Order Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder order, varianter, uttal och böjningar av order

Order synonym, annat ord för order, vad betyder order, förklaring, uttal och böjningar av order.

Synonymer till order

Vad betyder och hur uttalas order

Order uttalas order [å´-] och är ett substantiv -n; pl. order.

Order betyder:

Ordformer av order

Singular

order
obestämd grundform
orders
obestämd genitiv
ordern
bestämd grundform
orderns
bestämd genitiv

Plural

order
obestämd grundform
orders
obestämd genitiv
orderna
bestämd grundform
ordernas
bestämd genitiv

Order är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Order på Engelska

 • order - summons, call-up, draft, obey orders, they were ordered to release the prisoner
 • order - order intake, purchase order

Hur används ordet order

 1. Vid generalmönstringen inventerades hela regementet. När en ny soldat hade rekryterats och blivit godkänd av kompanichefen blev han rekryt för att sedan bli soldat först vid nästa generalmönstring om han approberades, d.v.s. antogs. Avsked kunde också bara beviljas vid generalmönstringen och skedde på knektens egen begäran eller på order från armén. Anledning till avsked kunde vara hög ålder, krigsskada eller sjukdom. Avskedade soldater kunde bli gratialister, d.v.s. erhålla pension om vissa villkor uppfylldes. Understödet utbetalades av Vadstena krigsmanshuskassa. (källa)
 2. Enskild ställning (ofta i allmänt tal givakt) är den högsta lystringsgraden inom (svensk) militär tradition. Enskild ställning är en kroppsställning som på order intas under exercis, överlämning av trupp och liknande. Ställningen används också som hälsning i stället för honnör av trupp i formering eller av den som inte bär huvudbonad. (källa)
 3. En engelsk amiral, Edward Vernon, som till följd av att han brukade gå klädd i en rock av ylletyget kamlott (engelska grogram) av sin skeppsbesättning kallades the old Grog, gav 1740 order om att blanda sjöfolkets romportion med vatten för att minska fylleriet bland sjömännen. Efter honom skall därför drycken fått sitt namn. (källa)
 4. Rösthallucinationer dominerar hörselhallucinationerna och kan vid psykoser ta sig uttryck i order eller kommentarer om den drabbade personen. Vid psykoser är det vanligt att hallucinationerna förklaras med vanföreställningar och en förvrängd självuppfattning, till exempel att den drabbade personen tycker sig höra Gud som talar, vilket Gud gör för att personen är särskilt utvald att utföra Guds vilja, och att Gud uppmanar personen att göra vissa saker, men om personen inte hörsammar Gud kommer personen att straffas. Det förekommer att psykotiska personer svarar rösterna som de hör, att de talar högt för sig själva (autokommunikation). (källa)
 5. Tillträdet till harem, där ett särskilt sådant finns, är förbjudet för de flesta andra män än husfadern. Inte ens husets manliga tjänare får, utan särskild tillåtelse, komma längre fram än till haremsdörren, bab el-harem, där de genom kvinnliga tjänare mottar husfruns order. Endast de allra närmaste manliga släktingarna, nämligen de, med vilka äktenskap är förbjudet (far, svärfar, bröder, farbröder och morbröder), gör härifrån ett undantag, men deras besök är genom skick och bruk vanligtvis inskränkt till högtidliga tillfällen, såsom bröllop, barns födelse och omskärelse samt bejramsfesterna. Även tiden för dessa besök är knappt tillmätt, och i regel är alltid kvinnliga tjänare eller andra "förkläden" närvarande. Det har även varit praxis att en manlig läkare endast i nödfall får tillträde till harem. (källa)
 6. Den som ligger över någon i en hierarki kan utfärda order till den/dem som ligger närmast under. I företag finns därför vanligtvis en utpräglad bild av hur maktfördelningen ser ut. Likt en pyramid "rapporterar" den som sägs ligga under någon annan i den hierarkiska ordningen till den som ligger närmast över denne. Den hierarkiska ordningen blir tydligare i större organisationer där makt, eller ansvar, sker i flera nivåer. Det leder till att det skapas hierarkiska system där processen att fatta beslut blir längre. I större företag finns ofta en strikt formell hierarki där man avgränsar det område någon bestämmer över i koncern, bolag, dotterbolag, sektioner, avdelningar och grupper. På senare år har andra organisationsformer prövats, och det har strävats efter en mer direkt demokratisk ordning. Bland annat anarkister och vissa socialister menar i regel att organisationsformen är odemokratisk och ojämlik. (källa)
 7. Historiskt sett har en hovdam i Europa varit en kvinna av hög rang, men lägre än den kvinna hon varit anställd hos. Hon kategoriserades inte som en tjänare utan var av tillräckligt hög rang för att betraktas som ett sällskap. Hon utförde sekreterarsysslor, övervakade och gav order till tjänare, bistod med råd om etikett, assisterade och utgjorde följe vid ceremoniella tillfällen och sällskap till vardags. (källa)
 8. D. Graur, M. Gouy, L. Duret: Evolutionary affinities of the order Perissodactyla and the phylogenetic status of the superordinal taxa Ungulata and Altungulata In: Molecular Phylogenetics and Evolution, band 7, häfte 2 (1997), s. 195-200. (källa)
 9. som i sin tur stod över "grad 3", pigorna och de tjänare som skötte de grövsta sysslorna. Hushållerskan övervakade de övriga tjänarna men utförde själv inga sysslor, tog order direkt från "frun i huset" och vidarebefordrade hennes order. I Sverige tilltalades hon oftast mamsell, från husmamsell. Svenska hushållerskor kunde också själva vara från förmögna familjer: Ida Posse (1826-1908), dotter till Fredrik Posse, var hushållerska hos familjen Bonde på Ericsberg, och kunde därför äta vid samma bord som sina arbetsgivare när dessa inte hade gäster. Annars åt husmamsell vid ett eget bord, vare sig det var i samma rum som de övriga tjänarna eller inte, tillsammans med inspektor, bokhållare och "gäster av lägre rang" som befann sig i en social status mellan adel och tjänstefolk. På ett flera svenska gods var det också vanligt att en husmamsell hade i uppgift att undervisa borgerliga döttrar i hushållskunskap: dessa flickor var då en slags elever i en informell skola hos husmamsell, räknades inte som tjänare och fick äta vid hennes bord. (källa)
 10. I Stockholm var det överståthållarämbetet som år 1832 kom med en order om att alla hus skulle numreras "i obruten ordning" och "genomlöpa varje gata". Numreringen utgick från slottet. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.