Positiv Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder positiv, varianter, uttal och böjningar av positiv

Positiv synonym, annat ord för positiv, vad betyder positiv, förklaring, uttal och böjningar av positiv.

Synonymer till positiv

Hittade 3 varianter av ordet positiv:

Vad betyder och hur uttalas positiv

Positiv uttalas pos|it|iv [po´- el. pos´-] och är ett adjektiv -t -a.

Positiv betyder:

Ordformer av positiv

Böjning (i positiv) positiv en ~ + subst. positivt ett ~ + subst. positiva den/det/de ~ + subst. positive den ~ + mask. subst. Komparation positivare en/ett/den/det/de ~ + subst. positivast är ~ positivaste den/det/de ~ + subst.

Positiv1 är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Vad betyder och hur uttalas positiv

Positiv uttalas pos|it|iv [-i´v] och är ett substantiv -et; pl. positiv.

Positiv betyder:

Ordformer av positiv

Singular

positiv
obestämd grundform
positivs
obestämd genitiv
positivet
bestämd grundform
positivets
bestämd genitiv

Plural

positiv
obestämd grundform
positivs
obestämd genitiv
positiven
bestämd grundform
positivens
bestämd genitiv

Positiv2 är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Vad betyder och hur uttalas positiv

Positiv uttalas pos|it|iv [po´- el. pos´-] och är ett substantiv -en -er.

Positiv betyder:

Ordformer av positiv

Singular

positiv
obestämd grundform
positivs
obestämd genitiv
positiven
bestämd grundform
positivens
bestämd genitiv

Plural

positiver
obestämd grundform
positivers
obestämd genitiv
positiverna
bestämd grundform
positivernas
bestämd genitiv

Positiv3 är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Positiv på Engelska

 • positive - positive trend (development), positive reactions, a positive answer (response)
 • positive - we are in favour of the proposal
 • positive - the test was positive
 • the positive
 • barrel organ

Hur används ordet positiv

 1. Glädje är ett känslotillstånd av tillfredsställdhet. När man är glad är man lycklig eller road, det är en positiv känsla. Människor uttrycker ofta glädje genom att le. Enligt svenska glädjeforskare är givandet till ens omgivning en stark anledning till glädje. Motsatser till glädje kan vara sorg och vrede. (källa)
 2. Strikt sett är grundvatten det vatten i marken som har en positiv tryckpotential. Så fort grundvattnet sätts under tension och får en negativ tryckpotential, övergår det till markvatten. Grundvattenytan har per definition tryckpotentialen 0 och utgör själva gränsen mellan markvattnet och grundvattnet. (källa)
 3. Enkätstudier på eksempatienter har pekat på att det råder en positiv korrelation mellan guldallergi och förekomst av dentalguld. Potentialskillnaden mellan guld och amalgam i saliv har rapporterats vara så stor som 0,5 volt och en del elektrokemisk korrosion av amalgam anses möjlig. Korrosionen orsakar frisättning av metalljoner vilka kan orsaka problem för en del individer. (källa)
 4. Handelsbalans är ett mått som används inom nationalräkenskaper och makroekonomi. Det utgörs av differensen mellan värdet av en ekonomisk export och import av varor. Om differensen är positiv kallas den handelsöverskott, om den är negativ kallas den handelsunderskott. (källa)
 5. Det finns dock fortfarande argument för att vissa handelshinder kan ge en positiv nettoeffekt för en nation i vissa speciella områden. Till exempel kan stora handelsnationer, som USA, genom handelspolitiska åtgärder påverka världsmarknadspriset på en produkt till sin egen fördel. (källa)
 6. 2004 – NR: Åsa Ackered (Studentradio KTH 95,3) – Finns alltid till hands, är alltid glad och positiv med brinnande entusiasm. Hon står bakom kulisserna och utför arbetet som får Studentradion KTH att gå runt. Hon har stort engagemang för att skola in nya medarbetare men också peppa befintliga medlemmar att bli bättre. Åsa har radiosjäl. (källa)
 7. Den moderna hematologin kan sägas ha inletts med 1920-talets upptäckt att intag av stora mängder rå lever hade positiv effekt vid den annars dödliga sjukdomen perniciös anemi. Som en följd därav kartlades vitaminerna vitamin B12 och folsyra och deras betydelse för blodbildningen. Framsteg inom andra medicinska och tekniska områden gjorde det möjligt att under 1950-talet kartlägga hur hemoglobinmolekylen framställs. Den medicinska vetenskapens alltmer molekylära inriktning med protein- och enzymkemi har avslöjat hur genetiska variationer som påverkar syntetiseringen av hemoglobinet orsakar sjukdomar som exempelvis sickle cell-anemi. Modern molekylärbiologi och molekylär genetik har erbjudit nya sätt att studera koaguleringsprocessen inklusive blodplättarnas funktion, och blodcancrar som leukemi och lymfom. (källa)
 8. Hippie är en subkultur. Hippiekulturen uppstod under 1960-talet och den typiska bilden av en hippie är en person med långt hår. Personer med anknytning till hippiekulturen blev främst kända för att kämpa för fred och miljöfrågor med slogans som flower power och make love, not war. Andra saker som ofta förknippas med hippiekulturen är en positiv inställning till medvetenhetsutvidgande droger, indisk kultur, astrologi och en säregen klädstil. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.