Skeppsbygge Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder skeppsbygge, varianter, uttal och böjningar av skeppsbygge

Skeppsbygge synonym, annat ord för skeppsbygge, vad betyder skeppsbygge, förklaring, uttal och böjningar av skeppsbygge.

Vad betyder och hur uttalas skeppsbygge

Skeppsbygge uttalas skepps|bygge och är ett substantiv.

Ordformer av skeppsbygge

Singular

skeppsbygge
obestämd grundform
skeppsbygges
obestämd genitiv
skeppsbygget
bestämd grundform
skeppsbyggets
bestämd genitiv

Plural

skeppsbyggen
obestämd grundform
skeppsbyggens
obestämd genitiv
skeppsbyggena
bestämd grundform
skeppsbyggenas
bestämd genitiv

Skeppsbygge är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet skeppsbygge

  1. Talan om bättre rätt till ett skepp eller skeppsbygge kan med laga verkan riktas mot den som senast beviljats eller sökt inskrivning för sitt förvärv, även om denne före talans väckande överlåtit egendomen till någon annan. (källa)
  2. Omkring år 1800 anlades en repslagarbana på Kittholmen. För ändamålet röjdes en rak och bred gata genom skogen. Repslagarbanan är en framträdande lämning av ett hantverk som var så viktigt för skeppsbygget. Inom Gamla hamnområdet har flera mindre och större arbetsplatser funnits, allt från smedjor till mekaniska verkstäder, från matförsäljning till ölbryggeri. Det kan till slut konstateras att Gamla hamn var stadens viktigaste industriområd så länge hamnviken kunde fungera som stadens hamn till mitten av 1800-talet. (källa)
  3. Navaren används för borrning av hål för dymlingar vid timring och skiftesverk, pumpstockar, hjulnav och för håltagning i hässjestolpar och liknande grova tillämpningar. Vid skeppsbyggen var navaren ett viktigt verktyg vid borrning av hål för bultar och spikar i bordläggning vid nybygge eller reparation. Bergnavarare var en benämning på bergborrar som slogs ner med hjälp av slägga. (källa)
  4. I Skandinavien har tidigare ek historiskt sett varit det mest använda träslaget till spant i båtar och fartyg. Även alm har kommit till stor användning. Ek och alm motståröta bättre än andra träslag, dess var att finna i de kvantiteter som det behövdes till ett större båt- eller skeppsbygge. (källa)
  5. Då bogvisiret skall kunna öppnas betyder det vid traditionella lösningar att vågornas kraft mot fören tas upp av gångjärn och låsanordningar istället för av svetsfogar som på fartyg utan bogvisir. Krafterna kan vara stora och underskattades under 1970-talet, delvis på grund av ofullständiga räknemodeller, delvis på grund av den snabba utvecklingen inom skeppsbygge. (källa)
  6. Lettland har den största andelen tung industri i Baltikum. Eftersom landet har stor brist på mineraltillgångar måste råvarorna till industrin (elektriska apparater, skeppsbygge, motorfordon och järnvägsvagnar) importeras. (källa)
  7. En form av skogsregale uppkom med Magnus Erikssons landslag, där det i Byggniabalken XVII förbjöds att avverka ekar även i den egna skogen, så länge som inte eken stod i vägen för arbetet på åkern. Där infördes också ett allmänt förbud mot att fälla ek, bok och andra bärande träd. Gustav Vasa skärpte lagen och efterlevnanden av förbudet, och det betraktades som ett kungligt eller adligt privilegium att avverka dessa träd på sina marker. Kyrkan och prästeståndet omfattades av samma förbud som bönderna. Regalet hade sin grund i att eken var viktig för skeppsbygge. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.