Nitrat synonym, annat ord för nitrat, vad betyder nitrat, förklaring, uttal och böjningar av nitrat.

Vad betyder och hur uttalas nitrat

Nitrat uttalas nitr|at [-a´t] och är ett substantiv -et; pl. -er el. nitrat.

Nitrat betyder:

Ordformer av nitrat

Singular

nitrat
obestämd grundform
nitrats
obestämd genitiv
nitratet
bestämd grundform
nitratets
bestämd genitiv

Plural

nitrater
obestämd grundform
nitraters
obestämd genitiv
nitraterna
bestämd grundform
nitraternas
bestämd genitiv

Alternativa böjningsformer plural

nitrat
obestämd grundform
nitrats
obestämd genitiv
nitraten
bestämd grundform
nitratens
bestämd genitiv

Nitrat är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet nitrat

  1. Guano är namnet på spillning, från havsfåglar, fladdermöss och sälar, som används som gödsel. Guano används också som en allmän term om alla sorters fågelspillning. Guano är ett mycket effektivt naturgödsel på grund av sitt höga innehåll av kväve, fosfor och kalium, som är viktiga växtnäringar. Under 1800-talet var handeln med guano mycket ekonomiskt viktig och bidrog kraftigt till effektivisering av jordbruket. Ur guano utvanns förr fosfat och nitrat, som råvaror till konstgödsel och sprängämnen. (wikipedia.org)
  2. Används ibland i akvarium, då den placeras på toppen av akvariet med rötterna nedsänkt i vattnet. Detta är fördelaktigt både för växten och vattenkvalitén då den tar upp nitrat för att växa. (wikipedia.org)
  3. Mineralgödsel, konstgödsel, handelsgödsel, konstgödning är gödsel framställt genom industriella processer. NPK är en typ av mineralgödsel som består av framförallt salter bestående av kväve (nitrat- och/eller ammoniumjoner) (N), fosfor (fosfatjoner) (P) och kalium (kaliumjoner) (K). Kvävet fixeras genom Haber–Bosch-processen till ammonium genom reaktion mellan vätgas och kvävgas under högt tryck och hög temperatur, och därifrån till nitrat genom Ostwald-metoden. Även nitrater i form av mineral (chilesalpeter) kan användas. (wikipedia.org)
  4. Silvernitrat (latin: argentum nitricum, kemisk formel AgNO3, molmassa 169,9 g/mol), även kallad lapis från dess äldre latinska benämning lapis infernalis, är salpetersyrans silversalt, eller silvrets nitrat. (wikipedia.org)
  5. Slingorna ger omväxlande syrefattig och syrerik miljö. Metoden att skapa konstgjorda meandrar används ibland för vattenrening eftersom i en syrerik miljö omvandlas ammonium till nitrat av nitrifikationsbakterier. I den syrefattiga miljön omvandlas nitratet av denitrifikationsbakterier till kvävgas som avgår till luften, och därav sänks nitrathalten. (wikipedia.org)
  6. Alla metallnitrat är lösliga i vatten. Vissa nitrater är flyktiga, till exempel kopparnitrat (Cu(NO3)2) och kvicksilvernitrat (Hg(NO3)2). Vid upphettning sönderfaller metallnitrat vanligen till metalloxid och kvävedioxid, undantaget natrium- och kaliumnitrat som bildar motsvarande metallnitrit och syre. Ammoniumnitrat sönderdelas vid upphettning till lustgas och vattenånga. Ett viktigt exempel på ett organiskt nitrat är nitroglycerin, som används både inom medicinen och sprängmedelsindustrin. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.