Oceangående Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder oceangående, varianter, uttal och böjningar av oceangående

Oceangående synonym, annat ord för oceangående, vad betyder oceangående, förklaring, uttal och böjningar av oceangående.

Vad betyder och hur uttalas oceangående

Oceangående uttalas oce|an|gå|ende oböjligt och är ett adjektiv.

Ordformer av oceangående

Böjning (i positiv) oceangående en/ett/den/det/de ~ + subst.

Oceangående är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Hur används ordet oceangående

  1. Linjefartyg är fartyg som går på en regelbundet rutt mellan två eller flera hamnar. Linjefartygen kan vara passagerarfartyg, lastfartyg eller ta både passagerare och last. Ibland räknas också passagerarfärjor som linjefartyg. Passagerarfartyg i oceangående linjetrafik, till exempel över Atlanten, kallas ibland långlinjefartyg och benämndes under ångfartygens tid ofta som oceanångare, medan lastfartyg i linjetrafik ibland kallas lastlinjefartyg. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.