Solist Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder solist, varianter, uttal och böjningar av solist

Solist synonym, annat ord för solist, vad betyder solist, förklaring, uttal och böjningar av solist.

Vad betyder och hur uttalas solist

Solist uttalas sol|ist [-is´t] och är ett substantiv -en -er.

Solist betyder:

Ordformer av solist

Singular

solist
obestämd grundform
solists
obestämd genitiv
solisten
bestämd grundform
solistens
bestämd genitiv

Plural

solister
obestämd grundform
solisters
obestämd genitiv
solisterna
bestämd grundform
solisternas
bestämd genitiv

Solist är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Solist på Engelska

  • soloist

Hur används ordet solist

  1. En kadens (uttalat /kaˈdɛns/ även /kaˈdaŋs/, italienska cadenza, franska cadence, ytterst av det latinska verbet cadere (cado) 'falla') i musiken betecknar en (ofta stereotyp) ackordföljd som avslutar en fras, ett avsnitt eller ett helt tonalt musikstycke. Motsvarande begrepp för en ensam melodi är slutfall. En solokadens är en (ofta, men inte alltid) improviserad utsmyckning av en solist över kadensens harmonik. Ackorden i en kadens kallas Ultima (sista ackordet), Penultima (näst sista ackordet) och Antepenultima (näst näst sista ackordet). (källa)
  2. En av de sista kastraterna, Alessandro Moreschi (1858–1922), var solist i Sixtinska kapellets kör ända fram till 1913 och hans röst finns bevarad på ett flertal grammofoninspelningar från 1902 och 1904. Efter kastraternas tid sjöngs kastratpartierna i äldre operor oftast av kvinnor, men under senare tid har blivit allt vanligare att de framförs av manliga altar (kontratenorer). (källa)
  3. Körmusik kallas ofta musik som också innehåller mer eller mindre självständiga instrumentalstämmor eller orkester, men där kören, och därmed den sjungna texten, har en framträdande roll. Körmusik utan instrument benämns a cappella. En kör kan också ha en ackompanjerande funktion tillsammans med sång- eller instrumentalsolister. (källa)
  4. Pianokonsert, Konsert för piano och orkester, är ett oftast relativt omfångsrikt verk för virtuos pianosolist och symfoniorkester. Många tonsättare har komponerat pianokonserter. Till de allra mest kända hör pianokonserter av Mozart, Beethoven, Schumann, Brahms, Tjajkovskij, Grieg, Rachmaninov, Prokofjev, Sjostakovitj, Villa-Lobos, Chopin och Bartók. (källa)
  5. Gat är en instrumental komposition, vanligen bestående av två tãl, tex. Rupak tãl (7 beat/3+2+2) och Tintãl (16 beat/4+4+4+4). Gatär en starkt improviserat sats med samverkan mellan huvudsolisten och tablãspelaren. Gat förekommer både som en beståndsdel i en raga (efter alap, jod och jhala), eller som en självständig komposition. (källa)
  6. En refräng (av franskans refrain, och latinets refrangere, återbryta, bryta på nytt, upprepa) i en sång är en återkommande melodi och text mellan varje vers. Refräng är även tillämpligt på återkommande strofer i dikter. Refrängen kallas även kör (av engelskans chorus) därför att den ofta framförs av en hel kör, eller publiken sjunger med i refrängen, medan verserna ofta framförs av en solist. (källa)
  7. Solo (pianosolo) (italienska för ensam), är musikterm som anger att ett stycke eller avsnitt sjungs av en person eller spelas av ett melodiförande eller improviserande instrument, eventuellt till ett ackompanjemang. Personen som sjunger eller spelar solot kallas solist. (källa)
  8. Solist – person som framför ett musikaliskt solo. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.