Säga synonym, annat ord för säga, vad betyder säga, förklaring, uttal och böjningar av säga.

Synonymer till säga

Vad betyder och hur uttalas säga

Säga uttalas säga [säj´a äv. sä´ga] äv. vard. säja och är ett verb sade el. vard. sa, sagt, sagd n. sagt, pres. säger äv. vard. säjer.

Säga betyder:

Ordformer av säga

Aktiv

säga
infinitiv
säger
presens
sade
preteritum
sagt
supinum
sägande
presens particip
säg
imperativ

Passiv

sägas
infinitiv
sägs
presens
sades
preteritum
sagts
supinum

Perfekt particip

sagd en
~ + subst.
sagt ett
~ + subst.
sagda den/det/de
~ + subst.
sagde den
~ + mask. subst.

Alternativa böjningsformer aktiv

säja
infinitiv
säjer
presens
sa
preteritum
säj
imperativ

Alternativa böjningsformer passiv

säjas
infinitiv
säges
presens
säjes
presens
säjs
presens
sas
preteritum

Säga är ett verb

Verb (av lat. verbum, ord), ordklass som innefattar ord som uttrycker handlingar, skeenden, processer, tillstånd och liknande. En vanlig minnesramsa, som även finns i många andra varianter, är Verb är någonting man gör, cyklar, tutar, springer, kör. Exempel på verb är redigera, skriva, åldras, må, trivas, sjunga, ljuga. Eller helt enkelt ord man kan sätta att framför.

Säga översättning

Engelska

say
say no to nuclear power, the problem may be said to be unique, the results were not good, said the teacher

Hur används ordet säga

  1. Eftersom de är så lika, skriver forskarna i Nature Ecology & Evolution, måste de dela ett gemensamt ursprung. Antagligen, hävdar de, utvecklades de första fjädrarna redan för 250 miljoner år sedan, det vill säga långt innan de första fåglarna såg dagens ljus. (svd.se)
  2. Podden kritiserades bland annat för valet av publiceringsdag, det vill säga förintelsens minnesdag. Han menar att han svarade på kritiken i en artikel i Resumé, och att han i artikeln bemött de punkter som återkommer i kritiken. (dagensmedia.se)
  3. ”Han kommer undersökas av läkare i morgon, det är för tidigt att säga något.”Betyder: Han har redan undersökts och det ser inte alls bra ut. (expressen.se)
  4. De sista förberedelserna är klara och nu råder inga tvivel hur man ska hantera uppkommande situationer något varje lag diskuterat under ett så kallat slutspelsmöte. Där tydliggörs regler, förväntningar, målsättningar och framförallt diskuteras medias roll. Hur tillgängliga ska spelarna vara, vem eller vilka från media ska man vara försiktiga att prata med, vad ska man säga utåt och framförallt när är det fördelaktigt att använda medierna som en megafon för att få ut sitt budskap? Börjar ni uppmärksamma den sista delen gällande megafon och sedan lägger ihop ett plus ett förstår ni i en större utsträckning vad olika tränare vill uppnå när det första de gör efter matcherna är att kritisera tex domarna, utmåla sig som fördelade och att de aldrig får med sig utvisningar. Det finns några som kommer göra det i en större utsträckning än amdra. Var så säker. (expressen.se)
  5. Han vill inte gå ut. Vad ska han säga? Ingenting är ju klart. Men bilen ska gå och han kan omöjligen nå den utan att passera praktsalen. När han till slut träder ut bländas han av ljuset från tv-kamerorna. Han hör bara ett öronbedövande jubel. Han tar sig till ett hörn där de byggt upp en tillfällig estrad. Han säger: (expressen.se)
  6. Eller tänka att ”Han verkar vilja säga mig något, jag måste nog ta reda på vad”. Och lyssna vidare. (aftonbladet.se)
  7. – Man kan säga så här att många funktionsnedsättningar är lite osynliga, som exempelvis olika kognitiva utmaningar som läs- och skrivsvårigheter eller en oförmåga att filtrera bort intryck. Synnedsättningar är mer välkänt än adhd. Så när det gäller den typen av områden så ligger det lite efter, säger Pär Lannerö. (idg.se)
  8. När en fågel sjunger producerar den ett läte som är ämnat att fungera som kommunikation. Det vill säga att sången är en signal till fågelns artfränder. Många arter har en hel repertoar av sångtyper, där varje sångtyp består av en uppsättning fraser som i sin tur delas upp i stavelser som i varje fras har en specifik ordning. (wikipedia.org)
  9. Av de äldre, redan under antiken brukliga abbreviatursystemen, det med sigler (latin: singulae li’tterae), det vill säga bokstäver, som användes istället för hela ord, och det rent stenografiska systemet, Tiros noter (latin: not’ae Tironia’nae), finns tydliga spår i det system, som tillämpades i medeltida latinska handskrifter. (wikipedia.org)
  10. En adaptiv regulator är en regulator som anpassar sig till ändrade indata. Till skillnad från en PID-regulator kan man säga att den adaptiva regulatorn lär sig av indatan hur den bör reagera och reglera. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.