Ordinarie Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder ordinarie, varianter, uttal och böjningar av ordinarie

Ordinarie synonym, annat ord för ordinarie, vad betyder ordinarie, förklaring, uttal och böjningar av ordinarie.

Synonym till ordinarie

Vad betyder och hur uttalas ordinarie

Ordinarie uttalas ord|in|arie [-a´-] oböjligt och är ett adjektiv.

Ordinarie betyder:

Ordformer av ordinarie

Böjning (i positiv) ordinarie en/ett/den/det/de ~ + subst.

Ordinarie är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Ordinarie på Engelska

  • regular - permanent employment, full member, regular price

Hur används ordet ordinarie

  1. Sedan finns det ytterligare ett kriterium att ta hänsyn till. Om Alfa Romeo har ett stort antal uppdateringar att testa väljer man att göra det med de ordinarie förarna eftersom de har erfarenheter av bilen och inte med en 19-årig debutant som aldrig tidigare kört en F1: a. (källa)
  2. Gass blev 1846 extra ordinarie professor vid universitetet i Breslau, 1847 extra ordinarie och 1855 ordinarie professor vid universitetet i Greifswald, 1862 vid universitetet i Giessen och 1868 vid universitetet i Heidelberg. Gass, som av Schleiermacher och Neander mottagit sina starkaste intryck, var en frisinnad teolog med utpräglat förmedlande tendenser, en ivrig förkämpe för evangeliska unionen och en vetenskaplig författare av sällsynt flit. (källa)
  3. Green - Ibland finns det två greener på ett hål. Den ena greenen brukar användas som provisorisk green (reservgreen) när den ordinarie greenen har tagits ur spel. Men oftast används den endast till spel på vintern. (källa)
  4. Den reguljära "ångbåtstrafiken" som utvecklades i Stockholm från mitten av 1800-talet medförde att till exempel Skurusundet tidigt började bebyggas innan ens vägar var etablerade. Hela familjen flyttade ut till sommarvillan under hela eller delar av sommaren. Vistelsen i sommarvillan skulle erbjuda samma bekvämligheter som i den ordinarie bostaden inne i stan och man tog därför oftast med sig familjens tjänstefolk som hade till uppgift att sköta hushåll, tvätt och eventuell barnpassning. Villan byggdes därför ofta med en väl tilltagen i bostadsyta för att kunna rymma både familj, tjänstefolk och eventuella långväga gäster. Till sommarvillan hörde också ofta en väl tilltagen gäststuga. (källa)
  5. Den 27 maj 2008 meddelade Systembolaget att lokalproducenter, efter särskild ansökan, från och med 1 juni 2008, har rätt att få lämna in sina varor till den fysiskt närmsta Systembolagsbutiken för försäljning, även om dessa produkter inte är en del av företagets ordinarie sortiment. Den 1 juni 2010 ändrades detta till att gälla de tre fysiskt närmsta butikerna. (källa)
  6. En gästprofessor är en professorskompetent akademiker som under viss tid anställts som professor vid ett annat universitet eller högskola än det där personen normalt är verksam. En gästprofessor är ofta utnämnd professor vid sin ordinarie institution. I andra fall har personen bedömts som professorskompetent i samband med utnämningen till gästprofessor. (källa)
  7. I hemsjukvården finns sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter, men inte läkare. Kommunernas rätt att anställa läkare har diskuterats länge och kan komma att ändras. Hemsjukvården samarbetar därför med primärvårdens läkare på vårdcentralerna. Basal hemsjukvård, som såromläggningar, utfördes tidigare av primärvården, men har sedan ädelreformen 1992 successivt förts över till kommunerna och endast ett fåtal återstår. Sjuksköterskor finns tillgängliga dygnet runt och kan vid behov ta kontakt med jourläkare för t.ex. rådgivning. I en del landsting finns hembesöksbilar bemannade med läkare som kan göra hembesök på jourtid, om hemsjukvårdens sjuksköterska bedömer att patienten inte kan vänta till vårdcentralens ordinarie öppettider. (källa)
  8. Den ordinarie hovpredikanten är den ende som är anställd som präst i Kungl. Hovförsamlingen med den officiella titeln pastor i Kungl. Hovförsamlingen, motsvarande kyrkoherde, och är bisittare (assessor) i Hovkonsistoriet. Nuvarande pastor i hovförsamlingen är Michael Bjerkhagen. Övriga 22 hovpredikanter är extra ordinarie och utses av Konungen bland aktivt tjänstgörande präster från olika stift. De predikar vid högmässan enligt ett roterande schema fastställt av pastor i Hovförsamlingen. (källa)
  9. Ett skyddsombud på en arbetsplats är en person som är utsedd av arbetstagarna (i praktiken av lokal facklig arbetstagarorganisation, om sådan finns) att företräda både ordinarie och inhyrd personal i arbetsmiljöfrågor. Skyddsombud ska verka för en bra arbetsmiljö, bevaka skydd mot ohälsa och olycksfall och bevaka att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen. Skyddsombud ska få möjlighet att ta del av sådant som rör arbetsmiljön, delta i utbildningar och har rätt att vara med när man ändrar om eller planerar nya lokaler. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast:

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.