Obetydlig synonym, annat ord för obetydlig, vad betyder obetydlig, förklaring, uttal och böjningar av obetydlig.

Synonymer till obetydlig

Vad betyder och hur uttalas obetydlig

Obetydlig uttalas o|be|tyd|lig och är ett adjektiv -t -a.

Ordformer av obetydlig

Böjning (i positiv) obetydlig en ~ + subst. obetydligt ett ~ + subst. obetydliga den/det/de ~ + subst. obetydlige den ~ + mask. subst. Komparation obetydligare en/ett/den/det/de ~ + subst. obetydligast är ~ obetydligaste den/det/de ~ + subst.

Obetydlig är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Obetydlig översättning

Engelska

insignificant
unimportant, trifling, play an insignificant part

Hur används ordet obetydlig

  1. Havre härstammar troligen från den sydeuropeiska vildarten storhavre, Avena sterilis. Den första odlingen kan spåras till medelhavsområdet för cirka 2 000 år sedan. Havre var inte känd som odlad växt av de gamla kulturfolken. Grekerna ansåg den dessutom oduglig som föda. I Västeuropa blev den först känd under bronsåldern, men spelade i Norden en obetydlig roll ännu under järnåldern. Havreodlingen i Sverige blev allmänt utbredd under 1700-talet och nådde sin höjdpunkt i slutet av 1800-talet, då havre utgjorde omkring 50 procent av spannmålsproduktionen i landet. Se havrebanan. (wikipedia.org)
  2. Hellenister (grekiska hellenistai, jämför hellener som betydde/er greker) kallades av forntidens greker de främlingar, som tillägnat sig grekiskt språk och grekisk kultur, särskilt grekisktalande judar. Redan efter Jerusalems första förstöring genom Nebukadnessar II (586 f.Kr.) utvandrade ett stort antal judar till Egypten. Den judiska kolonin där förstärktes av en ny utvandring under Alexander den stores tid. Det av honom grundlagda Alexandrias befolkning utgjordes från början till en ej obetydlig del av judar. Dessa antog snart grekiskt språk och rönte stort inflytande i den grekiska bildningen, ty greker hade redan under den sista egyptiska dynastin (från mitten av 600-talet f.Kr.) i betydligt antal börjat bosätta sig i denna del av Egypten. Under de första ptoleméerna (tiden efter 323 f.Kr.) hade judarna i Egypten redan hunnit glömma så mycket hebreiskan, att de behövde en grekisk bibelöversättning, den s.k. Septuaginta. Påverkade av grekisk bildning och filosofi, höll hellenisterna ej så strängt som judarna i Palestina på sin religions yttre former och ceremonier, utan tolkade dess läror på ett friare och mera andligt sätt. (wikipedia.org)
  3. Det finns cirka 300 indianreservat i USA, vilket innebär att inte samtliga över 500 indianstammar har egna reservat: vissa stammar har fler än ett reservat medan andra inte har något. Dessutom är vissa reservat, på grund av försäljning och fördelning av landområdena, väldigt fragmenterade, och varje landområde utgör en separat enklav. Detta kan medföra stora administrativa svårigheter. Reservaten är ojämnt spridda över USA, i vissa stater finns det inte några reservat. Av alla dessa reservat har endast tolv en yta ungefär motsvarande Gotlands, och endast nio närmar sig Stockholms läns yta. Navajoindianerna förfogar över den största markytan, 67 339 kvadratkilometer, eller mer än tio gånger så stort som Stockholms län. Den regeringsenhet med jurisdiktion över indianreservaten är stamrådet. Indianreservaten har ofta egna former av regering, varav endast vissa efterliknar styrelseformen utanför reservatet. För närvarande bor en obetydlig majoritet av indianer och inuiter på andra ställen än i reservaten, ofta i stora städer i västra USA så som Phoenix, Arizona och Los Angeles. (wikipedia.org)
  4. Vid reformationen 1536 försvagades Lunds ställning påtagligt sedan de kyrkliga egendomarna sekulariserats. I samband med Freden i Roskilde 1658 blev Lunds stift en svensk besittning, och år 1666 anlades Lunds universitet för att understödja försvenskningen. Inkorporeringen i Sverige vid frihetstidens början, år 1721, ledde inte till någon märkbar förändring för Lund som förblev en perifer och för Sverige obetydlig småstad. Under och i början av 1700-talet drabbades Sverige av krig och svårigheter. Ömsom svenska och danska trupper förlades i staden, 1703 och 1711 härjade bränder och 1712-13 böldpest. Det var en hårt prövad stad som för en tid blev kungasäte. Mellan den 6 september 1716 och 11 juni 1718 residerade Karl XII i professor Hegardts hus vid Södergatan, vilket gjorde att Lund blev Sveriges de facto huvudstad under dessa år. (wikipedia.org)
  5. Lästa by tros ha tillkommit under järnåldern. Ortnamnet är svårtolkat men kan betyda "Leidulfs boplats". År 1574 lät Johan III anlägga en kronosåg i Lästa. Det var en av flera sågar som vid samma tid anlades för att leverera sågat virke till kungens många byggprojekt. Det har antagits att kronosågen anlades vid Grytån, på mark som hörde till den då öde byn Väja, som antagligen brukades av bönderna i Lästa. Grytån har dock ganska obetydlig vattenföring, varför Bollstaån kan vara ett troligare alternativ. Det timmer som sågades levererades av bönderna i omkringliggande socknar, en stock per vartannat mantal, utöver den ordinarie skatten. Varje stock skulle vara 14 alnar (ungefär 8,4 meter) lång. Vintern 1573 kördes virke till kronosågen i Lästa från bönderna i Ullångers och Nordingrå socknar samt Nora, Bjärtrå, Gudmundrå, Boteå och Sollefteå prästegäll (pastorat). Eftersom dessa socknar sammanlagt bestod av 976 mantal fördes 488 stockar fram det nämnda året. Vintern därpå fördubblades leveransplikten. (wikipedia.org)
  6. I industriländer och utvecklingsländer med storskalig industriell odling av mat kan matavfall förekomma vid många olika led och i omfattande volymer. Mängden matavfall från subsistensjordbruk är svår att uppskatta, men antas vara obetydlig i jämförelse. (wikipedia.org)
  7. För att få saluföra mjölk måste den pastöriseras. Därigenom reduceras mängden eventuella bakterier, till exempel EHEC, och risken för sjukdomar blir obetydlig. Pastöriseringen ökar också mjölkens livslängd men påverkar tyvärr även dess smak. Smaken är beroende av mejeriets utrustning och tillvägagångssätt vid pastörisering tillsammans med mjölkens innehåll, detta skapar mjölkens alla egenskaper. Vissa upplever att mjölken ibland kan ha en viss pappsmak vilket med stor sannolikhet beror på att det skett en fettoxidation i mjölken. Den smakar så på grund av kombinationer av ämnen som bildas vid oxidation varvid man kan uppleva den som pappsmak. Högpastöriseras mjölken kommer mjölken förmodligen att oxideras ytterligare, men de ämnen som bildas då smakar inte papp. (wikipedia.org)
  8. Moskva hade tidigare varit en obetydlig stad i furstendömet Vladimir-Suzdal, känd från 1147, anses grundad av furst Jurij Dolgorukij (ca 1090-1157) av rurikdynastin som regerade i Vladimir-Suzdal, son till Kievs storfurst Vladimir II Monomach. Genom sin avlägsna belägenhet kom staden lindrigare undan än de sydligare delarna av det forna Kievriket, när den mongoliska Gyllene horden härskade på medeltiden och gjorde razzior för att kräva tribut av sina underlydande. (wikipedia.org)
  9. Ämnet uppträder som en vit kristallmassa eller tunna, rombiska kristaller, med en karaktäristisk genomträngande lukt. Smaken är lätt etsande. Det har en obetydlig löslighet i vatten, men löses lätt i bensen, toluen, eter, fettämnen m m. Ämnet förflyktigas redan vid vanlig rumstemperatur och brinner med en starkt lysande låga under kraftig sotutveckling. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Obetydlig Synonymer Betyder Uttal

Populärast: