Studenttid Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder studenttid, varianter, uttal och böjningar av studenttid

Studenttid synonym, annat ord för studenttid, vad betyder studenttid, förklaring, uttal och böjningar av studenttid.

Vad betyder och hur uttalas studenttid

Studenttid uttalas stud|ent|tid och är ett substantiv.

Ordformer av studenttid

Singular

studenttid
obestämd grundform
studenttids
obestämd genitiv
studenttiden
bestämd grundform
studenttidens
bestämd genitiv

Plural

studenttider
obestämd grundform
studenttiders
obestämd genitiv
studenttiderna
bestämd grundform
studenttidernas
bestämd genitiv

Studenttid är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet studenttid

  1. Prins Gustaf fick hedersnamnet Sångarprinsen, och är den hittills största musikbegåvningen inom ätten Bernadotte. Han studerade musik för kompositören Adolf Fredrik Lindblad och blev en utmärkt pianist och sångare. Han gjorde sig också känd som kompositör (under pseudonymen "G*****"), och mer än 50 av hans kompositioner finns bevarade: marscher, romanser och visor. Två av hans tonsättningar för manskör sjungs ofta än idag, Studentsången ("Sjungom studentens lyckliga dag") och Vårsång ("Glad såsom fågeln i morgonstunden"), båda till text av Herman Sätherberg. En tredje, Kälkbackssång, framförs av tradition en gång per år på Ultuna. Han sjöng själv ofta romanser och manskvartett med sina bröder och inbjudna studenter under prinsarnas studenttid vid Uppsala universitet, och enligt samtida vittnen hade han en mycket vacker och lyrisk tenor. En inte lika uppmärksammad sida av prinsen liv är hans djupa religiösa intresse, som ökade alltmer under åren. Som 23-åring skrev han den andliga kompositionen Mina levnadstimmar stupa, vilken sedan blev nr 451 i den Wallinska psalmboken. Tonsättaren Karl-Erik Svedlund har i sin bok De sågo himlen öppen gett ett porträtt av Prins Gustaf, hans utveckling, kristna tro och musikskapande, liksom den påverkan som friherrinnan Josephine Hamilton hade för prinsen och hans utveckling. (källa)
  2. Norwegian Wood är en nostalgisk historia om att mista sin nära och om sexualitet. Boken tar avstamp i en flygtur där bokens protagonist och tillika berättarröst, den 37-årige Toru Watanabe, hör en sliskig orkesterversion av The Beatles-låten "Norwegian Wood (This Bird Has Flown)". Låten får honom att minnas sin händelserika studenttid i slutet av 1960-talet. (källa)
  3. Under sin studenttid var Sjöström utgivare av Lunds universitetskatalog (som förtecknade både lärare och studenter), ett arbete som ledde honom till det område där han gjort sig känd – nämligen som personhistorisk forskare kring Lunds studentkår. År 1883 började han utgivningsarbetet med studentnationernas biografiska matriklar, då "Skånska nationen 1833–1883" utkom. Därefter utgav han matriklarna över studenterna tillhörande Blekinge nation (1901), Norrlands nation (1902), Skånska nationen 1682–1832 (1904), Göteborgs nation (1904), Värmlands nation (1908), Västgöta nation (1911), Södermanlands nation (1911), Kalmar nation (1915) samt Smålands nation (1922, efter Sjöströms död utgiven av Vilhelm Ljungfors). Alla matriklarna - utom de skånska som var delade i två avdelningar - presenterade nationernas samtliga studenter från äldsta tid till tiden för tryckningen. Den enda då existerande nationen i Lund för vilken Sjöström inte utgav någon studentmatrikel var Östgöta. År 1913 gavs detta istället ut av Johan Axel Setterdahl. (källa)
  4. Lidforss var under och efter sin studenttid centralgestalt i De unga gubbarna och senare det så kallade Tuakotteriet i Lund där en mängd radikala intellektuella studenter umgicks och odlade sina idéer. Tillsammans med bland andra Emil Kléen, Axel Wallengren och Lars Rydner medarbetade Lidforss i den radikala studentkalendern Från Lundagård och Helgonabacken (1892–1895), något som äventyrade hans förväntade docentur i botanik eftersom han i första numret häcklade de "dvärgar" han tyckte sig se i Lunds forskarkår. Han samarbetade även vid författandet av den smått anarkistiska skämtpublikationen Hej!!! (1892, faksimilupplaga 2008). Lidforss umgicks även med Anders Österling. (källa)
  5. Efter studentexamen i Malmö 1904 studerade Sjövall studerade vid Lunds universitet där han blev filosofie kandidat 1907 och filosofie licentiat 1918. Efter studierna arbetade han som lärare i latin och grekiska vid Lunds privata elementarskola 1911. Sedermera blev han även filosofie doktor 1931 och arbetade därefter som lektor vid Kristianstads läroverk. Hans huvudämnen var latin och grekiska, och det var som lärare i dessa språk han skulle göra huvuddelen av sin livsgärning och som sakskriftställare utgav han doktorsavhandlingen Zeus im altgriechischen Hauskult 1931, Latinsk-svensk fraseologisk ordlista 1936 och Skolljus och strykpojkar 1943. Som föredragshållare var han en vältalig förespråkare för vikten av att besitta en klassisk allmänbildning. Vid sidan av sin lärargärning var Sjövall en utpräglad konstnärlig begåvning och uppskattad studentpoet och en träffsäker och fyndig tecknare. Under sin studenttid i Lund var han en framträdande illustratör och är upphovsmannen till en rad klassiska teckningar och målningar med studentanknytning. Han bidrog med illustrationer i studenttidningen Majgreven, utförde affischerna för spexet Uarda och Lundakarnevalen 1912 (De olympiska förspelen). Bland hans offentliga arbeten märks väggmålningarna i grekisk stil i valvrummet på studentcaféet Tua på Akademiska Föreningen. Sjövalls skisser överfördes till väggen av konservator Hans Erlandson som senare vid ett par tillfällen restaurerat målningarna. Sjövall finns representerad vid Röhsska museet. (källa)
  6. Nick kör runt viken till East Egg för middag hemma hos sin kusin, Daisy Fay Buchanan, och hennes make Tom, en bekantskap till Nick från studenttiden. Paret introducerar Jordan Baker för Carraway. Jordan Baker är en attraktiv, cynisk ung golfare som Nick inleder en romantisk relation med. Hon avslöjar för Nick att Tom har en älskarinna, Myrtle Wilson, som bor i "dalen av aska", en industriell avstjälpningsplats mellan West Egg och New York. Inte långt efter denna nya vetskap, reser Nick till New York med Tom och Myrtle till en lägenhet som de har för sin hemliga relation. I lägenheten avslutas en vulgär och bisarr fest med att Tom bryter Myrtles näsa när hon pikar Tom om Daisy. (källa)
  7. Ragnar Edenman blev filosofie licentiat 1944 och disputerade i statsvetenskap 1946 med avhandlingen Socialdemokratiska riksdagsgruppen 1903–43, varefter han anlitades som ordförande i studiesociala utredningen 1946–1948. År 1943 hade han blivit invald i stadsfullmäktige i Uppsala, där han satt tills han blev invald i Andra kammaren 1949. Hans socialdemokratiska engagemang hade emellertid börjat långt dessförinnan, redan 1939 blev han ordförande i Socialdemokraternas studentförbund, vilket han förblev till 1943, då han blev studieledare i ungdomsförbundet. Under studenttiden vid Uppsala universitet tillhörde han den socialdemokratiska studentföreningen Laboremus, och mötte bland andra konservativa Heimdals Olof Rydbeck i en debatt, senare skulle han bli Rydbecks överordnade, då Rydbeck blev radiochef. Vid det så kallade bollhusmötet 1939 talade han, i polemik med heimdalaren Arvid Fredborg, för svenskt mottagande av judiska flyktingar från Nazityskland. (källa)
  8. Föräldrar var järnhandlaren Carl Bremberg och Berta Juringius. Han tog studenteexamen 1918 och studerade sedan humanistiska ämnen vid Stockholms högskola 1918–1921. Under studenttiden medverkade han i studenttidningar och var bland annat redaktör för studentkårens tidning Gaudeamus. (källa)
  9. Under studenttiden lärde Cajan känna Elias Lönnrot och gjorde en del insamlingsresor tillsammans med honom. Han skrev om Finlands historia på finska i tidskriften Mehiläinen 1839-40 under pseudonymen J.F. Kainonen och i bokform under namnet J.F. Kajaani. Hans huvudverk är Suomen Historia, koetteeksi kerrottu lyhykäisessä järjestyksessä. Trots äran av att vara Finlands finskspråkiga fackboklitteraturs förstlingsverk har denna bok fallit i djup glömska. Zacharias Topelius hänvisar bl.a. till honom i sin avhandling. Cajan blev sinnessjuk. (källa)
  10. Lundegård debuterade 1885 med novellsamlingen I gryningen, som tolkade smärtan över brustna illusioner från studenttiden. Över huvud taget var Lundegård en anhängare av 1880-talets ledande idéer och hävdade både i tal och i skrift en radikalism, som dock med tiden fick blekare färg i den av honom 1896-97 utgivna litterära veckotidningen Vilden. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.