Oceanografi Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder oceanografi, varianter, uttal och böjningar av oceanografi

Oceanografi synonym, annat ord för oceanografi, vad betyder oceanografi, förklaring, uttal och böjningar av oceanografi.

Vad betyder och hur uttalas oceanografi

Oceanografi uttalas oce|ano|grafi [-fi´] och är ett substantiv -n.

Oceanografi betyder:

Ordformer av oceanografi

Singular

oceanografi
obestämd grundform
oceanografis
obestämd genitiv
oceanografin
bestämd grundform
oceanografins
bestämd genitiv

Oceanografi är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet oceanografi

  1. Huvudartikel: Oceanografi (wikipedia.org)
  2. Fartyg är inte bara transportmedel, de kan också användas till forskning (se oceanografi och forskningsfartyg), bevarande av historiska minnen (se museifartyg) och nöjen (se fritidsbåt och båtsport). (wikipedia.org)
  3. Hydrografi är en gren av den fysiska geografin som studerar den fysiska karaktäristiken av vatten och angränsande landområden. I generell bemärkelse kan ordet avse all form av mätning och kartläggning av vattenområden, och då kan oceanografi och limnologi ses som undergrupper av denna. I mer specifik betydelse avses sjömätning, det vill säga sådan kartläggning och beskrivning av farbart vatten, som är en förutsättning för navigering till sjöss. Som vetenskap föddes hydrografin ur kartografin. (wikipedia.org)
  4. Marinbiologi är forskning inom biologin som studerar djur, växter och organismer i havet, oavsett om dess arter har nära taxonomiska släktingar som lever i en annan miljö. Ämnet ligger nära andra vetenskaper, som oceanografi och zoologi. (wikipedia.org)
  5. Huvudartikel: Oceanografi (wikipedia.org)
  6. Oceanografi (av grekiska: Oκεανός, "Okeanos" och γράφειν, "skriva") eller oceanologi är vetenskapen om jordens oceaner och hav. Oceanografi är ett mycket brett forskningsområde där haven studeras ur fysiskt, kemiskt, biologiskt och geologiskt perspektiv och bland annat omfattar plattektonik, havsströmmar och meteorologi. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.