Njurskada synonym, annat ord för njurskada, vad betyder njurskada, förklaring, uttal och böjningar av njurskada.

Vad betyder och hur uttalas njurskada

Njurskada uttalas njur|skada och är ett substantiv.

Ordformer av njurskada

Singular

njurskada
obestämd grundform
njurskadas
obestämd genitiv
njurskadan
bestämd grundform
njurskadans
bestämd genitiv

Plural

njurskador
obestämd grundform
njurskadors
obestämd genitiv
njurskadorna
bestämd grundform
njurskadornas
bestämd genitiv

Njurskada är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet njurskada

  1. Damm som innehåller kvartspartiklar är en hälsofara på många arbetsplatser, till exempel där kvartshaltig sten bryts, krossas eller sågas eller där annat kvartshaltigt material hanteras så att damning uppstår. Den största gruppen som utsätts för kvarts är byggnadsarbetare. De allra minsta partiklarna i kvartsdammet kan tränga ända ner i lungblåsorna med inandningsluften och ansamlas där. Kvartspartiklarna har en reaktiv yta som ger upphov till inflammation och ärromvandling i luftvägarna, samt påverkar immunförsvaret. Inflammationen i luftvägarna ger upphov till kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), men ökar också risken för hjärtinfarkt. Inandning av kvartsdamm ökar risken för lungcancer och för silikos (stendammlunga). Påverkan på immunförsvaret ökar risken för tuberkulos, samt för olika så kallade autoimmuna sjukdomar som t.ex. reumatoid artrit (ledgångsreumatism), samt för njurskada. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Njurskada Synonymer Betyder Uttal