Nominell synonym, annat ord för nominell, vad betyder nominell, förklaring, uttal och böjningar av nominell.

Vad betyder och hur uttalas nominell

Nominell uttalas nom|in|ell [-el´] och är ett adjektiv -t -a.

Nominell betyder:

Ordformer av nominell

Böjning (i positiv) nominell en ~ + subst. nominellt ett ~ + subst. nominella den/det/de ~ + subst. nominelle den ~ + mask. subst.

Nominell är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Nominell översättning

Engelska

nominal
nominal value

Hur används ordet nominell

  1. Nominell tull är förhållandet mellan den tullavgift som betalas när en vara importeras och priset på varan. För att beräkna effektiv tull tar man hänsyn till hur tullen höjer priset på förädlingsvärdet, det vill säga man räknar bort de insatsvaror som ingår i varan. Grundat på statens dekret att tullavgifter förädlar varan, så beräknas moms på varans egenvärde plus tullavgifter. (wikipedia.org)
  2. Indonesien, officiellt Republiken Indonesien (indonesiska: Republik Indonesia), är en stat i Sydostasien och Oceanien (västra Stilla havet). Indonesien består av över 13 000 öar och 33 provinser. Med över 252 miljoner invånare är det världens fjärde folkrikaste land och har världens största muslimska befolkning. Indonesien är en republik med en vald lagstiftande församling och president. Landets huvudstad är Jakarta. Landet gränsar till Papua Nya Guinea, Östtimor och Malaysia. Andra grannländer inkluderar Singapore, Filippinerna, Australien och de indiska territorierna Andamanerna och Nikobarerna. Indonesien är en av grundarna av ASEAN och är medlem av G20. Indonesien har världens artonde största ekonomi efter nominell BNP och femtonde största efter köpkraftsparitet. (wikipedia.org)
  3. Om inflationen är högre än räntan blir realräntan negativ. Även negativ nominell ränta förekommer, men mer sällsynt. (wikipedia.org)
  4. Japan, en ekonomisk stormakt, är världens tredje största ekonomi efter nominell BNP och fjärde största ekonomi efter köpkraftsparitet. Det är också världens fjärde största exportör och fjärde största importör. Trots att Japan officiellt har avsagt sig sin rätt att förklara krig, upprätthåller man en modern militär styrka för självförsvar och fredsbevarande. Efter Singapore har Japan den lägsta mordfrekvensen (inklusive mordförsök) i världen. Enligt både Förenta nationerna och WHO:s uppskattningar har Japan den längsta livslängden av alla länder i världen. Enligt CIA World Factbook har Japan (endast efter Monaco) världens näst lägsta spädbarnsdödlighet (endast 2 döda per 1000 nyfödda). (wikipedia.org)
  5. 1990 antogs en ny rundradiolag, Broadcasting Act 1990, som reformerade brittisk kommersiell TV. Sändningsrättigheterna skulle nu bjudas ut till högstbjudande, under förutsättning att de klarade av vissa kvalitetskrav. Detta bud blev en koncessionsavgift som skulle betalas årligen. En konsekvens av detta system var att vissa företag förutsåg att de inte skulle ha några motståndare och därför bjöd lägsta möjliga licensavgift, medan andra stötte på hårdare konkurrens och lämnade in höga bud som de senare skulle få svårt att betala. De belopp programbolagen var tvungna att betala in årligen sänkes över tid eftersom värdet av de analoga licenserna minskade. Under 2010 bestämde mediemyndigheten Ofcom i samråd med programbolagen att koncessionsavgifterna skulle sänkas till en nominell nivå på 10 000 brittiska pund per år. (wikipedia.org)
  6. Ön Kuba beboddes av många mesoamerikanska stammar före landstigningen av upptäcktsresanden Christofer Columbus år 1492, som gjorde anspråk på det för Kungariket Spanien. Kuba förblev en spansk koloni till det spansk-amerikanska kriget 1898, varefter den kort administrerades av USA fram till man fick nominell självständighet 1902. Den bräckliga republiken uthärdade en allt mer radikal politik och sociala konflikter, och trots insatser för att stärka sitt demokratiska system, hamnade Kuba i en diktatur under presidenten Fulgencio Batista 1952. Växande oro och instabilitet ledde till Batistas avhysning i januari 1959 av 26 juli-rörelsen, som sedan etablerade en socialistisk regering under ledning av Fidel Castro. Sedan 1965 har landet styrts som en enpartistat av kommunistpartiet. (wikipedia.org)
  7. Nominell ("till namnet"), i överförd betydelse ett värde bara på papperet. Exempelvis aktiens nominella värde. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Nominell Synonymer Betyder Uttal