Tidssignal Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder tidssignal, varianter, uttal och böjningar av tidssignal

Tidssignal synonym, annat ord för tidssignal, vad betyder tidssignal, förklaring, uttal och böjningar av tidssignal.

Vad betyder och hur uttalas tidssignal

Tidssignal uttalas tids|sign|al och är ett substantiv.

Ordformer av tidssignal

Singular

tidssignal
obestämd grundform
tidssignals
obestämd genitiv
tidssignalen
bestämd grundform
tidssignalens
bestämd genitiv

Plural

tidssignaler
obestämd grundform
tidssignalers
obestämd genitiv
tidssignalerna
bestämd grundform
tidssignalernas
bestämd genitiv

Tidssignal är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet tidssignal

  1. Tidssignal kallas en angivelse av korrekt tid vid en viss tidpunkt, till exempel genom ljud- och ljussignaler, eller elektroniska signaler.
  2. Tidssignaler var från början mekaniska. I Stockholm och Göteborg har en sådan tidssignal använts, genom att en tidkula placerad på Navigationsskolan i Göteborgs tak och i Navigationsskolan i Stockholms torn släpptes ned klockan 12:00 varje dag, och kulorna finns kvar än idag. Senare infördes telegrafiska tidssignaler, som till exempel användes för att justera klockorna på järnvägsstationer.
  3. Med den trådlösa radions utbyggnad infördes radiosända tidssignaler. Sveriges Radio sände en tidssignal strax innan 13:00 varje dag åren 1925–1993. Fortfarande finns ett antal radiosändare världen över som sänder tidssignaler på kortvåg eller långvåg. I Sverige hör man bäst RWM i Moskva som sänder tidssignaler dygnet runt på kortvåg, dock krävs en radiomottagare med beatoscillator för att man skall kunna höra dessa. Sändaren DCF77 i Mainflingen utanför Frankfurt, Tyskland på 77 kHz med 50 kW uteffekt sänder tidssignaler på långvåg som brukar styra våra radiostyrda klockor. Den franska sändaren TDF sänder istället med 2000 kW på 162 kHz. En sändare i Moskva med anropssignalen RWM sänder tidssignaler dygnet runt på kortvåg på frekvenserna 4996, 9996 och 14996 kHz. RWM sänder sin tidssignal inte med AM utan med SSB vilket kräver en radiomottagare med BFO (beatoscillator) för att höras bra.
  4. Väckarklockor kan synkroniseras kontinuerligt med tidssignal som sänds via radiosignaler så att den gårätt så länge mottagningen fungerar.
  5. Digitaliseringen av telefoni och TV har försämrat tidsnoggrannheten på utsändningarna. När analoga utsändningar användes var både Fröken Ur och klockan i TV väl synkroniserad med en precision på en tiondels sekund genom tidssignalerna. Men den digitala telefonin gör att Fröken Ur släpar efter med några tiondels sekunder, och digital-TV-sändningarna släpar efter med en- till två sekunder. Detta kan relateras till att den digitala tekniken oftast klumpar ihop information i paket som sedan ska bearbetas i olika steg med den analoga tekniken fungerar på ett mer direkt sätt men med andra brister.
  6. Tidssignal i Nationalencyklopedins nätupplaga. (källa)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.