera separeras därefter bort, och skelettdelarna pulveriseras i en speciell apparat som kallas askberedare. Askan kan därefter hällas i urna eller annat förvaringskärl i väntan på begravningsplats i jord, i en nisch, i ett kolumbarium, eller att spridas eller grävas ned i minneslund (anonymt gravskick), eller efter särskilt tillstånd från länsstyrelsen om "egen spridning" spridas på en annan plats än kyrkogård. Som annan plats räknas naturområden och hav med 1 000 meters avstånd från land. (källa)
  5. Från antik tid finns två berömda lämningar. Den första är Niobe på Sipylos, en naturlig klippformation på bergets lägsta sluttningar mitt i staden. Den andra är en skulptur, förmodligen av Kybele, omkring 100 meter uppför berget, omkring 6 km öster om staden. Skulpturen är en enorm avbildning av en sittande kvinna, inhuggen i en nisch i berget, av hettitisk ursprung, och är troligen den urgamla staty av Moder jord som Pausanias framför ska vara uthuggen av Broteas, Tantalos son, och besjungs av Homeros. I dagens Manisa ligger den vid parkeringsplatsen till en lekpark. I närheten finns resterna av en primitiv stad, och omkring en kilometer åt öster finns den stentron som Pausanias kallar Pelops tron. Där finns även heta källor och en helig grotta som tillhört Apollon. (källa)
  6. En nisch (mihrab) i en vägg i bönesalen pekar ut riktningen för bönen (qibla) och vid sidan om denna finns en hög predikstol (minbar). Inne i moskén återfinns ofta mosaiker i invecklade mönster och kalligrafi, dock aldrig föreställande bilder då detta skulle räknas som avgudadyrkan. Kvinnor och män skall be åtskilda och oftast finns det en särskild plats avsedd för kvinnorna, antingen i ett eget rum, eller uppe på en läktare. (källa)
  7. Nisch (arkitektur) – en fördjupning eller inbuktning i en mur. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.