Positiv synonym, annat ord för positiv, vad betyder positiv, förklaring, uttal och böjningar av positiv.

Synonymer till positiv

Hittade 3 varianter av ordet positiv:

Vad betyder och hur uttalas positiv

Positiv uttalas pos|it|iv [po´- el. pos´-] och är ett adjektiv -t -a.

Positiv betyder:

Ordformer av positiv

Böjning (i positiv) positiv en ~ + subst. positivt ett ~ + subst. positiva den/det/de ~ + subst. positive den ~ + mask. subst. Komparation positivare en/ett/den/det/de ~ + subst. positivast är ~ positivaste den/det/de ~ + subst.

Positiv1 är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Vad betyder och hur uttalas positiv

Positiv uttalas pos|it|iv [-i´v] och är ett substantiv -et; pl. positiv.

Positiv betyder:

Ordformer av positiv

Singular

positiv
obestämd grundform
positivs
obestämd genitiv
positivet
bestämd grundform
positivets
bestämd genitiv

Plural

positiv
obestämd grundform
positivs
obestämd genitiv
positiven
bestämd grundform
positivens
bestämd genitiv

Positiv2 är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Vad betyder och hur uttalas positiv

Positiv uttalas pos|it|iv [po´- el. pos´-] och är ett substantiv -en -er.

Positiv betyder:

Ordformer av positiv

Singular

positiv
obestämd grundform
positivs
obestämd genitiv
positiven
bestämd grundform
positivens
bestämd genitiv

Plural

positiver
obestämd grundform
positivers
obestämd genitiv
positiverna
bestämd grundform
positivernas
bestämd genitiv

Positiv3 är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Positiv översättning

Engelska

positive
positive trend (development), positive reactions, a positive answer (response)
positive
we are in favour of the proposal
positive
the test was positive
the positive
barrel organ

Hur används ordet positiv

  1. Glädje är ett känslotillstånd av tillfredsställdhet. När man är glad är man lycklig eller road, det är en positiv känsla. Människor uttrycker ofta glädje genom att le. Enligt svenska glädjeforskare är givandet till ens omgivning en stark anledning till glädje. Motsatser till glädje kan vara sorg och vrede. (wikipedia.org)
  2. Strikt sett är grundvatten det vatten i marken som har en positiv tryckpotential. Så fort grundvattnet sätts under tension och får en negativ tryckpotential, övergår det till markvatten. Grundvattenytan har per definition tryckpotentialen 0 och utgör själva gränsen mellan markvattnet och grundvattnet. (wikipedia.org)
  3. I områden där människan och vargen möts, eller där människor på annat sätt har kommit att intressera sig för vargar, förekommer en mängd folkloristiska uttryck avseende varg, och vargen ingår i en mängd olika mytologier. Vargen har även på andra sätt uppmärksammats i kulturen, både i positiv och i negativ bemärkelse. (wikipedia.org)
  4. Enkätstudier på eksempatienter har pekat på att det råder en positiv korrelation mellan guldallergi och förekomst av dentalguld. Potentialskillnaden mellan guld och amalgam i saliv har rapporterats vara så stor som 0,5 volt och en del elektrokemisk korrosion av amalgam anses möjlig. Korrosionen orsakar frisättning av metalljoner vilka kan orsaka problem för en del individer. (wikipedia.org)
  5. Handelsbalans är ett mått som används inom nationalräkenskaper och makroekonomi. Det utgörs av differensen mellan värdet av en ekonomisk export och import av varor. Om differensen är positiv kallas den handelsöverskott, om den är negativ kallas den handelsunderskott. (wikipedia.org)
  6. Det finns dock fortfarande argument för att vissa handelshinder kan ge en positiv nettoeffekt för en nation i vissa speciella områden. Till exempel kan stora handelsnationer, som USA, genom handelspolitiska åtgärder påverka världsmarknadspriset på en produkt till sin egen fördel. (wikipedia.org)
  7. 2004 – NR: Åsa Ackered (Studentradio KTH 95,3) – Finns alltid till hands, är alltid glad och positiv med brinnande entusiasm. Hon står bakom kulisserna och utför arbetet som får Studentradion KTH att gå runt. Hon har stort engagemang för att skola in nya medarbetare men också peppa befintliga medlemmar att bli bättre. Åsa har radiosjäl! (wikipedia.org)
  8. Den moderna hematologin kan sägas ha inletts med 1920-talets upptäckt att intag av stora mängder rå lever hade positiv effekt vid den annars dödliga sjukdomen perniciös anemi. Som en följd därav kartlades vitaminerna vitamin B12 och folsyra och deras betydelse för blodbildningen. Framsteg inom andra medicinska och tekniska områden gjorde det möjligt att under 1950-talet kartlägga hur hemoglobinmolekylen framställs. Den medicinska vetenskapens alltmer molekylära inriktning med protein- och enzymkemi har avslöjat hur genetiska variationer som påverkar syntetiseringen av hemoglobinet orsakar sjukdomar som exempelvis sickle cell-anemi. Modern molekylärbiologi och molekylär genetik har erbjudit nya sätt att studera koaguleringsprocessen inklusive blodplättarnas funktion, och blodcancrar som leukemi och lymfom. (wikipedia.org)
  9. Hippie är en subkultur. Hippiekulturen uppstod under 1960-talet och den typiska bilden av en hippie är en person med långt hår. Personer med anknytning till hippiekulturen blev främst kända för att kämpa för fred och miljöfrågor med slogans som flower power och make love, not war. Andra saker som ofta förknippas med hippiekulturen är en positiv inställning till medvetenhetsutvidgande droger, indisk kultur, astrologi och en säregen klädstil. (wikipedia.org)
  10. Nackstyvhet förekommer hos 70 % av alla vuxna med bakteriell meningit. Andra tecken inbegriper positivt test för Kernigs tecken eller Brudzinskis tecken. Kernigs tecken bedöms med personen liggande på rygg, med höften och knän böjda i 90 graders vinkel. Hos en person som testas positiv för Kernigs tecken, uppstår begränsande smärta då knäet böjs[källa behövs] passivt. Om framåtböjning av huvudet leder till ofrivillig flektion i höften och knän, har man testats positiv för Brudzinskis tecken. Även om Kernigs tecken och Brudzinskis tecken båda ofta används för att screena för meningit, är sensitiviteten hos dessa test begränsade. De har däremot väldigt hög specificitet för meningit, tecknen förekommer sällan vid andra sjukdomar. Ett annat test, kallat ”jolt accentuation maneuver” (accentueringsförsök med omskakning) han vara till hjälp för att fastställa förekomst av meningit hos de som har feber och huvudvärk. Personen ska snabbt skaka på huvudet horisontellt, om detta inte förvärrar huvudvärken är meningit osannolik. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Positiv Synonymer Betyder Uttal