Nitrogrupp synonym, annat ord för nitrogrupp, vad betyder nitrogrupp, förklaring, uttal och böjningar av nitrogrupp.

Vad betyder och hur uttalas nitrogrupp

Nitrogrupp uttalas nitro|grupp och är ett substantiv.

Nitrogrupp betyder:

Ordformer av nitrogrupp

Singular

nitrogrupp
obestämd grundform
nitrogrupps
obestämd genitiv
nitrogruppen
bestämd grundform
nitrogruppens
bestämd genitiv

Plural

nitrogrupper
obestämd grundform
nitrogruppers
obestämd genitiv
nitrogrupperna
bestämd grundform
nitrogruppernas
bestämd genitiv

Nitrogrupp är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet nitrogrupp

  1. Nitrering är en kemisk reaktion vid vilken en nitrogrupp (-NO2) införs i en molekyl, vanligen genom att en väteatom ersätts. Aromatiska kolväten kan nitreras till exempel med en blandning av salpetersyra och svavelsyra ("nitrersyra"), medan alifatiska kolväten nitreras med salpetersyra i gasfas vid hög temperatur. Nitrering utnyttjas vid framställning av en rad produkter inom den kemisk-tekniska industrin. Nitrering är även ett av tillverkningssätten för sprängämnen som TNT och dyl. Nitrering är även en metod att ythärda stål. Stålet som ska härdas placeras i en gastät ugn, man värmer stålet till ca 510-530 grader och tillsätter ammoniakgas. Resultatet blir en hård yta som lämpar sig bra vid nötande slitage, och även motverkar skärning och förbättrar stålets korrosionsmotstånd. (wikipedia.org)
  2. NO2− skall inte förväxlas med nitroniumjonen som är NO2+. Organiska föreningar på formen R-NO2, där alkyl- eller arylgruppen binder till kväveatomen, kallas nitroföreningar, och gruppen kallas då nitrogrupp. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Nitrogrupp Synonymer Betyder Uttal