Per Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder per, varianter, uttal och böjningar av per

Per synonym, annat ord för per, vad betyder per, förklaring, uttal och böjningar av per.

Vad betyder och hur uttalas per

Per uttalas per [pär´] preposition.

Per betyder:

Ordformer av per

Ordform(er) per preposition

Andra språk

Per på Engelska

 • by - (send) by air, (get in touch) by telephone
 • each, per - 10 kronor each, 8 hours a day, one case per thousand inhabitants

Hur används ordet per

 1. I rollerna: Bengt mfl: Jan Rippe, Jörgen: Per Fritzell, Kaj mfl: Peter Rangmar, Sven-Arne mfl: Knut Agnred, Ulla mfl: Kerstin Granlund, Douglas mfl: Anders Eriksson, Rune: Claes Eriksson. (källa)
 2. Polaren Per är en av flera återkommande figurer i Cornelis Vreeswijks visor. Många av figurerna i Vreeswijks repertoar har verkliga förankringar. I fallet med Polaren Per sägs det att det var en man vid namn Pär Hägg som var själva förlagan. Pär Hägg rörde sig i kretsarna kring Kenta Gustafsson och skrev själv en hel del visor (som dock är outgivna). I visor med polaren per omnämnd kan man lägga märke till att Vreeswijk talar både till och om honom. Ett tydligt exempel taget från "Polaren Per hos det sociala". (källa)
 3. I SI-enheter mäts permeabilitet i henry per meter (H·m−1) eller newton per ampere kvadrat (N·A−2). Permeabiliteten i vakuum (μ0), även känd som magnetiska konstanten , är ett mått på motståndet då ett magnetfält skapas i ett klassiskt vakuum. Den magnetiska konstanten har det exakta värdet µ0 = 4π×10−7 H·m−1≈ 1.2566370614...×10−6 H·m−1 or N·A−2). (källa)
 4. Den danska kriminalforsorgens baspersonal kallas fængselsfunktionær (tidigare "fængselsbetjent" ). För att bli fængselsfunktionær i Danmark krävs att vara minst 21 år gammal och ha avgångsbetyg från folkskolans nionde eller tionde klass. En merit är kunskap i främmande språk. Utbildningen tar tre år och växlar mellan verksamhetsförlagd utbildning i fängelserna och teoretisk utbildning. Utbildningen är avlönad och uppgår till mellan DKK 17 500 och 18 500 per månad beroende på stationeringsort. Därtill kommer ett tillägg om ca DKK 2 000 per månad vid skiftgång. En fast anställd fængselsfunktionær har en lön som är ca DKK 3000 högre per månad (2008). (källa)
 5. Låtkommentarer och framsidesfoto på Nugos Per av Anders Rosén. (källa)
 6. Fiskfot Ingerman (originalröst: Christopher Mintz-Plasse, svensk röst: Johan Hillgren) - En av Hickes närmaste vänner. Fiskfot är en riktig draknörd och har en hel encyklopedi om drakar. Trots att han inte är lika djärv som de andra drakryttarna är han ändå en lojal vän, framför allt mot Hicke och Astrid. Han har en väldigt nära vänskapsrelation med sin drake Tjockvald. Två gånger i serien hypnotiseras Fiskfot till att bli, tack vare Snor-Per, en orädd krigare vid namn Thor Benkrossare. Tjockvald - En brun Gronkel och Fiskfots drake. P.g.a. sin storlek och sina små vingar kan Tjockvald inte flyga vare sig lika snabbt eller lika högt som de andra drakarna. Hon och Fiskfot har en väldigt nära vänskapsrelation. Tjockvald skjuter ut smält lava och när hon äter rätt kombination stenar kan hon skapa ett lätt och jättehårt material känt som gronkelstål. (källa)
 7. Grundlönen för en nyutexaminerad polisassistent vid NYPD var 2009 46 288 dollar per år. För en polisassistent med fem års anställning var lönen 69 005 dollar per år. Högsta grundlön för en polisassistent var 76 488 dollar per år. Med lönetillägg (tjänsteålderstillägg, ob-tillägg och uniformsbidrag) men utan övertids- och nattskiftsersättningar var lönen för en polisassistent med högsta grundlön 90 829 dollar per år 2010. (källa)
 8. På många håll i världen utgör såväl jordbruk som köttuppfödning ett hot mot den biologiska mångfalden, även om uppfödning av nöt på extensivt bete i hagmarker faktiskt bidrar till den biologiska mångfalden genom att skapa miljöer där flera ovanliga växter och insekter trivs. För att odla mat till djuren krävs stora arealer åkermark. Enligt rapporten Vegan, vegetarian, allätare från Sveriges Lantbruksuniversitet kräver en blandkost 2 300 kvadratmeter per person och år medan den vegetariska kosten endast behöver 1 500 kvadratmeter per person. Minst mark behövs för den veganska kosten som endast kräver 1 000 kvadratmeter åker per person. (källa)
 9. Vid neutral skiktning, som också kallas indifferent skiktning, är den höjdmässiga temperaturförändringen sådan att vertikala luftrörelser är opåverkade, det vill säga de varken dämpas eller förstärks. Neutral skiktning uppstår när temperaturen avtar med 1 grad per 100 höjdmeter. (källa)
 10. År 1937 infördes ett behovsprövat barnbidrag men det ersattes år 1948 med ett allmänt barnbidrag. Det allmänna barnbidraget var 260 kronor per barn och år (motsvarande 4 560 kronor år 2008). Idag uppgår det allmänna barnbidraget till 1 250 kronor per månad för alla barn upp till 16 år. Föräldrar med gemensam vårdnad delar lika på bidraget. Familjer med fler än ett barn får flerbarnstillägg. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.