Otadlig Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder otadlig, varianter, uttal och böjningar av otadlig

Otadlig synonym, annat ord för otadlig, vad betyder otadlig, förklaring, uttal och böjningar av otadlig.

Vad betyder och hur uttalas otadlig

Otadlig uttalas o|tadl|ig och är ett adjektiv -t -a.

Otadlig betyder:

Ordformer av otadlig

Böjning (i positiv) otadlig en ~ + subst. otadligt ett ~ + subst. otadliga den/det/de ~ + subst. otadlige den ~ + mask. subst.

Otadlig är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Hur används ordet otadlig

  1. Levertin hoppades på ännu mer fullödiga framtida verk av Söderberg, men avslutade ändå med att konstatera: "Och hvad framtiden - alltid en öfverraskande gifvare - än kommer att skänka oss från hans hand, är hans sista berättelse en högst ovanlig gåfva, ett verk, prägladt af en lysande intellektuell glans och en nära nog otadlig konst.". (källa)
  2. Som person var Skapte ingalunda otadlig. Källorna nämner honom som både listig, orättfärdig och hänsynslös – vilket dock delvis måste förklaras med att han skaffade sig många fiender. Han var under sin 27 år långa ämbetsperiod – den längsta i fristatens historia – Islands mäktigaste man. "I hans dagar blev många hövdingar och mäktiga män fredlösa eller landsförvisade för dråp eller strider på grund av hans makt och landsstyre", skriver Are den lärde (Ari fróði) i Íslendingabók, kapitel 8. (källa)
  3. Strömfelt intar "en märklig särställning" (Lindskog) i den samtida dagboks- och memoarlitteraturen, eftersom det helt saknas förklenande omdömen om henne, och hon alltid omtalas i termer av vett, otadlig moral och andra av samtiden uppskattade kvinnliga egenskaper. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.