Ras Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder ras, varianter, uttal och böjningar av ras

Ras synonym, annat ord för ras, vad betyder ras, förklaring, uttal och böjningar av ras.

Synonymer till ras

Hittade 2 varianter av ordet ras:

Vad betyder och hur uttalas ras

Ras uttalas ras och är ett substantiv -en -er.

Ras betyder:

Ordformer av ras

Singular

ras
obestämd grundform
ras
obestämd genitiv
rasen
bestämd grundform
rasens
bestämd genitiv

Plural

raser
obestämd grundform
rasers
obestämd genitiv
raserna
bestämd grundform
rasernas
bestämd genitiv

Ras1 är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Vad betyder och hur uttalas ras

Ras uttalas ras och är ett substantiv -et; pl. ras.

Ras betyder:

Ordformer av ras

Singular

ras
obestämd grundform
ras
obestämd genitiv
raset
bestämd grundform
rasets
bestämd genitiv

Plural

ras
obestämd grundform
ras
obestämd genitiv
rasen
bestämd grundform
rasens
bestämd genitiv

Ras2 är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Ras på Engelska

 • breed, race, stock - dairy breed, racial discrimination, the white race
 • landslip, avalanche, landslide - avalanche zone

Hur används ordet ras

 1. Modern forskning och vetenskap har påvisat det numera endast finns en art av människa, i form av Homo sapiens, kvar på jorden. Detta gör att begreppet ur ett taxonomiskt perspektiv inte har någon relevans. Inom antropologin råder konsensus om att det inte finns människoraser, och man anser att försök till identifiering av rasskillnader mellan människor är rent ovetenskapligt. En studie har dock visat att ungefär hälften av antropologerna vid tillfrågade universitetsfakulteter accepterar rasbegreppet inom arten Homo sapiens. Tidigare arter av människan som funnits men nu är utdöda var Homo antecessor, Homo erectus, Homo ergaster, Homo floresiensis, Homo habilis, Homo heidelbergensis, Homo naledi, Neandertalmänniska (Homo neanderthalensis), Rudolfmänniska (Homo rudolfensis) och Denisovamänniskan (Denisova hominin). (källa)
 2. Fjällko (fjällras, fjällboskap) är en svensk nötkreatursras, som fram till mitten av 1900-talet var en vanlig ras i Norrland. (källa)
 3. Spaniel (~n, plur. spaniel el. ~ar) är ett antal besläktade hundraser med traditionell användning som fågelhundar. Raserna från Storbritannien är, liksom nederländska kooikerhondje och tyska wachtelhund, stötande hundar, medan de franska raserna, épagneul, är stående fågelhundar, likaså nederländska stabyhoun samt tyska grosser och kleiner münsterländer. Såväl de stötande som de stående raserna har parallellt använts till apportarbete. (källa)
 4. Dalmatiner är en hundras med Kroatien som officiellt hemland. Den är besläktad med braquehundarna och används främst som sällskapshund. Rasen är känd för sin vita päls med svarta eller leverbruna prickar. (källa)
 5. Vissa raser kan även vara under 148 cm och ändå kallas häst, exempelvis Falabellan eller Islandshästen. Dessa kallas då istället miniatyrhästar. Dessa hästar visar på karaktärer som påminner om större hästar, istället för ponnyer, och ofta härstammar dessa från långt tillbaka i tiden när hästarna var små, eller så har dessa hästar varit isolerade från inblandning eller levt på näringsfattigt eller lite foder som då hämmar växten. (källa)
 6. Breton är en hundras från Bretagne i Frankrike. Den är en stående fågelhund av spanieltyp. I en undersökning 2012/2013 utnämndes breton till en av världens trettio populäraste hundraser. (källa)
 7. Jaktprov är ett prov av hundar för att kunna bedöma deras jaktliga kvaliteter. (källa)
 8. Airedaleterrier är en hundras från Storbritannien. Den har sitt namn efter dalgången vid floden Aire i West Yorkshire. Rasen är den största av alla terrierraser och användes ursprungligen för utterjakt och jakt på vattensork. Idag hålls den främst som sällskapshund. (källa)
 9. Rasbiologi, rasteori eller raslära, var ett akademiskt ämne som studerade människoraser. Begreppet rasbiologi associeras vanligen med äldre eugenisk forskning, det vill säga forskning kring möjligheten att rasförädla olika folkgrupper med hjälp av biologiska såväl som sociokulturella åtgärder. Idag betraktas rasbiologin som en pseudovetenskaplig lära utan vetenskaplig grund. I Sverige var Statens institut för rasbiologi ansvarigt för forskningen. (källa)
 10. Braque français är en hundras från Frankrike. Den är en kontinental stående fågelhund av braquetyp som kan arbeta i många slags förhållanden. Det finns två typer av rasen, en av typen gasgogne (större och tyngre) och en vanligare av typen pyrénées. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast:

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.