Skräp synonym, annat ord för skräp, vad betyder skräp, förklaring, uttal och böjningar av skräp.

Synonymer till skräp

Vad betyder och hur uttalas skräp

Skräp uttalas skräp och är ett substantiv -et.

Ordformer av skräp

Singular

skräp
obestämd grundform
skräps
obestämd genitiv
skräpet
bestämd grundform
skräpets
bestämd genitiv

Skräp är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Skräp översättning

Engelska

trash, junk, rubbish, litter

Hur används ordet skräp

  1. I de flesta högre organismer kodar endast en mycket liten del av nukleotidsekvensen i DNA-molekylerna för något protein. Mellan de egentliga generna finns ofta långa sekvenser av vad som tidigare kallades skräp-DNA (eng. junk DNA). Idag vet man att det så kallade skräp-DNA:t har regulatoriska funktioner, och även är viktigt för hoppackningen till kromatin. Inom en gen finns oftast avsnitt av nukelotid-sekvenser, intron, som inte kodar för några aminosyror. De delar av DNA-molekylen som kodar för - utgör receptet på - ett protein kallas exon. (wikipedia.org)
  2. Genomet består av gener såväl som icke-kodande DNA. Varje gen utgör en DNA-sekvens, det vill säga en serie baspar, som ger upphov till ett visst protein, genom att transkriberas till budbärar-RNA. Stor del av icke-kodande DNA transkriberas också, och har betydelse för genreglering och genuttryck. En liten del av det icke-kodande DNA:et saknar eller har okänd funktion, och kallas därför skräp-DNA. (wikipedia.org)
  3. En mopp kan användas antingen torr, för att samla ihop skräp och damm på hårda golv, lätt fuktad, för att microfibrerna ska suga åt sig smutsen bättre, eller impregnerad med något golvvårdsmedel. Inom modern trappstädning används ett flertal mopptrasor som fuktas med en dänkflaska och byts ut regelbundet så att smutsen inte sprids. (wikipedia.org)
  4. Hornhinnan, på latin cornea, är den yttersta hinnan i ögat, "ögats fönster mot omvärlden". Hornhinnans främsta uppgift är att skydda ögat mot skräp och beröring. Hornhinnans epitel är känsligt för beröring, och om en fast kropp eller lite skräp vidrör hornhinnan reagerar epitelet omedelbart och utlöser en reflex som stänger ögonlocket. Hornhinnan byggs upp av fem skikt: 1. epitel (5-6 cellskikt) 2. Bowmans membran (består av kollagenfibriller) 3. stroma (består av kollagenfibrer och glukosaminoglukaner samt keratocyter) 4. Descemets membran (består av kollagen, laminin och fibronectin) 5. endotel (1 cellskikt). (wikipedia.org)
  5. Hårborste är en borste tillverkad för att underlätta hårvård. Genom att föra borsten genom håret, delas de individuella hårstråna och eventuellt skräp förs bort. (wikipedia.org)
  6. Sedan 2016 finns även ploggning, som innebär att man plockar skräp samtidigt som man joggar, i syfte att minska plastföroreningar i naturen. (wikipedia.org)
  7. Kattguld är ett nedsättande uttryck för något som förefaller äkta och värdefullt, men inte är det. Ett uttryck med liknande betydelse finns i det franska språket, "l'or des fous". Ursprunget till detta härrör sig från 1500-talet då den franske upptäcktsresanden Jacques Cartier kom till Kanada. Väl framme i Kanada fann han "ett berg av guld" och tillika "ett berg av diamanter". Han fyllde sina skepp med dessa dyrbarheter och återvände stolt till Frankrike, där det konstaterades att det förmodade "guldet" var kattguld och "diamanterna" var kvarts. Denna fadäs myntade uttrycket "Guld från Kanada" som är liktydigt med något värdelöst, med andra ord skräp. (wikipedia.org)
  8. En kreditvärdering för obligationer beskriver kreditvärdigheten hos ett lands statsobligationer eller ett företags utgivna företagsobligationer. En viktig gräns för obligationer är "skräpstatusnivån", formellt gränsen mellan "investment grade" och "speculative grade". Räntefonder som inte har spekulativ inriktning brukar inte köpa "skräp"-obligationer, varför en nedgradering under denna nivå skapar betydande säljtryck och räntehöjning på dessa obligationer. (wikipedia.org)
  9. Papperskorgar finns ofta på ställen där avfall/skräp förekommer och är ofta placerade intill kiosker, gatukök och parkbänkar. Större städer tillhandahåller gärna offentliga papperskorgar i en för staden typisk form- och färgsättning, exempelvis ofta grön- och guldfärgad i London eller Stockholm. Andra städer vill uppmana sina medborgare att slänga skräpet i papperskorgen med skämtsamma texter, som i Hamburg: "Eimer für alle" (Hink för alla) som är en anspelning på "Einer für alle", alltså En för alla. (wikipedia.org)
  10. På flera av öarna i Göteborgs norra skärgård tävlar man traditionellt om var man bygger den största brasan. Jakten på gamla julgranar och annat skräp är intensiv och ibland stjäl man brasmaterial från varandra. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.