Tidsschema Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder tidsschema, varianter, uttal och böjningar av tidsschema

Tidsschema synonym, annat ord för tidsschema, vad betyder tidsschema, förklaring, uttal och böjningar av tidsschema.

Synonymer till tidsschema

Vad betyder och hur uttalas tidsschema

Tidsschema uttalas tids|schema och är ett substantiv.

Ordformer av tidsschema

Singular

tidsschema
obestämd grundform
tidsschemas
obestämd genitiv
tidsschemat
bestämd grundform
tidsschemats
bestämd genitiv

Plural

tidsscheman
obestämd grundform
tidsschemans
obestämd genitiv
tidsschemana
bestämd grundform
tidsschemanas
bestämd genitiv

Tidsschema är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Tidsschema på Engelska

  • schedule, time schedule

Hur används ordet tidsschema

  1. Geologi är vetenskapen om uppkomst, sammansättning och förändring av jordskorpans berg- och jordarter. Geologi ingår som en del inom ämnesområdet geovetenskap. Inom geologin finns flera olika underavdelningar, såsom petrologi, mineralogi, tektonik, sedimentologi, stratigrafi och paleontologi. Jordens utvecklingshistoria studeras inom ämnesområdet historisk geologi. Olika bergarters åldrar kan bestämmas med hjälp av fossil (biostratigrafi) eller olika grundämnens sönderfallshastigheter (geokronologi). Utifrån dessa har ett tidsschema över jordens utveckling fastställts, en så kallad geologisk tidsskala. Den som arbetar med geologi kallas för geolog. (wikipedia.org)
  2. Körschema är ett tidsschema att följa vid till exempel studioinspelning eller direktsändning. Ett körschema är en tabell där man skriver upp tider, VB-inslag, ljud, kameror och även de sista ord man avslutar med i en tv-sändning. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.