Plansch Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder plansch, varianter, uttal och böjningar av plansch

Plansch synonym, annat ord för plansch, vad betyder plansch, förklaring, uttal och böjningar av plansch.

Synonymer till plansch

Vad betyder och hur uttalas plansch

Plansch uttalas plansch [-an´?äv. -a?´?] och är ett substantiv -en -er.

Plansch betyder:

Ordformer av plansch

Singular

plansch
obestämd grundform
planschs
obestämd genitiv
planschen
bestämd grundform
planschens
bestämd genitiv

Plural

planscher
obestämd grundform
planschers
obestämd genitiv
planscherna
bestämd grundform
planschernas
bestämd genitiv

Plansch är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Plansch på Engelska

  • wall chart - school wall chart

Hur används ordet plansch

  1. Illustrationerna består av tryckta eller graverade bilder som kolorerats för hand, vilka sedan de blivit färdiga klistras fast på kartong (planschpapper), det vill säga planscher som upptar hela sidstorleken och ofta är i folioformat. Sådana planscher kan sedan sammanställas på olika sätt till olika slag av litteratur. Planschverk kan bestå av olika material där planschen är en bild som klistrats på kartong och den eventuella texten är tryckt på papper. Planscherna häftas eller binds sedan till en bok eller ett häfte med den eventuella texten. Planschband består uteslutande av sammanhäftade planscher, och hör till ett bokverk där texten framställs i separata band. (källa)
  2. Cumelin var son till husgerådsbetjänten vid Kungliga husgerådskammaren Sven Kumblin och Lisa Greta Jansdotter. Genom sin fars arbete kom han i kontakt med hertig Karl, som uppmuntrade honom i hans konstnärsstudier. 1778 blev Cumelin elev vid Konstakademin där han utnämndes till agré 1803 och ledamot 1805. Av särskild betydelse där blev bröderna Johan Fredrik och Elias Martin, Elias var hans lärare 1782 och Johan Fredrik under perioden 1781-1788, då han även bodde hos sin lärare. 1789 medföljde Cumelin hertig Karl då han gick till sjöss som befälhavare för örlogsflottan i Gustav III:s ryska krig och kom att delta i slaget vid Ölands södra udde. Han utförde på hösten efteråt tolv planscher över sjöexpeditionen, enligt samstämmiga uppgifter beställda av hertigen. Möjligen hade de också ett politiskt syfte, då de försöker klarlägga Per Lilliehorns manövrar och andra omständigheter som bidrog till att striden blev oavgjord. Samma ämne har en akvarell föreställande sjöslaget vid Kronstadt. (källa)
  3. Som barn hade Moberg ett brinnande intresse för att läsa. 13 år gammal blev han för första gången publicerad, när han deltog i ungdomstidningen Brokiga blads novelltävling. Moberg hamnade på 18:e plats, fick ett diplom och som pris en plansch ("Aftonbladets karta över ätliga svampar"). I ungdomen var han också en regelbunden skribent i tidskriften Såningsmannen och i lokaltidningen Smålandsposten. Moberg blev 1913 medlem i den socialdemokratiska ungdomsklubben i Algutsboda och ingick i ett nätverk av försäljare av tidningen Stormklockan. I ungdomen var han även aktiv i den lokala nykterhetslogen. Moberg förblev medlem i socialdemokraterna fram till 1945. (källa)
  4. Biblisk historia, Efter vetenskapliga grunder och till folkupplysningens befrämjande författad. Stockholm 1865. 4 litografiska plancher (stentryck, föreställande de 12 apostlarna),8,IV,455s. Planscherna köptes till och återfinns sällan i exemplaren. (6). (källa)
  5. Många klassiska författare från antiken, som Aristoteles, försökte skriva utförligt om mänsklig kunskap. Engelsmannen John Harris är oftast angiven som den förste som etablerade det nutida formatet 1704 med sitt Lexicon technicum. Den berömda Encyclopædia Britannica hade en blygsam början: från 1768 till 1771 publicerades tre volymer, men redan några år senare kom en andraupplaga på hela tio volymer. Den kanske mest berömda av de tidiga encyklopedierna är den franska Encyclopédie, till stor del skriven av upplysningsfilosoferna, Jean Baptiste le Rond d'Alembert och Denis Diderot och slutförd 1772 (28 volymer, varav 11 med enbart planscher, 71818 artiklar, 2885 illustrationer). (källa)
  6. Den första innovationen var att skolorna köpte in radiomottagare, eftersom Sveriges radio hade introducerat skolradion. När TV-mottagaren blev vanlig föddes skol-tv och då uppstod ett behov att spela in eget material, och något som då kallades skolelektronik föddes. Den gamla 16 mm-projektorn kördes mindre. I Sverige byggdes det upp AV-Centraler eller Läromedels-Centraler runt om i landet för att serva skolor. 1968 togs ett beslut att en AV-central skulle inrättas vid varje universitet. Mycket av utrustningen som förvaltades var av typ hemelektronik och fotografiutrusning, men man byggde också TV-studior, så kallade STV-utrustningar, som spelade in AV-media som användes tillsammans med UR:s material. Här gjorde man även bildband och diabilder, ofta med tillhörande ljudband, som ersatte de museala skolplanscherna och episkopen. AV-centralerna kan betraktas som föregångare till dagens universitetstelevision som producerar utbildningsmaterial för spridning via TV och internet. (källa)
  7. Nils Månsson Mandelgren grundade 1844 "Söndags-Rit-skola för Handtverkare" i Kungliga Akademien för de fria konsternas hus. Samma år lade Mandelgren grundplåten till dagens bibliotek med sin donation av 600 böcker och planscher. På sin lediga dag skulle hantverksgesäller och lärlingar få möjlighet att lära sig bland annat ornaments- och frihandsritning och få mer konstnärlig bildning. Nio olika hantverksyrken fanns representerade i första kullen, bland annat kakelugnsmakare och sidenvävare. Året därpå överlämnades skolan till nybildade Svenska Slöjdföreningen och bytte namn till Svenska Slöjdföreningens skola. (källa)
  8. Det finns hur många gester och tolkningar som helst och därför ingen mening med att redogöra för alla. Däremot kan det vara intressant att studera John Bulwers Chirologia från 1644 där hans planscher återger en rad av de gester som Quintilianus omnämner i sin retoriska lärobok. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.