Ställning synonym, annat ord för ställning, vad betyder ställning, förklaring, uttal och böjningar av ställning.

Synonymer till ställning

Vad betyder och hur uttalas ställning

Ställning uttalas ställ|ning och är ett substantiv -en -ar.

Ställning betyder:

Ordformer av ställning

Singular

ställning
obestämd grundform
ställnings
obestämd genitiv
ställningen
bestämd grundform
ställningens
bestämd genitiv

Plural

ställningar
obestämd grundform
ställningars
obestämd genitiv
ställningarna
bestämd grundform
ställningarnas
bestämd genitiv

Ställning är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Ställning översättning

Engelska

position
take a position on an issue, make up one', s mind, an uncomfortable position
position, status, standing
position of dependence, the status of women, have an important position in the community, hold one', s position, stand one', s ground
score
the score at half-time was 2 all
stand
frame, rack, platform, scaffold

Hur används ordet ställning

  1. Anna Hedh sade vid vår pressträff i morse (tisdag) att hon röstar nej om inte artikel 13 tas bort ur förslaget, Aleksander Gabelic är tveksam till artikel 13 och tvekar mellan att avstå eller rösta nej till förslaget. Olle Ludvigsson har inte tagit slutlig ställning ännu men säger sig luta åt ett ja. (svt.se)
  2. Av den sammanfattning av Rober Muellers rapport som justitieminister William Barr gjort framgår att inga bevis finns för att presidenten eller någon i hans kampanj samarbetat med Ryssland för att påverka utgången av presidentvalet. Men Mueller vill inte ta ställning när det gäller ifall Trump på något sätt försökt hindra rättvisans gång. Det beslutet överlåter han till justitieministern att fatta. (aftonbladet.se)
  3. En abbedissa (av medeltidslatinets abbatissa) är inom den katolska- och ortodoxa kyrkan titeln på föreståndarinnan för ett nunnekloster. Då den ortodoxa kyrkan inte har några ordnar benämns alla kvinnliga föreståndarinnor abbedissa, men i den katolska kyrkan är titeln reserverad för benediktin-, cisterciens-, kartusian-, birgittin- och klarissföreståndarinnor. Abbedissans ställning är likvärdig med abbotens, bortsett från funktionen som präst. I andra ordnar benämns de "mother superior" (utan någon särskild motsvarighet på svenska) eller priorinna. Stav och ring är två insignier som en abbedissa använder. (wikipedia.org)
  4. I Sveriges historia är särskilt bekant 1660 års additament till Regeringsformen 1634. Det fastställde vissa förändringar i RF 1634, som gick ut på att under Karl XI:s minderårighet öka riksrådets makt på bekostnad av förmyndarstyrelsen, som bestod av änkedrottningen och de fem höga riksämbetsmännen, samt att stärka ständernas ställning. (wikipedia.org)
  5. På 800-talet under den europeiska medeltiden växte feodalstater fram i Europa. I början handlade det mest om att förläningar av jord delades till riddare. Riddaren var sen oftast skyldig att ställa upp med soldater när fursten behövde det. När det frankiska riket uppstod under ledning av ett allt mäktigare kungadöme fick kungens tjänare snart en ansedd och upphöjd ställning och bildade så en tjänsteadel som sammansmälte med den gamla bördsadeln. Inom andra europeiska länder gjordes på samma sätt. Längre fram fanns länsväsendet, det vill säga en form av avlöning för krigstjänsten till häst, vilket utbredde sig till hela adeln. (wikipedia.org)
  6. I brevet anges adelskapets rang: obetitlad, friherrlig, eller grevlig (i två fall har även furstlig rang utdelats: Fredrik Vilhelm von Hessenstein och Wilhelm Putbus). Där anges också hur adelskapet ärvs (om detta inte reglerades i lag), en beskrivning av ättens heraldiska vapen, och ofta framgår vilka grunder adelskapet har. Adelns ställning som grupp, dess adelsprivilegier, reglerades förr i särskilda lagar. (wikipedia.org)
  7. Adelsprivilegier var privilegiebrev med gemensamma lagstiftade förmåner, friheter och rättigheter för adeln. Sådana privilegier var att adeln ägde företräde till högre ämbeten och intog en annan ställning i riket än andra ständer. (wikipedia.org)
  8. Galge (sjöfart) – en ställning bestående av två stöttor och ett tvärstycke (wikipedia.org)
  9. Med undantag för häckningsperioden levde den på och i havet. På klipporna satt den i upprätt ställning och dök, då fara hotade, huvudstupa ned i havet. De relativt små men starka vingarna var anpassade för dykning. Fågeln simmade och dök med ypperlig färdighet, fortare än en båt kan ros. Fötterna fungerade främst som roder. Den kunde vara under vattnet i upp till 15 minuter och dyka 150 meter ner. På land rörde de sig så långsamt att man lätt kunde gå ifatt dem. (wikipedia.org)
  10. I Iliaden besjungs garvning med oljor, fettgarvning. Garvaren hade i det klassiska Grekland hög ställning, något som kan förklaras med att han ombesörjde material till krigsutrustning som hjälmar och sköldar. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Ställning Synonymer Betyder Uttal

Populärast: