Rimlig Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder rimlig, varianter, uttal och böjningar av rimlig

Rimlig synonym, annat ord för rimlig, vad betyder rimlig, förklaring, uttal och böjningar av rimlig.

Synonymer till rimlig

Vad betyder och hur uttalas rimlig

Rimlig uttalas rim|lig och är ett adjektiv -t -a.

Rimlig betyder:

Ordformer av rimlig

Böjning (i positiv) rimlig en ~ + subst. rimligt ett ~ + subst. rimliga den/det/de ~ + subst. rimlige den ~ + mask. subst. Komparation rimligare en/ett/den/det/de ~ + subst. rimligast är ~ rimligaste den/det/de ~ + subst.

Rimlig är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Rimlig på Engelska

 • plausible, reasonable - a reasonable (plausible) explanation
 • fair, reasonable - within a reasonable time, reasonable demands

Hur används ordet rimlig

 1. – De viktigaste orsakerna enligt mig är att vi har arbetat länge med informationssäkerhet, medvetandegraden är förhållandevis hög och som ”early adopters” har vi hunnit lära oss av våra misstag. Vi är ett it-tätt land inom EU, där det finns en gemensam reglering för informationssäkerhet. Vi är relativt högutbildade och vi har myndigheter som har ett utpekat ansvar för att se till att vi har en rimlig nivå på vår ”security posture” rent generellt. Sedan något år tillbaka har vi också en nationell strategi för informations- och cybersäkerhet där flera myndigheter har fått ett utpekat ansvar. (idg.se)
 2. Förutom eventuell garanti och försäkring gäller enligt konsumentköplagen i Sverige reklamationsrätten i tre år, om kunden hävdar att varan varit felaktig sedan tillverkningen, och hör av sig inom rimlig tid (typiskt 2 månader) efter att felet har upptäckts. De första 6 månaderna ligger bevisbördan hos säljaren om säljaren hävdar att köparen inte följt skötselråd eller själv skadat varan (wikipedia.org)
 3. Barnmisshandel kan ibland vara svårt för utomstående att upptäcka. Grund för misstanke om att föräldrarnas förklaring till hur ett barns skada uppstått inte verkar rimlig, eller om förklaringen ändras. Barn som för sin ålder är ovanligt oroliga, oregerliga eller svåra att kommunicera med är också oftare utsatta för misshandel. (wikipedia.org)
 4. Hyresgästföreningen skriver angående förhandlingsförordningen: "Det ska vara lika hyror för likvärdiga hyreslägenheter. Därför bestäms hyran utifrån något som heter bruksvärdessystem. Bruksvärdessystemet innebär att hyran baseras på lägenhetens standard, kvalitet och service. Du ska helt enkelt betala rätt hyra för din lägenhet. Lika viktigt är att hyran inte skjuter i höjden. Ett av våra mål är att hyrorna ska stå i rimlig proportion till hushållens inkomster. Hyrorna ska inte heller öka mer än andra priser i samhället" (Hyresgästföreningen, 2017-10-16) . (wikipedia.org)
 5. Informationssökningssystem har traditionellt delats in i booleska system och probabilistiska system. Båda typerna av informationsökningssystem är byggda med algoritmer grundar sig på att ord i text är lätta att identifiera och räkna. De första någorlunda systematiska formella ansatserna att använda ordstatistik publicerades i slutet av 1950-talet av pionjärern Hans-Peter Luhn . Tanken är att ord som har rimlig förekomststatistik är mest informativa i en text: de vanligaste orden i en text är inte innehållsbärande ("och", "att", "det" "är") och de ovanliga mest slumpmässiga förekomster eller brus. (wikipedia.org)
 6. För att kalkbränning i praktiken ska kunna utföras inom rimlig tid, måste bränningen ske vid en temperatur av minst 900 °C. Kalksten med mindre än 90 % kalciumkarbonat blir vanligen redan vid denna temperatur dödbränd och lämpar sig ej för tillverkning av bränd kalk, men däremot möjligen till hydraulisk kalk. (wikipedia.org)
 7. För kortterminaler som använder den inbyggda enchipsdatorn är det svårare för utomstående att reproducera plastkortet. Dock kan en reläattack genomföras där en fejkad kortterminal sänder iväg den fyrsiffriga koden och ger tillgång till enchipsdatorn på kortet, och genomför andra transaktioner än den kunden avsett. Chip ger dock rimlig säkerhet för den tänkta applikationen med vardagliga betalningar för konsumenter. Men detta visar också på att säkerheten är beroende av den fysiska apparaten där koder slås in och visuell återkoppling ges. (wikipedia.org)
 8. Målet med kryptering är att säkerställa behörighet till information, så att informationen inte förändrats, och att man kan lita på informationen. Oberoende av krypteringens ändamål, ska man sträva efter att använda en sådan kryptering att det är omöjligt att knäcka det krypterade meddelandet inom en rimlig tid med rimliga resurser. Metoder som är svåra att knäcka ens med dagens kalkylresurser, kallas starka metoder. Generellt kan man säga, att ju längre nycklar man har, desto starkare är metoden. (wikipedia.org)
 9. Men utöver bevis som pekar mot den misstänkta får det heller inte finnas någon rimlig alternativ möjlighet. (wikipedia.org)
 10. Moderat är i grunden ett adjektiv som menar något som har en rimlig omfattning eller är måttfullt, som i politiska sammanhang kommit att mena måttfullt konservativa. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.