Skygg Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder skygg, varianter, uttal och böjningar av skygg

Skygg synonym, annat ord för skygg, vad betyder skygg, förklaring, uttal och böjningar av skygg.

Synonym till skygg

Andra språk

Skygg på Engelska

  • timid, shy, reserved, frightened - she glanced at him timidly

Hur används ordet skygg

  1. Göktytan vistas i öppna skogar och lundar. Den är aktiv på dagen och under häckningstiden sitter den ofta vid ingången till boet som placeras i en trädhåla. Den flyger inte så snabbt. Göktytan klättrar nästan inte alls, i motsats till andra hackspettar, utan hoppar mest på marken. Den har stor förmåga att sträcka ut halsen och vrida på huvudet. Den är inte så skygg. Utanför häckningstiden uppträder den oftast enstaka. På flytten uppträder den ofta på sandig mark där den födosöker efter myror. (wikipedia.org)
  2. Karpens föda består av frön och alger men även insekter, snäckor, musslor och kräftdjur. Karpen slutar äta och lägger sig i dvala på botten om vattentemperaturen understiger 8⁰C och klarar av att leva i syrefattigt vatten. Den är skygg och intar ofta sin föda om natten. (wikipedia.org)
  3. Kärrsångaren lever i tät vass, buskar och åkrar i närheten av vattendrag. Den är en skygg fågel. Den livnär sig på insekter och deras larver, spindlar och blötdjur, samt på hösten ibland även bär. (wikipedia.org)
  4. Utanför parningstiden vistas långbensgrodan ofta långt från vatten, gärna bland gräs och fuktiga marker i eller nära lövskogar. Speciellt i Skåne är den starkt bunden till bokskog [källa behövs]. Den är skygg och rör sig normalt med små hopp. Vid fara kan den dock utnyttja sina långa bakben till fullo, den kan hoppa upp till 2 meter i ett hopp. (wikipedia.org)
  5. Som enda medlem i familjen hunddjur går mårdhunden i ide. Den sover inte någon egentlig vintersömn, men har en kraftigt nedsatt aktivitet. Det viktiga fettlagret som den har skaffat sig under hösten ska räcka länge, så den lämnar boet bara tillfälligt under vintern. I södra Finland sträcker sig vintervilan från november till mars. Vid andra årstider är mårdhunden aktiv på natten och mycket skygg. Bara under våren syns den ibland på morgonen när den solbadar. (wikipedia.org)
  6. Mästersångaren trivs i samma typ av miljö som herdesångaren, det vill säga lövskog eller buskmark med inslag av träd. Den är även likt herdesångaren rätt skygg och svårsedd. Arten häckar i träd eller i en tät buske. (wikipedia.org)
  7. Nötkråkan håller främst till i granskog, dock med nära tillgång till hasselsnår (nominatrasen) eller tallar med stora frön (övriga raser). Den kan vanligen ses när den samlar in föda under tidig höst, men är i övrigt tämligen skygg. Under större delen av året lever den undanskymd i barrskogarna. Flykten är tämligen flaxig och har samma karaktär som en spillkråkas. När den ser en predator, till exempel en duvhök, gör nötkråkan en mycket snabb dykning för att skydda sig. (wikipedia.org)
  8. Okapin är mycket skygg och tillbringar dagarna i skydd av tät vegetation där den går på stigar av nedtrampad växtlighet. Den livnär sig främst på löv och kvistar samt i mindre mått av frukter, frön och andra växtdelar. Dess syn och hörsel är förstklassig och vid minsta tecken på fara rusar den in i tät skog och gömmer sig. Således är okapin mycket svår att få syn på. (wikipedia.org)
  9. Sedan mitten av 1970-talet har den nordeuropeiska populationen ökat markant och man har också noterat att den har blivit mindre skygg, antagligen till följd av mer utbredd bebyggelse. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast: