Stämning synonym, annat ord för stämning, vad betyder stämning, förklaring, uttal och böjningar av stämning.

Synonymer till stämning

Vad betyder och hur uttalas stämning

Stämning uttalas stäm|ning och är ett substantiv -en -ar  inställning av tonhöjd; känsloläge, atmosfär  till ²stämma   till ²stämma   till ²stämma .

Ordformer av stämning

Singular

stämning
obestämd grundform
stämnings
obestämd genitiv
stämningen
bestämd grundform
stämningens
bestämd genitiv

Plural

stämningar
obestämd grundform
stämningars
obestämd genitiv
stämningarna
bestämd grundform
stämningarnas
bestämd genitiv

Stämning är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Stämning översättning

Engelska

feeling, mood, atmosphere
moving, full of feeling, Christmas spirit, a doomsday atmosphere, a dismal atmosphere
summons
application for a summons

Hur används ordet stämning

  1. Så kunde legenden tala, men bättre än den skulle den opoetiska, psykologiska analysen kunna förklara den stämning av landsflykt ur en hopstörtande diktarvärld, som omsusar Strindbergs verk vid 1880-talets slut och 1890-talets början och visa, hur det kommit sig, att en av vår vitterhets frodigaste inbillningar, ett av vår poesis rikaste sinnen mitt i mannaårens kraft velat abdikera för att i stället söka vinna forskarens så mycket torrare lager. Den psykologiska analysen skulle resonera ungefär så här: (svd.se)
  2. På senare tid har också en kombination av dessa bägge stämningar, kallad E9/B6 universal, nått en viss popularitet, dock inte i klass med de traditionella dubbelplankorna. Pedalsteelgitarren slog igenom i större skala först när metallurgin hade nått så långt så att det fanns strängar som klarade att spännas och slackas åtminstone ett helt tonsteg utan att bli ostämda efteråt, och detta dröjde långt in på 1950-talet. Andra varianter av steelgitarren är lap steel, som spelas liggande i knät, non pedal steel som oftast spelas stående på stativ och hawaiigitarr (jfr. ukulele) och dobro, som är akustiska varianter som också spelas liggande över knäna. Alla dessa varianter saknar pedaler och har fast stämning i färdiga ackord. Ackordsbyte sker genom att man flyttar spelstålet och ibland också vrider det – lägger det snett över strängarna – och/eller drar i vissa av strängarna. (wikipedia.org)
  3. Hyresavtal som gäller tillsvidare kan sägas upp av hyresgästen eller hyresvärden. Uppsägningstiden är en kalendermånad för hyresgästen och tre eller sex kalendermånader för hyresvärden. Ett hyresavtal skall sägas upp skriftligen och bevisligen (eller så som bestäms om stämning) och så att grunden för uppsägningen anges. En uppsägning som inte fyller formkraven är utan verkan. Om uppsägningen är oskälig för hyresgästen och hyresvärden inte har en godtagbar orsak till uppsägningen kan domstol förklara den vara utan verkan. Samma gäller om grunden för uppsägningen är en oskälig hyreshöjning. Uppsägning som inte följt god sed kan också ge hyresgästen rätt till skadestånd. (wikipedia.org)
  4. Stämning (musik) – att stämma ett instrument för att kunna spela rent på det, det vill säga träffa exakt rätt tonhöjd (wikipedia.org)
  5. Det finns klarinetter i flera olika storlekar och stämningar, men den vanligaste är stämd i Bess och kallas därför bessklarinett. Klarinetten är följaktligen ett transponerande instrument. I symfoniorkestern är bessklarinetten jämbördig med a-klarinetten, som är ganska lik den förra, men är stämd en halvton lägre och blir därmed aningen större. Denna stämning gör att a-klarinetten är särskilt lämpad för spel i tonarter med korsförtecken. För bessklarinetten är tonarter med b-förtecken (♭) lättast att spela. I symfoniorkestern används också den mindre essklarinetten, som i sitt höga register har en skarpare klang än de större instrumenten i samma familj, samt basklarinetten. Essklarinetten trivs bäst i tonarter med b-förtecken. Den används mycket i militärorkestrar, där den gör sig väl tillsammans med bleckblåsinstrumenten. (wikipedia.org)
  6. Konsertmästaren för orkesterns talan vid diskussioner mellan dirigent och orkester, leder stämning och andra praktiska moment i orkesterarbetet samt fattar beslut om tekniska detaljer i framförallt stråkföringen. Han eller hon sitter längst fram nära mitten av podiet, omedelbart till vänster om dirigenten, så att alla i orkestern har möjlighet att uppfatta visuella signaler från henne eller honom. (wikipedia.org)
  7. Medan till exempel cello och fiol nästan alltid stäms på samma sätt, finns det flera varianter av stämning hos kontrabas. För orkesterspel används ibland en förlängning av den lägst stämda (E)-strängen så att man kan spela toner ned till C1. På femsträngade kontrabasar stäms den lägsta strängen till C1 eller H2. För solospel används ofta tunnare strängar som stäms en sekund högre än vanligt, alltså F#1, H1, E, A. Noter för solostämd kontrabas transponeras en liten septim upp. Historiskt har fler stämningar förekommit. (wikipedia.org)
  8. "2 § För eftersökande av den som skall gripas, anhållas eller häktas, hämtas till förhör eller till inställelse vid rätten eller underkastas kroppsvisitation eller kroppsbesiktning får husrannsakan företas hos honom, eller hos någon annan om det finns synnerlig anledning att anta att den sökte uppehåller sig där. Detsamma gäller i fråga om en tilltalad som söks för delgivning av stämning eller kallelse till förhandling, om försök till delgivning har misslyckats eller bedöms som utsiktslösa. (wikipedia.org)
  9. Klockan är oftast formad som en omvänd djup skål. Enligt traditionen i västvärlden har den oftast utsvängd bredd nederst, ungefär dubbelt så vid där som högst upp. Klockans vägg, manteln, är då också tjockast längst ner vid slaget (vid slagringen där kläppen slår) och avsmalnar från detta ställe uppåt. En sådan form är fördelaktigast för att frambringa en starkare, länge eftertonande klang (efterklang) ur metallen. En viss legering har också genom historien visat sig bättre klangmässigt för en hög klang, se mer om det nedan under rubriken Tillverkning och stämning. (wikipedia.org)
  10. Käromål kallas en skrivelse som inleder en rättegång i tvistemål. Käromålet förenas med en ansökan om stämning. Käromålet innehåller kärandens yrkande(n), samt motivering till detta/dessa. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.