Stall Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder stall, varianter, uttal och böjningar av stall

Stall synonym, annat ord för stall, vad betyder stall, förklaring, uttal och böjningar av stall.

Hittade 3 varianter av ordet stall:

Vad betyder och hur uttalas stall

Stall uttalas stall och är ett substantiv -et; pl. stall el. -ar.

Stall betyder:

Ordformer av stall

Singular

stall
obestämd grundform
stalls
obestämd genitiv
stallet
bestämd grundform
stallets
bestämd genitiv

Plural

stall
obestämd grundform
stalls
obestämd genitiv
stallen
bestämd grundform
stallens
bestämd genitiv

Alternativa böjningsformer plural

stallar
obestämd grundform
stallars
obestämd genitiv
stallarna
bestämd grundform
stallarnas
bestämd genitiv

Stall1 är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Vad betyder och hur uttalas stall

Stall uttalas stall och är ett substantiv -et; pl. stall.

Stall betyder:

Ordformer av stall

Singular

stall
obestämd grundform
stalls
obestämd genitiv
stallet
bestämd grundform
stallets
bestämd genitiv

Plural

stall
obestämd grundform
stalls
obestämd genitiv
stallen
bestämd grundform
stallens
bestämd genitiv

Stall2 är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Vad betyder och hur uttalas stall

Stall uttalas stall [stå´l] och är ett substantiv -en -ar.

Stall betyder:

Ordformer av stall

Singular

stall
obestämd grundform
stalls
obestämd genitiv
stallen
bestämd grundform
stallens
bestämd genitiv

Plural

stallar
obestämd grundform
stallars
obestämd genitiv
stallarna
bestämd grundform
stallarnas
bestämd genitiv

Stall3 är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Stall på Engelska

 • stable - tram garage, racing stables

Hur används ordet stall

 1. I äldre stadsbebyggelse är gathus benämning på en bostadslänga utmed eller intill en gata, vanligen i ett eller 1½ plan. Innanför gathuset finns vanligen en gård, gårdshus och tidigare ibland stall, fähus och kanske en kåltäppa eller köksträdgård. Sådana gathus kan, men behöver inte vara, sammanbyggda med grannhusen. Gården kan också vara avskild från gatan med plank. (källa)
 2. Henriksdal Spring Tour, en fristående elittävling i banhoppning arrangeras under två veckoslut på Stall Henriksdal i Sjöbo i Sverige. (källa)
 3. De svenska gårdarna var som mest utvecklade under sent 1800-tal, och de flesta gårdar i dagens (2007) svenska landskap bär tydliga arv från den tiden. Gårdens mittpunkt är boningshuset där den jordbrukande familjen bor. Det kan finnas flera hus som bebos av människor, till exempel äldre släktingar till den jordbrukande familjen (generationsboende), anställda på gården eller betalande hyresgäster. Övrig bebyggelse varierar kraftigt. Ofta finns en ladugård och/eller ett stall för gårdens djur, en trösklada, där hö, halm och foder förvaras, och olika uthus. Innan vattentoaletter installerades fanns också ett utedass på gården, ibland inrymt i en del av ladugården. De byggnader på gården som inte bebos av människor utan används i gårdens näringsverksamhet kallas gemensamt för ekonomibyggnader. Idag finns det ungefär 70 000 olika lantbruk. (källa)
 4. Då en lekman betraktar en hardingfela slås han nog mest av de rikliga dekorationerna. Resonanskroppen har en så kallad rosning, målade mönster, snäckan är formad som ett lejonhuvud och greppbräda, stämskruvar och stränghållare har inläggningar av pärlemor. Den vana betraktaren av fioler ser dock ett antal andra skillnader som är viktigare för de speltekniska egenskaperna. Hardingfelan har en kortare hals och därmed en kortare stränglängd (mensur) än en vanlig fiol (norska flatfela), vilket gör grepp och intonation annorlunda. Vidare har hardingfelan 4-5 resonanssträngar som ligger under greppbrädan och sålunda inte är möjliga att spela på. Dessa klingar dock med då spelmannen spelar den ton som resonanssträngen är stämd i. Slutligen är spelsträngarna tillverkade av senor och spunna med silvertråd över alternativt halvspunna (lindningen kring senan är inte tät utan gjord med glipor på någon millimeter mellan varven). Hardingfelan har dessutom ett flackt stall, vilket underlättar spel på flera strängar samtidigt. Resonanssträngarna, sensträngarnas egenskaper samt det faktum att de oftast stäms ett tonsteg högre än på en vanlig fiol, ger hardingfelan en mycket karakteristisk spröd klang. Slutligen har locket vanligtvis en annan välvning (plattare) än fiolen och f-hålen är inte skurna i välvningen som på fiolen utan med en skarp kant vilket gör att man kan se igenom hardingfelan om man tittar genom något av f-hålen från sidan. (källa)
 5. Hovstall avser ett stall tillhörande ett hov ansvarigt för dess hästhållning, men i modern tid vanligen även dess motorfordon. Begreppet kan avse såväl verksamheten som dess byggnad(er). (källa)
 6. Tomten var ett slags skuggbonde med övernaturliga krafter som såg till att gården har lycka med sig. Han antogs ofta vara den förste mannen som odlade upp just den gården, och som inte kommer till ro efter döden, utan hela tiden måste se till "sin" gård. Han visade sig ogärna, men beskrivs som en äldre man och mindre än människor (exakt hur liten varierar), ofta med vitt skägg, gråa kläder och luva. Det var viktigt att hålla sig väl med honom och inte förarga honom på något sätt. Tomten hade ett vresigt temperament och kunde hämnas om man exempelvis misskötte djuren eller behandlade honom respektlöst. Framför allt vakade han över djuren i stall och ladugård. (källa)
 7. Alla moderna vingar har en anordning för att underlätta urgång ur stall vilket innebär ökad säkerhet. En fallskärm tillhör dessutom standardutrustningen för hängflygarpiloter. Denna utlöses på relativt hög höjd när man hamnat eller riskerar att hamna i ett okontrollerbart läge och är konstruerad för att bära både piloten och hängglidaren. Piloterna använder också hjälm och till utrustningen hör ofta en första hjälpen-låda, kniv, rep och kommunikationsradio. (källa)
 8. En frigående höna går fritt inomhus och har därmed rätt att sprätta. Hönan måste ha tillgång till sittpinnar, vilka är uppbyggda i våningssystem och då den är frigående kan den fritt välja sittplats. Enligt kraven behöver den aldrig få se dagsljus och stallet ska rymma maximalt nio hönor får per kvadratmeter. Det finns ingen maxgräns för hur många hönor man får ha i varje stall. Hönan äter konventionellt foder där fodret innehåller kemiskt behandlade råvaror. Minst en tredjedel av golvytan ska utgöras av ströyta. Ägg värpta av frigående höns inomhus märks med siffran 2. (källa)
 9. Julkrubban ska inte ses som en vetenskapligt korrekt bild av den plats där Jesus föddes. Bibeln säger inte klart ut att Jesus föddes i ett stall, bara att han "lindades och lades i en krubba". Det är inte troligt att Betlehem hade några fristående träbyggnader som användes som stall. Djuren hölls troligen i grottor eller i avgränsade delar av boningshusen. Krubban behöver inte ha varit av trä, utan snarare av lera eller möjligen sten. Någon oxe eller åsna nämns inte i Bibeln, även om det är rimligt att det finns djur där det finns en krubba. De tre vise männen, som Bibeln nämner som "några österländska stjärntydare" behöver inte ha varit tre, och hann definitivt inte fram i tid för att vara med vid krubban samtidigt som herdarna. Enligt Matteusevangeliet hade Maria och Josef före deras ankomst redan hunnit besöka Jerusalem för Jesu rening, vilken utfördes en dryg månad efter födseln. Det finns dessutom anledning att anta att de vid det laget hittat bättre nattlogi än stallet. (källa)
 10. Strängarna löper vågrätt och vinkelrätt mot tangenterna. Varje tangent har en metalltunga, som slås mot strängen då tangenten trycks ned. Samtidigt som tungan slår an tonen, fungerar den också som stall och förkortar strängen till önskad ton, den del av strängen som inte ska klinga är omvirad med ett tygband eller liknande. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast:

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.